Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika Svijet  >  svijet mart 2019  >  Aktuelni tekst

30. Mart – Papa objavio novi zakon o polnom zlostavljanju – Vatikan

Objavio   /  

Papa je objavio zakon o sprečavanju i o suzbijanju nasilja nad maloljetnicima i ranjivim osobama, pa tako i polnog zlostavljanja, koji će se primjenjivati za službenike Vatikana i na diplomatski zbor.
Zakon predviđa dvadesetogodišnji rok za prijavu nasilja, nakon kojega nastupa zastara, a počinje teći nakon 18. godine u slučaju zlostavljanja maloljetnika. Jedan član predviđa obavezu prijave, osim ako se priznanje nije dogodilo u sakramentu ispovijedi. Za neprijavljivanje zlostavljanja može se odrediti novčana, pa i zatvorska kazna.
Zakon je popraćen apostolskim pismom koje Papa donosi na vlastitu inicijativu, posvećenom zaštiti malodobnika i ranjivih osoba u Rimskoj kuriji te u Vatikanskom gradu. U njemu papa Franjo podsjeća da žrtve iskorištavanja i zlostavljanja imaju pravo da se prime, saslušaju i prate.
    Štampaj       Email
 • Published: 73 days ago on April 12, 2019
 • Objavio:
 • Last Modified: April 12, 2019 @ 2:08 pm
 • Filed Under: svijet mart 2019
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center