Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika Svijet  >  svijet maj 2018  >  Aktuelni tekst

28. maj – Zabranjeno 10 plastičnih proizvoda – EU

Objavio   /  

Na svjetskom nivou plastika čini 85 % morskog otpada. Plastika čak dospijeva ljudima u pluća i u hranu koju jedu, a još nije poznato kakav učinak ima mikroplastika u zraku na zdravlje ljudi i živorinja, vodi i hrani. Rješavanje problema plastike nije fakultativno, a može donijeti nove prilike za inovacije, konkurentnost i otvaranje radnih mjesta.
Evropska komisija je predložila nova pravila EU-a koja bi trebala smanjiti sve veću količinu štetnog plastičnog otpada u okeanima i morima. Nova su pravila usmjerena na deset plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, koji čine najveći dio otpada na evropskim obalama i u morima te na izgubljen i odbačen ribolovni alat.
Zabrana i ograničavanje upotrebe jednokratnih plastičnih proizvoda zajedno čine 70 posto cjelokupnog morskog otpada. Nova su pravila razmjerna i prilagođena kako bi se postigli najbolji rezultati, što znači da će se na različite proizvode primjenjivati različite mjere, saopšteno je iz Evropske komisije.
U slučajevima u kojima postoje lako dostupne i cjenovno pristupačne alternative, na tržištu će se zabraniti jednokratni plastični proizvodi. U slučaju proizvoda za koje ne postoje očite alternative, naglasak će biti na ograničavanju njihove upotrebe putem smanjenja potrošnje na nacionalnom nivou, zahtjeva koji se odnose na dizajn i označavanje te uvođenja obveza za proizvođače povezanih sa otpadom i čišćenjem otpada. Evropa će zahvaljujući novim pravilima biti korak ispred u rješavanju ovog globalnog problema.
    Štampaj       Email
  • Published: 60 days ago on Jun 15, 2018
  • Objavio:
  • Last Modified: Jun 15, 2018 @ 11:11 pm
  • Filed Under: svijet maj 2018