Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  jun 2018  >  Aktuelni tekst

15.jun – Održana ECPD Međunarodna specijalistička škola o bolestima zavisnosti

Objavio   /  

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN) i Hrvatskim liječničkim zborom – Društvo za alkoholizam i druge ovisnosti, organizator je IX ECPD Međunarodne specijalističke škole Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, koja se do 17. juna održala u Kotoru. Na svečanom otvaranju skupa, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministrica u Vladi Republike Srbije, istakla je da će se ova specijalistička Škola baviti izuzetno važnom temom, budući da bolesti zavisnosti pripadaju grupi najčešćih bolesti savremenog čovjeka. – Podaci ukazuju na njihovu široku rasprostranjenost u opštoj populaciji, koja u nekim sredinama ima epidemijske razmjere. Bolesti zavisnosti direktno ili indirektno utiču na sve faze životnog ciklusa pojedinaca i porodice, onemogućavajući puno funkcionisanje čovjeka u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i socijalnoj sferi. I društvo u cjelini snosi brojne posljedice zbog zloupotrebe i zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, istakla je prof. dr Đukić Dejanović. Regionalni koordinator ECPD za zdravstvene studije i diektor Doma zdrvalja Podgorica, doc. dr Nebojša Kavarić, pozdravljajući goste i učesnike Škole poželio im je dobrodošlicu u Crnu Goru. – Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija međunarodna obrazovna i naučno-istraživačka organizacija iz akademskog sistema Organizacije UN, koja sprovodi brojne aktivnosti u oblasti zdravstva – u domenu zdravstvenog menadžmenta, zdravstvene ekonomije, zdravstvene diplomatije, prava pacijenata, kardiovaskularnih bolesti, reproduktivnog zdravlja, masovnih nezaraznih bolesti, tradicionalne medicine, a posebno u oblasti bolesti zavisnosti. To potvrđuje i ova jubilarna ECPD, međunarodna specijalistička škola o savremenim dostignućima u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, koja je ove godine posvećena veoma važnoj i aktuelnoj temi: Forenzički i rodni aspekti bolesti zavisnosti – kazao je dr Kavarić. Glavne teme ovogodišnje Škole su: Ciljevi održivog razvoja i problemi bolesti zavisnosti; Polna i rodna dimenzija bolesti zavisnosti i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (biološki, psihološki i kulturološki aspekti); Savremena adiktološka istraživanja: kako projektovati rodno senzitivne programe liječenja; Rodni aspekti – droga i nasilje: trauma kao odgovor na razlike; Zločin i kazna i pravo na liječenje – iskustva u regionu; Forenzički značaj zavisnosti. Predavanja su održali istaknuti medicinski eksperti iz ove oblasti.

    Štampaj       Email
 • Published: 228 days ago on Jul 8, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 8, 2018 @ 10:38 am
 • Filed Under: jun 2018
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center