Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  april 2017  >  Aktuelni tekst

12. april – Dogovoren nastavak saradnje sa Global fondom

Objavio   /  

Predstavnici Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i Global fonda održali su sastanak na kojem je dogovoren nastavak saradnje u borbi protiv HIV/AIDS-a.
U prethodnih 12 godina Crna Gora je realizovala dvije Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS (2005- 2009. i 2010- 2014.), koje je Global Fond ocijenio najboljom ocjenom. Cijeneći uložene napore i ostvarene rezultate u borbi protiv HIV-a, Global Fond je iskazao spremnost za nastavak saradnje sa našom zemljom, naglasili su iz ove organizacije.
Nastavkom saradnje koja je dogovorena, predviđena je trogodišnja finansijska podrška (2018– 2020.) Global Fonda i Ministarstva zdravlja. Novac će biti raspoređen nevladinim organizacijama koje pružaju servise polulacijama u riziku od HIV/AIDS-a.
Global Fond osnovan je na inicijativu Ujedinjenih nacija, kao fond koji će finansijski podržati globalnu borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Nevladine organizacije imale su ključnu ulogu u obuhvatu teško dostupnih grupa. Podrška dobijena od Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, uz koordinaciju Nacionalnog koordinirajućeg tijela ubrzala je aktivnosti koje su već bile preduzete od strane vladinih i nevladinih organizacija, uz pomoć agencija UN i drugih međunarodnih partnera. U tom periodu izrađen je veliki broj nacionalnih vodiča i protokola za prevenciju HIV-a i liječenje AIDS-a, ključne ciljne grupe dobile su informacije o prevenciji HIV-a, potreban materijal i usluge liječenja, ojačani su kapaciteti zdravstvenih radnika, osoblja u zatvorima, vršnjačkih edukatora, mladih i NVO, kapaciteti vladinih institucija u oblasti monitoringa i evaluacije odgovora na HIV, uključujući biološko bihevioralni nadzor i uzdignuti kapaciteti NVO-a koji su rezultirali davanjem preventivnih usluga i usluga smanjenja štete kroz rad na terenu i u dropin centrima.
    Štampaj       Email
  • Published: 414 days ago on Maj 6, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Maj 6, 2017 @ 2:00 pm
  • Filed Under: april 2017
133 people follow medicalcg