Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  jun 2018  >  Aktuelni tekst

25. jun – Održana ECPD Međunarodna škola menadžmenta zdravstvenih institucija

Objavio   /  

Otvarajući XXIII ECPD Međunarodnu ljetnju školu menadžmenta zdravstvenih institucija koju organizuje Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija državni sekretar Ministarstva zdravlja Milovana Vujovića istakao je zadovoljstvo da u ime Ministarstva zdravlja i Vlade Crne Gore učestvuje u radu Međunarodne ljetnje škole zdravstvenog menadžmenta podsjećajuči da izborom važnih i aktuelnih tema, višegodišnja uspješna saradnja Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) i Ministarstva zdravlja Crne Gore rezultira organizovanjem velikih i važnih skupova. -U većini zemalja, zdravstveni sistemi suočavali su se ogromnim izazovima, izazvanim širokim spektrom faktora među kojima je i ekonomska kriza. Rast troškova vezanih za pružanje zdravstvenih usluga, pojavu novih tehnologija u zdravstvu, novih i skupih lijekova, povećanje svijesti o potrebi brige za zdravlje, starenje populacije, klimatske promjene, socijalne nejednakosti, migracije stanovništva i drugi faktori, utiču na nosioce zdravstvene politike da sprovode značajne promjene koje će poboljšati kvalitet u pružanju zdravstvene zaštite. I crnogorski zdravstveni resor kvalitet i dostupnost zdravstvenih usluga postavlja kao imperative u svojim aktivnostima – kazao je Vujović.

On je naglasio da je zdrava populacija potencijalno najvažniji resurs društva u svim segmentima razvoja doprinoseći njegovom sveukupnom socijalnom i ekonomskom napretku. Stoga je posebnu pažnju potrebno posvetiti zdravlju i uslovima za očuvanje i unapređenje zdravlja, koji se ostvaruju ne samo djelovanjem zdravstvenog, već angažovanjem svih društvenih sektora. Zato ulaganje u zdravstveni system, tvrdi Vujović, predstavlja ulaganje u budući ljudski razvoj i dobro funkcionalni zdravstveni sistemi su bitni za poboljšanje zdravlja društava uopšte. Dobro zdravlje dodaje vrijednost ljudskim resursima koje imamo i stvara solidan temelj za razvoj i inovacije u drugim sektorima.

Istakao je da principi solidarnosti, univerzalnosti, jednakosti, dostupnosti i kvaliteta, koji su osnova za izgradnju održivog i integrisanog sistema zdravstvene zaštite, sa građaninom u centru sistema, su nosioci socijalno orjentisanog evropskog sistema zdravstva čemu teži i Crna Gora.

    Štampaj       Email
 • Published: 161 days ago on Jul 8, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 8, 2018 @ 10:44 am
 • Filed Under: jun 2018
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center