Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  april 2017  >  Aktuelni tekst

12. april – Dogovoren nastavak saradnje sa Global fondom

Objavio   /  

Predstavnici Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i Global fonda održali su sastanak na kojem je dogovoren nastavak saradnje u borbi protiv HIV/AIDS-a.
U prethodnih 12 godina Crna Gora je realizovala dvije Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS (2005- 2009. i 2010- 2014.), koje je Global Fond ocijenio najboljom ocjenom. Cijeneći uložene napore i ostvarene rezultate u borbi protiv HIV-a, Global Fond je iskazao spremnost za nastavak saradnje sa našom zemljom, naglasili su iz ove organizacije.
Nastavkom saradnje koja je dogovorena, predviđena je trogodišnja finansijska podrška (2018– 2020.) Global Fonda i Ministarstva zdravlja. Novac će biti raspoređen nevladinim organizacijama koje pružaju servise polulacijama u riziku od HIV/AIDS-a.
Global Fond osnovan je na inicijativu Ujedinjenih nacija, kao fond koji će finansijski podržati globalnu borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Nevladine organizacije imale su ključnu ulogu u obuhvatu teško dostupnih grupa. Podrška dobijena od Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, uz koordinaciju Nacionalnog koordinirajućeg tijela ubrzala je aktivnosti koje su već bile preduzete od strane vladinih i nevladinih organizacija, uz pomoć agencija UN i drugih međunarodnih partnera. U tom periodu izrađen je veliki broj nacionalnih vodiča i protokola za prevenciju HIV-a i liječenje AIDS-a, ključne ciljne grupe dobile su informacije o prevenciji HIV-a, potreban materijal i usluge liječenja, ojačani su kapaciteti zdravstvenih radnika, osoblja u zatvorima, vršnjačkih edukatora, mladih i NVO, kapaciteti vladinih institucija u oblasti monitoringa i evaluacije odgovora na HIV, uključujući biološko bihevioralni nadzor i uzdignuti kapaciteti NVO-a koji su rezultirali davanjem preventivnih usluga i usluga smanjenja štete kroz rad na terenu i u dropin centrima.
    Štampaj       Email
 • Published: 170 days ago on Maj 6, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Maj 6, 2017 @ 2:00 pm
 • Filed Under: april 2017
 • center

 • center

 • center

  Podgorica, October 19-21, 2017, Hotel Hilton 

   

   

  MedicalCG magazine organizes VI Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from October 19th to 21st  this year

   

  Esteemed Sirs and Madams,

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of  the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers and private health sector without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.

   

  The expert part of the event is managed by the Scientific Committee of the Fair, chaired by Dr sci med Majda Šahman-Zaimović.

  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.

  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand  presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.

   

  The deadline for applying for the lecture is October 8th, 2017.  Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on October 10th in the MedicalCG magazine, as well as  a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.

  The lecture application is in addition to this notice.

  We expect your participation in the 6th Medical Fair

  Respectfully,

  Manager of the Fair

  Slavica Pantelić

  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Informations:
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center