Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  avgust 2019  >  Aktuelni tekst

28. avgust – Potpisan Memorandum o saradanji u cilju profesionalne rehabilitacije

Objavio   /  

Dom zdravlja Podgorica i JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica potpisale su Memorandum o saradnji u cilju unaprijeđenja kvaliteta primarne zdravstvene zaštite kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti na organizovanju i izvođenju profesionalne rehabilitacije, te uključivanju profesionalno rehabilitovanih lica u proces rada.
Memorandumom čiji su potpisnici direktor Doma zdravlja Podgorica doc. dr Nebojša Kavarić i direktor Centra za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica Milo Paunović definisane su zajedničke aktivnosti koje će se u narednom periodu realizovati kroz: efikasniju primjenu mjera na jačanju saradnje u cilju unapređenja kako primarne zdravstvene zaštite, tako i međusobne saradnje na sprovođenju mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, saradnju i sprovođenje programa osposobljavanja i usavršavanja lica sa invaliditetom, zajedničko djelovanje na sprovođenju programa socijalne uključenosti lica sa invalidnitetom, djelovanje, razvoj i primjenu novih metoda i oblika profesionalne rehabilitacije, preuzimanje aktivnosti na uvođenju novih tehnologija u profesionalnoj rehabilitaciji i aktivnosti u stručnom usavršavanju lica uključenih u profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, kao i drugim aktivnostima iz domena rada i zakonom, podzakonskim i unutrašnjim aktima utvrđenih djelatnosti potpisnica ovog Memoranduma.
    Štampaj       Email
 • Published: 11 days ago on Septembar 7, 2019
 • Objavio:
 • Last Modified: Septembar 7, 2019 @ 11:21 am
 • Filed Under: avgust 2019
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center