Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika Svijet  >  svijet decembar 2017  >  Aktuelni tekst

31. decembar – Preglede kod ljekara zakazivaćemo putem aplikacije

Objavio   /  

Jedan od izazova 21. vijeka u oblasti zdravstva predstavlja primjena softverskih rješenja koja donose benefite, kako za pacijente, tako i za medicinsku struku. Razvoj softverskih rješenja u zdravstvu predstavlja važan razvojni zadatak kojem je cilj praćenje kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti medicinskih usluga, kao i analiza dobijenih podataka, odnosno njihovo upoređivanje i usklađivanje s praksom drugih evropskih zemalja.
Korišćenje IT tehnologije u zdravstvu se nameće kao realna potreba u cilju efikasnog upravljanja ograničenim resursima uz održavanje visokog stepena kvaliteta zdravstvene usluge. U poslednjih 15 godina, Fresenius dijalizni centri koriste EuClid savremenu, naprednu kliničku bazu podataka u okviru koje se evidentiraju detaljna preskripcija za svakog pacijenta i dijalizni tretmani. U bazi, anonimno, može se vidjeti potrošnja dijaliznog materijala, kao i svi drugi parametri tretmana, čime se, izuzev podataka o stanju pacijenta i njegove bolesti, dobija i široka baza informacija o propisanom tretmanu hemodijalize, toku liječenja, terapiji i medicinskim parametrima stanja.
Nakon višegodišnje primjene softverskih rješenja, koja u svom fokusu imaju potrebu da se lakše i efikasnije upravlja dijaliznim centrom, savremene tendencije nameću potrebu za softverom koji se fokusira na pacijenta. To podrazumijeva razvoj i primjenu aplikacija koje su dostupne preko mobilnih telefona i tableta. Informatička rješenja dostupna su pacijentima i nihovom okruženju. Budućnost su i teme kao što su telemedicina, dijagnostika putem aplikacija, onlajn savjetovanja i personalizovana terapija.
Digitalizacija zdravstvenog sistema je praktično neophodna. Važna je zbog efikasnosti upravljanja zdravstvenim ustanovama. Primjena softverskih rješenja menadžerima u zdravstvu omogućava kontrolu efikasnosti svih elemenata u procesu.
    Štampaj       Email
  • Published: 192 days ago on Januar 10, 2018
  • Objavio:
  • Last Modified: Januar 10, 2018 @ 11:53 pm
  • Filed Under: svijet decembar 2017