Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika Svijet  >  svijet decembar 2017  >  Aktuelni tekst

03. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Objavio   /  

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je ustanovljen 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da obilježavaju taj dan s ciljem da se unaprijedi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom temelji se na načelima poštovanja urođenog dostojanstva individualne autonomije osoba sa invaliditetom. Individualna autonomija osobe sa invaliditetom podrazumijeva i pravo te osobe da bira gdje će, sa kim i kako živjeti, kao i njeno pravo da živi samostalno i da bude uključena u lokalnu zajednicu.
Tema ovogodišnjeg obilježavanja 3. decembra je Transformacija ka društvu koje je održivo i prilagođeno svima, i u skladu je sa objavom koja je data ovim povodom, u kojoj se naglašava da u Agendi 2030. stoji da se mora izgraditi društvo koje nikoga ne ostavlja iza sebe, koje uključuje sve građane i ne zanemaruje nikoga.
Diskriminacija djevojčica i žena sa invaliditetom duplo je veća u svim oblastima života nego muškaraca, a od ukupnog broja osoba sa invaliditetom, najviše ih ima problem sa hodom – oko 60 odsto.
Za ostvarivanje prava mnogim osobama sa invaliditetom neophodni su servisi podrške, poput personalnih asistenata. Sistem socijalne zaštite i usluga u zajednici moraju biti dostupni osobama sa invaliditetom, a takođe mora postojati razgranata mreža raznovrsnih usluga u zajednici koja će osobama sa invaliditetom nužno pružiti istinsku mogućnost izbora.
Iako ima vidljivih pomaka, njihov najveći problem i dalje su diskriminacija, nepristupačnosti objektima, nezaposlenost, kao i nedovoljna podrška zajednice.
Procjene su da OSI čine oko 10 odsto svjetske populacije.
    Štampaj       Email
 • Published: 409 days ago on Januar 10, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Januar 10, 2018 @ 11:41 pm
 • Filed Under: svijet decembar 2017
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center