Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  decembar 2018  >  Aktuelni tekst

21. decembar – Usvojen Predlog Zakona o kozmetičkim proizvodima

Objavio   /  

Vlada je usvojila Predlog Zakona o kozmetičkim proizvodima, kojim se prvi put posebno uređuju proizvodnja i promet kozmetičkih proizvoda u Crnoj Gori. Razlog za zakonsko uređivanje ove oblasti je zaštita života i zdravlja ljudi i efikasno funkcionisanje tržišta, imajući u vidu da se radi o proizvodima koji imaju široku primjenu.
Ovim zakonom propisuju se zahtjevi koje moraju da ispunjavaju kozmetički proizvodi koji se stavljaju na tržište, obezbjeđivanje i procjena njihove bezbjednosti, informisanje i razmjena informacija o bezbjednosti kozmetičkih proizvoda, kao i pojavi neželjenih događaja koji nastupaju usljed upotrebe kozmetičkog proizvoda. Zakonom je uređen i nadzor nad tržištem kozmetičkih proizvoda, kao i druga pitanja od značaja za njihovu bezbjednost.
Svaki kozmetički proizvod koji se stavlja na tržište mora da bude proizveden u skladu sa principima Dobre proizvođačke prakse i označen podacima koji se odnose na: proizvođača, sadržaj u momentu pakovanja, najkraći rok trajanja, posebne mjere opreza kojih se treba pridržavati prilikom korišćenja, serijski broj proizvodnje ili referentni broj za identifikaciju kozmetičkog proizvoda, namjenu kozmetičkog proizvoda i njegov sastav.
Donošenje ovog zakona za cilj je imalo i harmonizaciju i prenošenje odgovarajućih propisa Evropske unije u domaće zakonodavstvo.
    Štampaj       Email
 • Published: 213 days ago on Januar 17, 2019
 • Objavio:
 • Last Modified: Januar 17, 2019 @ 1:17 pm
 • Filed Under: decembar 2018
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center