Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  januar 2018  >  Aktuelni tekst

03. januar – U 2017. godini je znatno unaprijeđen zdravstveni sistem

Objavio   /  

Fond je prošle godine, iako ograničen sredstvima za finansiranje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, mnogo uradio na unapređenju sistema, kako bi osiguranici ostvarivali prava u što većem obimu na efikasan način i prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja učini dostupnijim. Donijeto je više podzakonskih akata, kojima su unaprijeđena i proširena prava osiguranika, a pri njihovom pisanju sarađivalo se sa nevladinim organizacijama koje prate problematiku osoba sa invaliditetom.
U privatne zdravstvene ustanove za deset mjeseci prošle godine upućeno je oko deset hiljada pacijenata manje u odnosu na isti period 2016, a vrijednost pruženih usluga smanjena je za skoro milion eura.
– Ovo je rezultat bolje organizacije i korišćenja kapaciteta u javnom zdravstvenom sistemu, prije svega u Kliničkom Centru Crne Gore, i radićemo da se takav trend nastavi – saopštio je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić.
Prema riječima Čirgića, snabdjevenost ljekovima i medicinskim sredstvima prošle godine bila je dobra.
– Povremene nestašice su bile rezultat dugih tenderskih procedura ili objektivnih
problema kod proizvođača, ali generalno to nije narušilo snabdjevenost – ocijenio je Čirgić.
Fond je razvio informatičku podršku za projekat Ministarstva zdravlja – centralno zakazivanje specijalističkih pregleda u KCCG i opštim bolnicama i kroz nadogradnju sistema u domovima zdravlja, u cilju unaprijeđenja dostupnosti i povećanja kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite. Od ovog projekta se očekuje veći komfor za pacijenta i smanjenje putnih troškova osiguranika u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite van mjesta prebivališta.
Fond je razvio prvi portal za potrebe osiguranika i u koordinaciji sa domovima zdravlja uveo novi sistem zakazivanja posjeta kod izabranog doktora.
Uspješno je i u potpunosti realizovan projekat umrežavanje privatnih apoteka u mrežu zdravstvenih ustanova. Od potpisivanja ugovora preko privatnih apoteka realizovano je oko 420 hiljada recepata, odnosno oko 565 hiljada pojedinačnih kutija ljekova u vrijednosti od oko 1,6 miliona eura.
Ćirgić je istakao da su započete i privedenu kraju aktivnosti na pripremi projekta uvođenja elektronske kartice zdravstvenog osiguranja i da je planirana njegova realizacija do kraja ove godine. Benefite od ovog projekta imaće osiguranici, pružaoci zdravstvenih usluga i zdravstveni radnici.
Prošle godine se u privatnim zdravstvenim ustanovama liječilo 34.421 osiguranika, od čega u Specijalnoj bolnici Codra 9.934, a u drugim privatnim zdravstvenim ustanovama 24.487. FZO za deset mjeseci prošle godine privatnim ustanovama za liječenje crnogorskih građana platio 3,6 miliona eura.
Čirgić je istakao da su problemi u zdravstvenom sistemu sistemske prirode i da tako treba pristupati njhovom rješavanju, sinhronizovano i zajednički sa svih nivoa. Takođe smatra da rast zdravstvene potrošnje predstavlja problem svih država jer su sredstva opredijeljena za zdravstvenu zaštitu ograničena, a u okviru raspoloživih treba obezbijediti zadovoljavajući nivo zdravstvene zaštite.
    Štampaj       Email
 • Published: 339 days ago on Februar 14, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Februar 14, 2018 @ 1:35 am
 • Filed Under: januar 2018
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center