Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika - Region  >  region maj 2017  >  Aktuelni tekst

28. maj – Dovoljno para za liječenje djece u inostranstvu – Srbija

Objavio   /  

Predsjednik ljekarske komisije Budžetskog fonda dr Vladislav Vukomanović rekao je da je za dvije i po godine rada tog fonda upućeno više od 55 djece na liječenje, a više od 130 uzoraka je poslato na različite vrste dijagnostičkih procedura u inostranstvu.
Kada ljekari iz Srbije ne mogu da pomognu, a zvanična medicina u svijetu dokazano može, o trošku države djeca na liječenje u inostranstvo odlaze preko dva fonda – Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, i Budžetskog fonda. Bolesnoj djeci pomažu i humanitarne organizacije.
Dr Vukomanović objašnjava da su najčešće u pitanju zahtevi za neurohirurškim intervencijama, duboke moždane stimulacije, ortopedske intervencije, hematoonkološka oboljenja i problemi sa očima kod prijevremeno rođene djece.
– Osnov osnivanja Fonda je da se zaštiti i unaprijedi interes pacijenta, da se očuva interes našeg zdravstvenog sistema i da se novac koji je jednim dijelom budžetski, a jednim dijelom i humanitarnog porijekla najracionalnije troši – kaže Vukomanović.
Sa osnivanjem Budžetskog fonda broj SMS lečenja i apela preko medija polako opada srazmerno povećanju broja bolesnika koji se javljaju Budžetskom fondu.
    Štampaj       Email
  • Published: 377 days ago on Jun 12, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Jun 12, 2017 @ 5:21 pm
  • Filed Under: region maj 2017
133 people follow medicalcg