Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  maj 2019  >  Aktuelni tekst

09. maj – Održan Treći kongres farmaceuta Crne Gore

Objavio   /  

U organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore – Studijskog programa Farmacija, te uz prisustvo velikog broja inostranih i domaćih renomiranih predavača, organizovan je Treći kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, pod nazivom Novi horizonti u farmaciji – izazovi i mogućnosti. Kongres je održan od 9. do 12. maja u budvanskom hotelu Splendid.
Kongres je otvorila Mira Žugić, dipl. pharm – predsjednik Farmaceutske komore Crne Gore.
Naučnim odborom Kongresa predsjedavala je doc. dr Zorica Potpara, a Organizacionim odborom Milica Popivoda, dipl. pharm.
Naučnim i stručnim programom kongresa nastojalo se da se obuhvate zanimljiva predavanja istaknutih stručnjaka i brojne posterske prezentacije, sa ciljem prikaza najnovijih rezultata istraživanja u području farmaceutske nauke i prakse.
Kongres je okupio veliki broj učesnika iz Crne Gore, Srbije, BiH, Hrvatske, Albanije, Kosova, Slovenije, Turske, SAD-a i Kanade.
Obzirom na međunarodni karakter, Kongres je bio prilika za afirmaciju farmaceutske djelatnosti, te za podsticanje stručne i naučne saradnje u regionu i šire.
    Štampaj       Email
 • Published: 79 days ago on Jun 7, 2019
 • Objavio:
 • Last Modified: Jun 7, 2019 @ 4:02 pm
 • Filed Under: maj 2019
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center