Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  maj 2017  >  Aktuelni tekst

15. maj – Kampanja Euromelanoma

Objavio   /  

Kampanja Euromelanoma 2017. je panevropska, preventivna kampanja u borbi protiv raka kože. Ove godine održava se pod sloganom Imate samo jednu kožu i biće pokrenuta u 33 zemlje širom Evrope. Ova kampanja ima za cilj da javnosti pruži informacije o značaju prevencije i ranog dijagnostikovanja raka kože. U okviru kampanje organizuju se besplatni preventivni pegledi kože radi ranog otkrivanja raka kože i otkrivanje osoba koje imaju povećan rizik za obolijevanje od melanoma i drugih vrsta karcinoma kože.
Klinički centar Crne Gore podržava navedenu kampanju i organizovao je besplatne skrining preglede koje su dermatolozi Klinike za dermatovenerologiju obavljali tog dana.
Medijska kampanja Euromelanoma 2017. usmjerena je ove godine na informisanje javnosti o neophodnoj adekvatnoj zaštiti od UV zračenja kao i izbjegavanje izlaganja vještačkim izvorima UV zračenja (sloarijumi).
Euromelanom je pokrenula široku kampanju, kako bi se promijenilo ponašanje javnosti u vezi sa zaštitom od sunca. Na osnovu istraživanja koje je sprovedeno, utvrđeno je da samo 14% građana Evrope poštuje savjete za zaštitu od sunca iako je 91% upoznato sa rizicima.
    Štampaj       Email
  • Published: 377 days ago on Jun 12, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Jun 12, 2017 @ 4:58 pm
  • Filed Under: maj 2017
133 people follow medicalcg