Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Crnogorska Hronika  >  april 2017  >  Aktuelni tekst

11. april – Konstruktivno partnerstvo Ministarstva zdravlja i sindikalnih organizacija zdravstva

Objavio   /  

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović održao je sastanak sa predstavnicima Sindikata zdravstva i socijalne zaštite i Sindikata zdravstva Crne Gore. Konstruktivno partnerstvo i težnja ka stvaranju boljih uslova za rad zaposlenih u zdravstvu, kao i traženje modela za eventualno povećanje zarada na svim nivoima u zdravstvenom sistemu, bila je tema prvog sastanka ministra zdravlja dr Kenana Hrapovića sa predstavnicima reprezentativnih sindikalnih organizacija zdravstva u Crnoj Gori.
Na sastanku, na kojem su prisustvovali dr Ljiljana Krivokapić, predsjednica Sindikata zdravstva i socijalne zaštite, dr Vladimir Pavićević, predsjednik Sindikata zdravstva Crne Gore, kao i predstavnici sindikalnih organizacija iz nekoliko crnogorskih opština, konstatovani su brojni problemi u zdravstvenom sistemu i dogovoreno intenziviranje saradnje kako bi se uklonile barijere i stvorili optimalni uslovi za zaposlene na svim nivoima zdravstvene zaštite.
Kontinuirana komunikacija Ministarstva zdravlja sa reprezentativnim sindikatima, kroz redovne sastanke i analize aktivnosti, u narednom periodu jedan je od prioriteta u daljem radu, kako bi se nagomilani problemi rješavali sistemski i na kvalitetan način.
Dogovoreno je da se u skladu sa socio-ekonomskom situacijom u državi, racionalizacijom kao i relokacijom sredstava u sistemu nađe najbolji model za eventualno uvećanje zarada zdravstvenim radnicima.
Uređenje sistema zaštite na radu zaposlenih, edukacija i doedukacija medicinskih kadrova, kao i nastavak reformi na svim nivoima, kroz podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite i uslova zaposlenih u zdravstvenom sistemu, biće u fokusu dalje zajedničke saradnje Ministarstva zdravlja i sindikalnih organizacija.
    Štampaj       Email
  • Published: 414 days ago on Maj 6, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Maj 6, 2017 @ 1:59 pm
  • Filed Under: april 2017
133 people follow medicalcg