Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  jun 2018  >  Aktuelni tekst

28.jun – Elektronski zdravstveni karton

Objavio   /  

Vlada je usvojila Predlog strategije razvoja zdravstvenog informacionog sistema i e-zdravlja od 2018-2023, kojim se predviđa uvođenje elektrosnog zdravstvenog kartona.
Ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović, rekao je da se želi postići maksimalno korišćenje potencijala informaciono-komunikacionih tehnologija i usmjeranvanje aktivnosti svih učesnika u sistemu zdravstva.
-Strategija je preduslov u ostvarivanju dostupne, kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite i upravljanja cjelokupnim zdravstvenim sistemom. Na taj način će se obezbijediti bolje vođenje evidencija, poboljšati kvalitet podataka, i omogućiti pravovremna i efikasna razmjena informacija, u cilju pružanja pomoći zdravstvenim radnicima u uspostavljanu dijagnoza – istakao je dr Hrapović.
Kako je naveo, zdravstveni sistem nezamisliv je bez raznih dijagnostičkih aparata i sistema za pretage koji su zasnovani na primjeni informacionih tehnologija i posebnih softverskih rješenja.
Integralni zdravstveni informacioni sistem obezbijediće tačne, relevantne, blagovremene informacije, a služe sistemu zdravstvene zaštite i upravljačkim strukturama na svim nivoima radi donošenja odluka koje su bazirane na dokazima i koje će rezultirati boljim ishodima za zdravlje.
Dr Hrapović je kazao da će uspostavljanjem integralnog zdravstvenog informacionog sistema Crna Gora napraviti značajan korak ka planiranju zdravsteviih programa i mjera koji bi doprinio poboljšanju zdravstvenog stanja populacije unaprjeđivanju zdravlja i ranom otkrivanje ranih bolesti, suzbijanju i otktivanju faktora rizika.
Unaprjeđenje i dalji razvoj sistema omogućiće i bolju kontrolu troškova, koji poslednjih godina rastu brže od ekonomske osnove društva.
Dr Hrapović je saopštio da su akcionim planom kao prioritetna aktivnost predviđa nacionalni elektronski zdravstveni karton.
-To podrazumijeva formiranje i vođenje centalizovanog kartona svih osigranika čime će se po automatizmu formirati nacionalni elektronski zdravstveni karton – objasnio je ministar.
On je kazao da je cilj i razvoj informacionog sistema u Kliničkog centru Crne Gore u kojem će svi procesi biti međusobno povezani.
    Štampaj       Email
 • Published: 161 days ago on Jul 8, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 8, 2018 @ 10:45 am
 • Filed Under: jun 2018
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center