Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  jun 2017  >  Aktuelni tekst

05. jun – Održan Kongres zdravstvenih radnika

Objavio   /  

U Ulcinju je kao i predhodnih godina održan Kongres zdravstvenih radnika sa međunarodnim učešćem. Kongres je organizovala Asocijacija zdravstvenih radnika pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore. Na Kongresu je učestvovao veliki broj zdravstvenih radnika iz Crne Gore i reginona i prezentovano je više stručnih radova.
Skup je otvorila, u ime Ministarstva zdravlja, sekretarka Tijana Prelević koja je istakla da je uloga zdravstvenih radnika u reformi sistema zdravstva izuzetno značajna, jer oni predstavljaju oslonac zdravstvene njege.
– Bez adekvatne zdravstvene njege, koja je veoma bitan segment zdravstvene zaštite, nema unaprjeđenja zdravlja, prevencije bolesti i brige o fizički, mentalno i socijalno oboljelim licima svih uzrasta, kako u porodici tako i u zajednici i zdravstvenim ustanovama. Posebnu važnost medicinske sestre i tehničari imaju u liječenju teško oboljelih lica, a još značajniju ulogu imaju u trenucima života kada nam je topla ljudska riječ najpotrebnija.
Prioritetan zadatak Ministarstva zdravlja je obezbjeđivanje uređenog i efikasnog zdravstvenog sistema, na stabilnim finansijskim osnovama, u čijem je središtu pacijent. To želimo postići podizanjem kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenta, prije svega kroz reformske procese koji su u toku i edukaciju i stručno osposobljavanje kako ljekara tako i srednjeg medicinskog kadra na svim nivoima zdravstvene zaštite. Ministarstvo zdravlja je, kroz plan kontinuirane medicinske edukacije, prepoznalo potrebu edukacije srednjeg medicinskog kadra, uz poseban naglasak na poboljšanju komunikacijskih vještina sa pacijentima.
Sigurna sam da će ovogodišnji Kongres doprinijeti povećanju ukupnog nivoa znanja i vještina zdravstvenih radnika, blagovremenom prenošenju savremenih medicinskih dostignuća na sve nivoe zdravstvene zaštite, sa krajnjim ciljem poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva – izjavila je Prelević.
    Štampaj       Email
 • Published: 501 days ago on Jul 7, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 7, 2017 @ 4:50 pm
 • Filed Under: jun 2017
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center