Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika Svijet  >  svijet oktobar 2017  >  Aktuelni tekst

01.oktobar – Dan starijih osoba

Objavio   /  

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se 1. oktobra, pod sloganom Korak u budućnost, prepoznavanje talenata, doprinosa i učešća starijih u društvu.
Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 1990.godine da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Proglašenjem međunarodnog dana starijih osoba podstiču se države da starijim članovima društva osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im učešće u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima.
Slogan Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj upućuje na osiguranje aktivnog zdravog starenja.
    Štampaj       Email
  • Published: 254 days ago on Novembar 10, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Novembar 10, 2017 @ 9:27 am
  • Filed Under: svijet oktobar 2017
133 people follow medicalcg