Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  jun 2018  >  Aktuelni tekst

06. jun – Osobe sa invaliditetom višestruko diskriminisane

Objavio   /  

Osobe sa invaliditetom višestruko su dikriminisane u crnogorskom društvu, navodi se u Izvještaju Integracija i prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori koji je predstavljen u Podgorici. Izvještaj je pripremila koalicija nevladinih organizacija u kojoj su Inicijativa mladih za ljudska prava, Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Udruženja paraplegičara Podgorice, Udruženja paraplegičara Bara i Udruženja paraplegičara Pljevalja. U Izvještaju se ocjenjuje da su u obrazovanju i obuci u značajnoj mjeri realizovane mjere iz Akcionog plana, ali da je potrebno nastaviti sa obezbjeđivanjem udžbenika, nastavnih sredstava i tehničkih pomagala koja su neophodna za razvoj i jednako učešće djece. Potrebno je i nastaviti sa prilagođavanjem ustanova i otklanjanju prostornih barijera, i razvijanjem mehanizama za statističko praćenje obuhvata osoba sa invaliditetom (OSI) kroz sve nivoe obrazovanja. U oblasti socijalne zaštite mjere predviđene Akcionim planom nijesu realizovane na zadovoljavajućem nivou. Potrebno je stvoriti uslove za efikasnije procjenjivanje invaliditeta, odnosno intersektorskim djelovanjem obrazovati tijelo koje bi OSI po jedinstvenim kriterijumima omogućilo utvrđivanje invaliditeta, a na osnovu toga, oni bi mogli da ostvare svoja prava u različitim sistemima. U oblasti participacije nadležne državne institucije nijesu ispunile sve mjere i aktivnosti predviđene Akcionim planom. U oblasti zapošljavanja nadležne institucije, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za zapošljavanje Crne Gore, i pored dijela realizovanih aktivnosti, u velikoj mjeri nijesu ispunili predviđene mjere kako u normativnom dijelu tako i dijelu sprovođenja konkretnih aktivnosti. Potrebno je da se usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, kao i Pravilnik o metodologiji i finansiranju posebnih organizacija. Neophodno je podsticati samozapošljavanje kroz obezbjeđivanje kredita za stimulisanje preduzetništva, uz povoljne uslove za projekte čiji su nosioci žene sa invaliditetom, i uraditi aplikacioni program za praćenje zaposlenih i neposlenih OSI.

Koordinator projekta Milan Radović kazao je da su u oblasti pristupačnosti, realizovane određene mjere u vezi sa izmjenama i dopunama normativnog okvira, dok je dio mjera koji se odnosi na konkretno prilagođavanje djelimično realizovan. On je kazao da je potrebno usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o vrstama, minimalno – tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata in Pravilnika o uslovima za izgrađena i uređena kupališta. Predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Nataša Borović kazala je da je potrebno naglasiti da još nijesu stvorene zakonske pretpostavke da OSI po jedinstvenim kriterijumima dobiju status tih osoba. -Ne postoji komisija koja bi po jedinstvenim kriterijumima, već više komisija koje po različitim kriterijumima, u skladu sa posebnim zakonima, utvrđuju invaliditet, čime se omogućava ostvarivanje prava iz pojedinih oblasti – rekla je Borović.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković je naglasio da pred organima i institucijama predstoje ozbiljni izazovi u cilju obezbjeđivanja ne samo pristupačnosti objekata i površina u javnoj upotrebi, već i javnog prevoza, informacija i komunikacija radi njihovog potpunog uključivanja u život zajednice.
On je rekao da je uključenost osoba sa invaliditetom u politički i javni život zajednice veoma niska, dok političke partije, sa rijetkim izuzecima, još ne angažuju osobe sa invaliditetom.

    Štampaj       Email
 • Published: 230 days ago on Jul 8, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 8, 2018 @ 10:36 am
 • Filed Under: jun 2018
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center