Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika Svijet  >  svijet oktobar 2017  >  Aktuelni tekst

15. oktobar – Osobe oštećenog vida marginalizovane

Objavio   /  

Lindon Džonson, nekadašnji predsjednik SAD, proglasio je 1964. godine u Americi 15. oktobar za dan bijelog štapa. Decenijama unazad, širom svijeta taj datum se obilježavao kako bi se javnost bliže upoznavala sa pravima, mogućnostima, dostignućima i poteškoćama osoba oštećenog vida, a može se bez sumnje reći da je on postao jedan od najznačajnijih datuma i Međunarodni dan osoba oštećenog vida.
Dugi, bijeli štap je prvenstveno simbol samostalnosti, nezavisnosti i potpune slobode osoba oštećenog vida, pa tek onda pomagalo osobe koja ga koristi. On je tek dvadesetih godina XX vijeka obojen u bijelo, kako bi bio upadljiv i kako bi ga lakše uočili ostali ljudi, te bili obazriviji prema njegovim korisnicima. Takođe, bijeli štap je jedinstveni znak prepoznavanja osoba s potpunim oštećenjem vida u svim zemljama svijeta, kao što je crveno-bijeli štap znak raspoznavanja osoba koje istovremeno imaju oštećenje sluha i vida.
    Štampaj       Email
  • Published: 199 days ago on Novembar 10, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Novembar 10, 2017 @ 9:29 am
  • Filed Under: svijet oktobar 2017