Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje broj-99  >  Aktuelni tekst

Registar akutnog koronarnog sindroma u Crnoj Gori (sažetak predavanja)

Objavio   /  

Dr Aleksandra Nikolić Jegdić
Institut za javno zdravlje

Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je 2015. godine od 56,4 miliona umrlih, 39,5 miliona ljudi ili 70% umrlo od nezaraznih bolesti. Od kardiovaskularnih bolesti je umrlo 17,7 miliona ljudi, što čini 45% umrlih od nezaraznih bolesti . Ishemijska bolest srca (IBS) je na prvom mjestu među 10 vodećih uzroka smrti u svijetu u 2015. godini, sa 8,76 miliona umrlih…

aleksandra nikolicIV Medical konferencija

Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je 2015. godine od 56,4 miliona umrlih, 39,5 miliona ljudi ili 70% umrlo od nezaraznih bolesti. Od kardiovaskularnih bolesti je umrlo 17,7 miliona ljudi, što čini 45% umrlih od nezaraznih bolesti . Ishemijska bolest srca (IBS) je na prvom mjestu među 10 vodećih uzroka smrti u svijetu u 2015. godini, sa 8,76 miliona umrlih.

Kao najteži oblik IBS, akutni koronarni sindrom (AKS) može da se ispolji kao nestabilna angina pektoris, akutni infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta, infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta i iznenadna srčana smrt.

U Crnoj Gori, prijavljivanje osoba oboljelih od AKS je počelo 1. januara 2013. godine u Koronarnim jedinicama Opštih bolnica i Kliničkom centru Crne Gore, od tada Institut za javno zdravlje počinje implementaciju i razvoj Registra akutnog koronarnog sindroma, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori.

Registar akutnog koronarnog sindroma sprovodi organizovano prikupljanje, unos, čuvanje, analizu i interpretaciju podataka o osobama oboljelim od AKS. Registar se sastoji od niza dijagnostikovanih slučajeva, epizoda akutnog koronarnog sindroma (akutni infarkt miokarda i nestabilna angina pektoris), koji se pojavljuju u jasno definisanoj populaciji (svi stanovnici Crne Gore). Registar akutnog koronarnog sindroma je  najefikasniji instrument za mjerenje zastupljenosti ove bolesti u Crnogorskom društvu (incidencija, mortalitet …). Podaci Registra akutnog koronarnog sindroma omogućavaju i procjenu funkcionalnosti zdravstvene zaštite, planiranje opreme, kadra, prostora za dijagnostiku i liječenje, izradu programa prevencije, evaluaciju sprovedenih preventivnih mjera. Registar AKS je i osnova za istraživanja.

U Registru akutnog koronarnog sindroma nalaze se lični podaci, anamnestički i klinički podaci oboljelih (umrlih) lica (faktori rizika, lična anamneza od značaja za koronarnu bolest, vitalni parametri, EKG, vrijednosti laboratorijskih analiza, primijenjena terapija u akutnoj fazi bolesti, terapija na otpustu, dijagnostičke i terapijske procedure, komplikacije tokom hospitalizacije kao i podatak o ishodu bolesti).

 

Dr Aleksandra Nikolić Jegdić

Institut za javno zdravlje

    Štampaj       Email
 • Published: 502 days ago on Jul 6, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 6, 2017 @ 6:00 pm
 • Filed Under: izdanje broj-99
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center