Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika Svijet  >  svijet decembar 2017  >  Aktuelni tekst

31. decembar – Preglede kod ljekara zakazivaćemo putem aplikacije

Objavio   /  

Jedan od izazova 21. vijeka u oblasti zdravstva predstavlja primjena softverskih rješenja koja donose benefite, kako za pacijente, tako i za medicinsku struku. Razvoj softverskih rješenja u zdravstvu predstavlja važan razvojni zadatak kojem je cilj praćenje kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti medicinskih usluga, kao i analiza dobijenih podataka, odnosno njihovo upoređivanje i usklađivanje s praksom drugih evropskih zemalja.
Korišćenje IT tehnologije u zdravstvu se nameće kao realna potreba u cilju efikasnog upravljanja ograničenim resursima uz održavanje visokog stepena kvaliteta zdravstvene usluge. U poslednjih 15 godina, Fresenius dijalizni centri koriste EuClid savremenu, naprednu kliničku bazu podataka u okviru koje se evidentiraju detaljna preskripcija za svakog pacijenta i dijalizni tretmani. U bazi, anonimno, može se vidjeti potrošnja dijaliznog materijala, kao i svi drugi parametri tretmana, čime se, izuzev podataka o stanju pacijenta i njegove bolesti, dobija i široka baza informacija o propisanom tretmanu hemodijalize, toku liječenja, terapiji i medicinskim parametrima stanja.
Nakon višegodišnje primjene softverskih rješenja, koja u svom fokusu imaju potrebu da se lakše i efikasnije upravlja dijaliznim centrom, savremene tendencije nameću potrebu za softverom koji se fokusira na pacijenta. To podrazumijeva razvoj i primjenu aplikacija koje su dostupne preko mobilnih telefona i tableta. Informatička rješenja dostupna su pacijentima i nihovom okruženju. Budućnost su i teme kao što su telemedicina, dijagnostika putem aplikacija, onlajn savjetovanja i personalizovana terapija.
Digitalizacija zdravstvenog sistema je praktično neophodna. Važna je zbog efikasnosti upravljanja zdravstvenim ustanovama. Primjena softverskih rješenja menadžerima u zdravstvu omogućava kontrolu efikasnosti svih elemenata u procesu.
    Štampaj       Email
 • Published: 409 days ago on Januar 10, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Januar 10, 2018 @ 11:53 pm
 • Filed Under: svijet decembar 2017
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center