Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika - Region  >  region jun 2017  >  Aktuelni tekst

03. jun – Pravo na liječenje neplodnosti do 42 godine – BiH

Objavio   /  

Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom odobren je većinom glasova Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na sjednici održanoj u 3. juna i upućen je na javnu raspravu.
Nacrtom Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom uređuju se uslovi i način liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski pomognute oplodnje (BMPO), kao i druga pitanja od značaja za primjenu postupaka BMPO na teritoriji FBiH.
– Cilj Nacrta zakona je omogućiti ostvarivanje potomstva i planiranja porodice za one bračne, odnosno vanbračne parove s bračnim sterilitetom postupcima BMPO, odnosno, omogućiti im ostvarivanje njihovog osnovnog ljudskog prava garantiranog kako međunarodnim, tako i domaćim dokumentima, uz osiguranje kvaliteta i sigurnosti u svim postupcima BMPO u skladu sa dostignućima biomedicinske nauke, odnosno direktivama EU – stoji u saopštenju ministarstva zdravlja FBiH.
Prema statističkim podacima svaki šesti par u BiH je suočen sa problemom neplodnosti.
Na osnovu ovoga Nacrta, pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku, odnosno u vanbračnoj zajednici i koji su u dobi koja omogućava obavljanje roditeljskih dužnosti, podizanje, odgoj i osposobljavanje djeteta za samostalan život i to nakon što su sprovedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti i otklanjanje tih uzroka.
Nacrtom zakona predviđeno je da pravo na liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjom na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici, i to 3 pokušaja intrauterine inseminacije, 5 pokušaja vantjelesne oplodnje, uz obavezu da 2 pokušaja budu u prirodnom ciklusu.
    Štampaj       Email
 • Published: 108 days ago on Jul 7, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 7, 2017 @ 5:22 pm
 • Filed Under: region jun 2017
 • center

 • center

 • center

  Podgorica, October 19-21, 2017, Hotel Hilton 

   

   

  MedicalCG magazine organizes VI Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from October 19th to 21st  this year

   

  Esteemed Sirs and Madams,

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of  the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers and private health sector without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.

   

  The expert part of the event is managed by the Scientific Committee of the Fair, chaired by Dr sci med Majda Šahman-Zaimović.

  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.

  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand  presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.

   

  The deadline for applying for the lecture is October 8th, 2017.  Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on October 10th in the MedicalCG magazine, as well as  a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.

  The lecture application is in addition to this notice.

  We expect your participation in the 6th Medical Fair

  Respectfully,

  Manager of the Fair

  Slavica Pantelić

  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Informations:
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center