Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  jun 2018  >  Aktuelni tekst

24. jun – Centar za autizam posjetilo 2,3 hiljade djece

Objavio   /  

Centar za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju od osnivanja je posjetilo 2,3 hiljade djece, a roditelji su uglavnom imali prigovore na trajanje tretmana, saopštila je direktorica te ustanove, Nađa Ševaljević.
Ona je navela da usluge Centra koriste djeca sa raznovrsnim smetnjama ranog razvoja i adolescencije, što uključuje i psihijatrijske i neurološke poremećaje.
-Dijanostiku poremećaja iz spektra autizma u Centru rade specijalisti dječje psihijatrije.
-Nastojimo da prevaziđemo problem oko trajanja individualnih tretmana djece na ranom uzrastu raspoređivanjem više tretmana u toku sedmice, kao i praktikovanjem multidisciplinarnog pristupa svakom djetetu, što podrazumijeva uključivanje tretmana psihologa, logopeda, oligofrenologa i socijalnog radnika. Na ovaj način se omogućava obuhvatnija rana intervencija – istakla je Ševaljević.
Donacijom Komisije za hartije od vrijednosti, koja je usmjerena za nabavku materijala za stimulaciju ranog razvoja, biće unaprijeđena postojeća rana intervencija.
U Centru dostupni tretmani defektologa-oligofrenologa.
Ševaljević je kazala da su psiholozi dodatno edukovani iz Racionalno emotivne kognitivno bihejvioralne terapije za djecu i adolescente. Logopedi su završili trening za rad na Behringer digitalnom aparatu, koji se primjenjuje u terapiji poremećaja glasa, izgovora, ritma i tempa govora, čitanja, razvojnih jezičkih poremećaja, slušnog procesiranja, ADHD i oštećenja sluha.
Zahvaljujući donaciji Međunarodnog udruženja žena nabavljena su savremena psihodijagnostička sredstava za djecu od 18 mjeseca do adolescencije. U prostorijama Centra otvorena je ambulanta u kojoj je dostupna fizikalna terapija, dok su konsultativno dostupni pregledi dječjeg neurologa u Institutu za bolesti djece.
Ševaljević je rekla da je problem nedostatka dječjih psihijatara riješen radnim angažovanjem četri dječja psihijatra iz Instituta za mentalno zdravlje i Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu iz Beograda i Kliničkog centra Vojvodina, Novi Sad.
Ševaljević smatra da je važno da i stručnjaci i mediji rade zajedno da se strategije države vezane za podršku ranom razvoju implementiraju, kako bi se našle održivije startegije za procese upućivanja, plariranja podrške za dijete i porodicu.
    Štampaj       Email
 • Published: 161 days ago on Jul 8, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 8, 2018 @ 10:43 am
 • Filed Under: jun 2018
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center