Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika - Region  >  region jun 2017  >  Aktuelni tekst

09. jun – Dani zdravstvenih karijera – Hrvatska

Objavio   /  

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, u organizaciji Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu, održani su Dani zdravstvenih karijera u Hrvatskoj. Republika Hrvatska suočava se sa odlivom stručnjaka radi odlazaka u penziju, ali i radi veće mobilnosti u Evropskoj uniji. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa drugim ministarstvima, obrazovnim i stručnim institucijama veliku pažnju posvećuje upravo planiranju i zadržavanju zdravstvenih radnika razvijanjem pozitivnih mjera kroz nacionalnu strategiju kojom bi se postigli bolji uslovi rada, motivisanosti doktora medicine za rad i ostanak, razvijanja boljih uslova radne sredine, unaprijeđivanje usluga liječenja, cjeloživotnog učenja, razvijanja beneficija i odobravanje specijalizacija u depriviranim područjima i sl. Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu aktivno utiče na zapošljavanje doktora medicine odmah nakon diplomiranja, ali i drugih zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj i pomaže mladim ljekarima u izboru buduće specijalizacije u hrvatskim zdravstvenim ustanovama. Zdravstvene ustanove pozvane su da se pridruže događaju kako bi ostvarile konstruktivan dijalog sa svim dionicima.

    Štampaj       Email
 • Published: 522 days ago on Jul 7, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 7, 2017 @ 5:24 pm
 • Filed Under: region jun 2017
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center