Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika - Region  >  region mart 2018  >  Aktuelni tekst

19.mart – Registar oboljelih od dijabetesa – Srbija

Objavio   /  

Registar oboljelih od dijabetesa, odnosno Elektronska knjiga evidencije lica oboljelih od dijabetesa, jedna od brojnih multisektorskih aktivnosti Ministarstva zdravlja koje doprinose daljem poboljšanju kvaliteta dijabetološke zdravstvene zaštite u Srbiji, započela je sa primjenom u tri beogradska doma zdravlja – Palilula, Zemun i Stari grad.

Nakon prve faze primjene Registra, sticanja prvih iskustava, podešavanja i unapređenja, implementacija softvera i primjena Registra će uslijediti i u ostalim domovima zdravlja u Beogradu, kao i u svim domovima zdravlja u Srbiji, saopštilo je resorno ministarstvo.

Unos podataka u Registar se ostvaruje na primarnom nivou zdravstvene zaštite, u domovima zdravlja, u službama gdje se oboljeli od dijabetesa dijagnostikuju i liječe i u Savjetovalištu za dijabetes.

    Štampaj       Email
  • Published: 97 days ago on April 16, 2018
  • Objavio:
  • Last Modified: April 16, 2018 @ 6:32 am
  • Filed Under: region mart 2018
133 people follow medicalcg