Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  jul 2017  >  Aktuelni tekst

20. jul – Saopštenje Ministarstva zdravlja povodom situacije u Visokoj medicinskoj školi u Beranama

Objavio   /  

Crnogorska javnost je ovih dana u prilici da se suoči sa velikim brojem saopštenja koja se odnose na status i sadržaj rada Visoke medicinske škole u Beranama i razlozima zbog kojih se praktična nastava u Opštoj bolnici Berane ne može izvoditi na način kako se to radi u Kliničkom centru Crne Gore. Ministarstvo zdravlja, kao krovna institucija crnogorskog zdravstva, ima obavezu da crnogorskoj javnosti predoči dvije dimenzije uloge Visoke medicinske škole u Beranama, stručnu i socijalnu, i predloži rješenja.
U stručnom smislu, neophodno je razgraničiti dva pojma: šta pripada sekundarnom, a šta tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Beranska bolnica pruža pacijentima sekundarni nivo zdravstvene zaštite, kao i Klinički centar Crne Gore za opštine Podgorica, Danilovgrad i Kolašin. Upravo su specijalističke usluge sekundarnog nivoa obuhvaćene Nastavnim planom i programom Visoke medicinske škole u Beranama (interna medicina, ginekologija sa akušerstvom, psihijatrija, porodična medicina na primarnom nivou zdravstvene zaštite), za šta Opšta bolnica Berane i Dom zdravlja Berane imaju kadrovskih kapaciteta za podršku.
Specijalističke službe tercijarnog nivoa koje se realizuju u Kliničkom centru Crne Gore (kardiohirurgija, neurohirurgija, dječja hirurgija, neke subspecijalističke oblasti, interventna radiologija) nijesu obuhvaćene Nastavnim planom i programom Visoke medicinske škole u Beranama, te nije neophodno praktičnu nastavu iz ovih oblasti sporovoditi uopšte, te ni u Kliničkom centru Crne Gore.
Socijalna dimenzija potrebe da se održi nastava na Visokoj medicinskoj školi u Beranama je takođe od velikog značaja. Ozbiljne države prave ozbiljne strategije na koji način da se zaustave migracije stanovnika iz manje razvijenih sredina i osnaže kapaciteti za ravnomjerni razvoj. Čudno je da se takva nastojanja ne prepoznaju od strane članova akademske zajednice od kojih se upravo očekuje sveobuhvatnije sagledavanje svih aspekata nekog problema. Uostalom, u izvještaju akreditacione Komisije programa zdravstvene njege Visoke medicinske škole u Beranama iz 2013. godine, dva univerzitetska profesora koji su strani državljani, kažu: “Visoka zdravstvena škola u Beranama, osim obrazovne uloge ima i drugu, značajnu društvenu misiju očuvanja stanovništva u regionu Berana, odnosno sjeverne Crne Gore i to treba njegovati“. Stoga je sve mimo navedene konstatacije površno, neozbiljno poigravanje sa sudbinama čitave regije Crne Gore koja se bori sa odlivom stanovnika ka razvijenijim oblastima.
Ministarstvo zdravlja podržava i sprovodi unaprijeđenje svih oblika edukacije i mobilnosti unutar zdravstvenog i obrazovnog sistema Crne Gore, pa samim tim i unaprijeđenje praktične nastave u Visokoj medicinskoj školi u Beranama, te smatra da generacija studenata koja bude upisana na studije Visoke medicinske škole u nastavnoj 2017.-2018. godini, dio svoje praktične nastave može realizovati i u Kliničkom centru Crne Gore, ukoliko za to postoje potrebe. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Medicinskim fakultetom i Kliničkim centrom Crne Gore je spremno da da svoj doprinos u organizovanju ovakvog modela mobilnosti i edukacije studenata u izvođenju dijela praktične nastave u Kliničkom centru Crne Gore ukoliko se za to ukaže potreba.
    Štampaj       Email
 • Published: 557 days ago on Avgust 15, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Avgust 15, 2017 @ 8:45 am
 • Filed Under: jul 2017
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center