Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  maj 2017  >  Aktuelni tekst

24. maj – Crnogorski ljekari na obuku u Švajcersku

Objavio   /  

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović potpisao je Memorandum o razumijevanju sa Univerzitetskom bolnicom u Ženevi, kojim je predviđeno da se crnogorskim ljekarima omogući stručno usavršavanje na toj švajcarskoj zdravstenoj ustanovi. Cilj je da doktori steknu praktična iskustva i saznanja u određenim medicinskim granama.
Zahvaljujući se renomiranom univerzitetskom centru u Ženevi na inicijativi da se kroz edukaciju pomogne crnogorskom zdravstvu, Hrapović je kazao da je Ministarstvu zdravlja cilj unapredjenje funkcionisanja zdravstvenog sistema i u krajnjem zadovoljstvo građana zdravstvenim uslugama. Jedan od prioriteta je edukacija mladog kadra, kao i dodatno stručno usavršavanje postojećeg medicinskog kadra, u čemu je pomoć ženevske bolnice od velikog značaja.
Predstavnica Univerzitetske bolnice u Ženevi, dr Hazrija Ada Mustafić je navela da se u ovom poznatom zdravstvenom centru razvijaju i sprovode najsavremenije tehnologije i kliničke inovacije i da je njihova misija, između ostalog, prenos znanja i tehnologija.
    Štampaj       Email
  • Published: 10 days ago on Jun 12, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Jun 12, 2017 @ 5:08 pm
  • Filed Under: maj 2017
  • Call for participation in the IV Medical Conference with international participation
     
     
    Esteemed Sirs and Madams ,

    We would like to inform you that in mid-May 2017, (15 – 17 May) at the Hotel Mediteran in Becici MedicalCG editorial board, under the sponsorship and participation of the Ministry of Health of Montenegro, organizes professional, but traditional IV Annual Conference on News in Medicine, Pharmacy and Health.
    The Conference participants:
    - The Ministry of Health of Montenegro,
    - Health Insurance Fund of Montenegro,
    - Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro,
    - Clinical Center of Montenegro,
    - Pharmaceutical Chamber of Montenegro and
    - Pharmaceutical companies and wholesalers.

    Conference topics will include, through two round tables, projection activities of the Ministry of Health and key health institutions for the current and future period, and through six sessions the current issues in the field of medicine and pharmacy will be presented at the proposals of the participants of the conference.
    At the round tables the experiences from the region in the field of health insurance and legislation in the field of medicines will be presented.

    The Scientific Committee of the event, chaired by Dr sci med. Majda Šahman Zaimović, will draw up a program of the conference by the end of April, and for the Collection of Works, the abstracts of lectures which arrive due 10 May will be published.

    The meeting is accredited by the Medical and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
    Stalls for presentation of pharmaceutical companies and wholesalers will be placed inside the Hotel Mediteran.
    Because of the discussion topics of the conference, the competence of lecturers, the optimum capacity of the Hotel Mediteran, as well as our organizational experience, we expect the conference to provide a significant contribution in the area of the current problems of the matter.
     
    With expectations of your participation in the meeting organized
     
    Respectfully yours,
     
    Executive Director ,
    Slavica Pantelic
     
     
    For more information contact us at:
    Phone/fax: 020 238 841
    Mobile phone: 067 395 032
    Email: redakcija@t-com.me

  •             NOVI BROJ PDF

    center

  • center

  •       Pretraga po temama

  •        POZNATI I ZDRAVLJE

    center

  • center
     

    center
     

    center
     

    center
     

132 people follow medicalcg