Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje broj-99  >  Aktuelni tekst

Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi – IJZ

Objavio   /  

Institut za javno zdravlje
Centar za promociju zdravlja

Svake godine 14. juna zemlje u svjetu obilježava se Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, koji se koristi kao povod da se iskaže zahvalnost dobrovoljnim davaocima krvi koji ne samo što spašavaju živote već tako podižu svijest o potrebi redovnog dobrovoljnog davanja krvi. Na taj način se obezbjeđuje kvalitetna, sigurna i dostupna krv i krvni derivati za sve pacijente kojima je ona potrebna…

Blood donorSvake godine 14. juna  zemlje u svjetu obilježava se Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, koji se koristi kao povod da se iskaže zahvalnost dobrovoljnim davaocima krvi koji ne samo što spašavaju živote već tako podižu svijest o potrebi redovnog dobrovoljnog davanja krvi. Na taj način se obezbjeđuje  kvalitetna, sigurna i dostupna krv i krvni derivati za sve pacijente kojima je ona potrebna.

Prema podacima Zavoda za transfuziju krvi, nivo dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori iznosi skoro 2,8 odsto opšte populacije, a od toga je 42 odsto dobrovoljnih davalaca, a 58 odsto „porodičnih“ davalaca.

Cilj je da davanje krvi bude u potpunosti dobrovoljno, dok, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, nivo dobrovoljnog davalaštva krvi treba da iznosi minimum četiri odsto od ukupnog broja stanovnika u svakoj državi.

Trend napredovanja u ovoj oblasti je prisutan, ali se moraju uložiti napori da se dostignu ciljevi i preporuke vezane za dobrovoljno davalaštvo krvi.

Zahvaljujući transfuziji krvi i krvnih derivata spašavaju se milioni života svake godine. Pacijentima se na ovaj način život produžava ili se obezbjeđuje duži i kvalitetniji život, a davalaštvo pomaže kompleksne medicinske i hirurške procedure. Transfuzija krvi ima ključnu ulogu u spašavanju života majki i beba, ali i u nesrećama koje je prouzrokovala priroda ili ljudski faktor. Podaci pokazuju da se jednom dozom krvi mogu spasiti tri života.

Osnovni izvor za prikupljanje rezervi krvi predstavlja redovno dobrovoljno davalaštvo i Svjetska zdravstvena organizacija ima cilj da se u svim zemljama svijeta do 2020. godine obezbijedi uslove za stvaranje dovoljnih količina krvi od dobrovoljnih davalac. Danas 62 zemlje u svjetu imaju blizu 100%  rezervi krvi, prikupljene od stanovnika te zemlje, metodom  dobrovoljnog, nenagrađenog i anonimnog davalaštva, za razliku od ostalih zemalja koje još uvijek zavise od porodičnih davalaca ili čak plaćenog davanja krvi.

Usluga kojom se  pacijentima omogućuje pristup bezbjednoj  krvi i krvnim derivatima u dovoljnoj količini je ključna komponenta efikasnog zdravstvenog sistema i preduslov kompetenog zadovoljavanja zdravstvenih potreba korisnika. Transfuzija krvi je suštinska komponenta hitne zdravstvene zaštite, jer hitni slučajevi povećavaju  potražnju za transfuzijom krvi i njenom isporukom, usložnjavajući sam proces. Adekvatno snabdijevanje krvi u vanrednim situacijama zahtijeva dobru organizaciju, a to se može postići samo angažovanjem cijele zajednice, a posebno donatora, čije je djelovanje zasnovano na dobrovoljnom  i neplaćenom davalaštvu krvi.

Fokus ovogodišnje međunarodne kampanje

Životi i zdravlje miliona ljudi su pogođeni nenadanim događajima svake godine. U posljednjoj deceniji katastrofe su izazvale više od 1 milion smrtnih slučajeva, sa više od 250 miliona ljudi pogođenih svake godine. Prirodne katastrofe kao što su zemljotresi, poplave i oluje stvaraju značajne potrebe za hitnom zdravstvenom zaštitom, dok u isto vrijeme, utiču na pružanje rutinskih zdravstvenih usluga.

Fokus ovogodišnje kampanje je darivanje krvi u vanrednim situacijama.  Čovjek instinktivno  traži  rješenje kada se nađe u vanrednim situacijama,  postavljajući sebi pitanja: “Šta da radim? Kako mogu da pomognem?”. Samim tim slogan kampanje za 2017 godinu je: Da li možeš pomoći? Da, daj krv. Daj sada. Što češće.

Kampanjom se  naglašava individualno  učešće  u pomaganju drugima u vanrednim situacijama, dajući  krv kao vrijedan poklon. Takođe, fokusira na činjenicu da je važno redovno davati krv, kako bi se obezbijedile zalihe prije nego nastupe vanredne okolnosti.

Cilj ovogodišnje kampanje je da se ohrabre  ljude unutar zajednice  da doniranjem krvi  ojačaju spremnost urgentnih zdravstvenih službi; uključivanje vlada u uspostavljanju efektivnih  nacionalnih donatorskih programa  sa mogućnošću brzog odgovora na povećanu potrebu za  krvlju  tokom kriznih situacija; da promoviše uključivanje usluge  transfuzije  krvi  u  sve  aktivnosti  u slučajevima urgentnog odgovora, da se izgradi šira svjest javnosti o potrebi  da cijele godine daje krv u cilju održavanja adekvatne zalihe i postizanja dovoljne rezerve  krvi, kao i da se  ohrabre mladi  ljudi da postanu novi donatori.

Zemlja domaćin za globalni događaj Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi 2017 je Vijetnam, kroz Nacionalni institut za hematologiju i transfuziju krvi (NIHBT) i događaj će se održati u Hanoju 14. juna 2017. godine.

 

Institut za javno zdravlje
Centar za promociju zdravlja

    Štampaj       Email
 • Published: 498 days ago on Jul 6, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 6, 2017 @ 5:50 pm
 • Filed Under: izdanje broj-99
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

130 people follow medicalcg