Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  jul 2017  >  Aktuelni tekst

26. jul – TAIEX ekspertska misija o sprovođenju inspekcije u farmakovigilanci

Objavio   /  

Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) u saradnji sa Evropskom komisijom – Program za sprovođenje pomoći i razmjenu informacija (TAIEX), organizovali su dvodnevnu posjetu eksperata iz Evropske unije, na području sprovođenja inspekcije u farmakovigilanci. Obaveza svakog nosioca dozvole za lijek u Crnoj Gori je da ima uspostavljen sistem farmakovigilance, za ljekove za koje je odgovoran. Inspekcija u farmakovigilanci je instrument provjere usaglašenosti ovog sistema sa zahtjevima nacionalne regulative u oblasti ljekova.
U pitanju je drugi projekat koji CALIMS realizuje uz podršku Evropske komisije putem TAIEX programa, koji je namijenjen državama, kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Cilj ekspertske misije je unapređenje znanja zaposlenih u CALIMS-u u sprovođenju inspekcije u farmakovigilanci, što je konačno u službi zdravlja i bezbjednosti pacijenata.
Eksperti su bili stručnjaci na polju inspekcije u farmakovigilanci koji su došli iz Hrvatske, države članice EU sa razvijenim sistemom praćenja bezbjednosti primjene ljekova.
    Štampaj       Email
  • Published: 583 days ago on Avgust 15, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Avgust 15, 2017 @ 8:57 am
  • Filed Under: jul 2017