Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika - Region  >  region april 2017  >  Aktuelni tekst

15. april – Negodovanje povodom reorganizacije zavoda zdravstvene zaštite – BiH

Objavio   /  

Negodovanje povodom reorganizacije zavoda zdravstvene zaštite koji decenijama pružaju usluge određenim kategorijama pacijenata izrazili su i ljekari i javnost nakon što je Skupština Kantona Sarajevo usvojila Plan restruktuiranja tih zdravstvenih ustanova. U gradu su istaknuti plakati na kojima piše da je to smrtna presuda javnom zdravstvu.
Ljekari strahuju da će biti preraspoređeni u domove zdravlja, a sa druge strane autori Plana reformi to negiraju i odbacuju sprekulacije da će zgrade zavoda biti ispražnjene i ustupljene privatnim ordinacijama.
Zdravstveni radnici i pacijenti reorganizaciju tumače kao ukidanje zavoda za zdravlje studenata, zaposlenih MUP-a, zaštitu zdravlja žena, medicine rada, dispanzera za djecu i njihovo uključivanje u domove zdravlja ili Opštu bolnicu. Predviđene su i promjene u radu Stomatološkog fakulteta sa klinikama. Privatnim zdravstvenim ustanovama će biti ponuđena mogućnost da se pod jednakim uslovima finansiraju iz javnih sredstava.
Kantonalna ministrica zdravlja Zilha Ademaj obrazložila je u Skupštini da je dosadašnji model finansiranja zdravstvenih ustanova bio bez jasnih kriterijuma na bazi paušala, i bio je nefunkcionalan, uz nenamjensko trošenje sredstava, upošljavanje kadrova bez jasne selekcije i suštinskih potreba pružanja zdravstvene zaštite. Ona je precizirala da je predviđeno da u domovima zdravlja bude objedinjena i smještena kompletna porodična medicina, a da specijalističko-konsultativna zaštita organizaciono pripadne Opštoj bolnici Dr. Abdulah Nakaš. Promjene u djelu ustanova za zdravstvenu zaštitu studenta, pripadnika MUP-a, zaštitu zdravlja žena i medicine rada predviđaju uključivanje ili u domove zdravlja ili Opštu bolnicu.
Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković je kazao da je ovo okvirna faza restrukturiranja zdravstvenog sistema i da neće biti otpuštanja zdravstvenih radnika iz sadašnji zavoda.
    Štampaj       Email
  • Published: 414 days ago on Maj 6, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Maj 6, 2017 @ 2:40 pm
  • Filed Under: region april 2017
133 people follow medicalcg