Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika - Region  >  region novembar 2018  >  Aktuelni tekst

02. novembar – Zdravstveni sistem trpi sve više problema – Srbija

Objavio   /  

Zdravstveni sistem u Srbiji bi, u stanju u kojem jeste, morao da pretrpi ozbiljne promjene. Nefunkcionalan i prebukiran primaran zdravstveni sektor sa ljekarima opšte prakse, pokvareni aparati i njihov nedostatak, opšta neinformisanost građana, ali i državnih čelnika o zakonskim pravima, liste čekanja i sve gore zdravstveno stanje stanovništva odlike su ovog zdravstvenog sistema.
Gotovo polovina građana u Srbiji ne zna kome može da se obrati u slučaju da su im prekršena neka prava kao pacijenata. Isti ti građani ne uspijevaju da dobiju termin za specijalističke preglede zbog nedostatka reagensa, pokvarenih aparata i nedostatka termina, pokazalo je nedavno istraživanje Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana. Isti organ nedavno je dokazao i da su zdravstvene ustanove odbijale da građanima izdaju potvrde s kojima mogu da dobiju neophodnu zdravstvenu uslugu u privatnoj praksi.
Regionalnoj ljekarskoj komori Vojvodine, više od stotinu ljekara zatražilo je od početka godine od komore sertifikat dobre prakse, potreban za odlazak u inostranstvo. Od 104 izdata sertifikata, ljekarima opšte prakse izdato je 77, a specijalistima 28. Istovremeno, zvanični podaci Sindikata medicinskih sestara i tehničara govore da više od 1.000 sestara godišnje napusti Srbiju.
    Štampaj       Email
 • Published: 250 days ago on Decembar 11, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Decembar 11, 2018 @ 4:55 pm
 • Filed Under: region novembar 2018
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center