Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje broj-99  >  Aktuelni tekst

Deformiteti kičmenog stuba

Objavio   /  

Dr Jelena Šćekić, specijalizant urgentne medicine
Klinički centar Crne Gore

Kičma je koštana struktura sačinjena od 33 pršljena. Prostire se od baze lobanje do karlice, koja štiti kičmenu moždinu i pridržava glavu i trup. Djelovi kičme su vratni, grudni, lumbalni i sakralni. Kičma ima svoje četiri fiziološke krivine: lordotičnu krivinu vrata, kifotičnu krivinu grudnog dijela, lordotičnu krivinu lumbalnog dijela i kifotičnu krivinu sakralnog (krsnog) dijela. Ove krivine postoje radi ravnomjernog raspoređivanja pritiska na kičmeni stub…

kicmaKičma je koštana struktura sačinjena od 33 pršljena. Prostire se od baze lobanje do karlice, koja štiti kičmenu moždinu i pridržava glavu i trup. Djelovi kičme su vratni, grudni, lumbalni i sakralni. Kičma ima svoje četiri fiziološke krivine: lordotičnu krivinu vrata, kifotičnu krivinu grudnog dijela, lordotičnu krivinu lumbalnog dijela i kifotičnu krivinu sakralnog (krsnog) dijela. Ove krivine postoje radi ravnomjernog raspoređivanja pritiska na kičmeni stub. Kičmeni stub je osovniski dio lokomotornog sistema i predstavlja čvrst i istovremeno elastičan nosač trupa. Između pršljenova nalazi se diskus koji amortizuje pritisak koji kičmeni pršljenovi trpe. Svaki pršljen ima, iza svog tijela, centralnu šupljinu koja se naziva kičmeni kanal. Ovaj kanal okružuje kičmenu moždinu, od koje se šalju korjenovi perifernih nerava koji inervišu sve organe u tijelu.

Iz razloga što kičma nije prilagođena današnjem modernom  načinu života, često se dešavaju patološke promjene na kičmenom stubu. Najučestaliji deformiteti koji nastaju u ranom periodu života, ali nerijtko i kasnije, su kifoza, lordoza i skolioza kičme. Postoje različite varijacije ovih poremećaja koji uključuju kombinaciju prethodno navedenih, kao i uvrtanje pršljenova i pomijeranje diskusa iz međupršljenskog prostora.

Kifoza je deformitet kičmenog stuba koji se javlja u cervikalnom (vratnom), torakalnom (grudnom) i sakralnom (krsnom) dijelu u sagitalnoj ravni sa konveksitetom unazad. Uzroci koji dovode do grudne (koja je najčešća) su mnogobrojni, a osnovni je smanjena snaga mišića leđa, kao i skraćenost prednjih ramenih i grudnih mišića. Razlikujemo funkcionalni i strukturalni oblik kifoze. Funkcionalni oblik karakteriše disbalans snage grudnih i leđnih mišića u torakalnom dijelu, gdje su grudni mišići snažniji i samim tim skraćeniji te “vuku“ ramena unaprijed, dok kod strukturalnog imamo promjene i na kičmenim pršljenovima (okoštavanje, kalcifikacija…). Kod funkcionalnog poremećaja moguće je vježbanjem vratiti kičmi fiziološki normalne granice zakrivljenosti, dok kod strukturalnog poremećaja vježbe mogu zaustaviti progresiju zakrivljenosti. Kod ozbiljnijih oblika kifoze dolazi do pojačanog bola u grudnom dijelu i nastaju problemi sa disanjem, varenjem,  kardiovaskularnim sistemom. Kao kompenzacija kifotičnog lošeg držanja javlja se izražena lordoza lumbalnog i vratnog dijela kičme.

Lordoza je fiziološka krivina kičmenog stuba koja se izdubljuje prema naprijed. Kod osoba koje imaju izraženu lordotični krivinu imamo disbalans snage mišića lumblanog dijela leđa i mišića stomaka. Postoji slabost trbušnog zida što dovodi do toga da se karlica pomjeri unaprijed, gledano u sagitalnoj ravni, i sa poremećajem karlice dolazi do povećanja krivine u lumbalnom dijelu kičme. Kao i kod izražene kifotične krivine, postoji funkcionalni i strukturalni poremećaj kičme. Kod strukturalnog poremećaja vježbanjem se može zaustaviti napredovanje promjena pršljena koji mogu izgubiti masu, dok kod funkcionalnog poremećaja, specifičnim vježbama koje jačaju trbušne mišiće dok istovremeno relaksiraju mišiće donjeg dijela leđa, može doći do vraćanja kičme u fiziološki normalan stepen zakrivljenja. Kod ovakvog poremećaja često dolazi do problema sa opstipacijom (nemogućnosti pražnjenja crijeva), bola u lumbalnom dijelu kičme kao i bola u nogama, poremećaja rada  bubrega kao i rada jajnika kod žena i rada prostate kod muškaraca.

Skolioza je patološka krivina kičme. Skolioza je lateralno krivljenje i rotacija više  pršljenova iz  anatomske pozicije normalne osovine kičmenog stuba. Tokom razvijanja skolioze dolazi do strukturnih promjena na pršljenovima ali i niz deformiteta na rebrima i karlici. Funkcionalna skolioza se može sresti u različitim stanjima. Mogu nastati zbog lošeg držanja tijela ili biti posljedica prilagođavanja drugim  oboljenjima (skraćeni ekstremiteti i nakrivljenost karlice). To nisu preteče strukturalnih skolioza i za razliku od strukturnih kod njih se ne nalaze klinasti deformiteti pršljenova a kičmeni stub formira samo jednu krivinu u obliku latiničnog slova “C“. Strukturalna skolioza nosi suprotne karakteristike od funkcionalne i daleko je kompleksnija za razumijevanje i često se reguliše operacionim postupkom. Postoje totalna, parcijalna i kompenzatorna skolioza. Kod totalne, gledano od pozadi, cijela kičma je iskrivljena u jednu stranu. Parcijalna je slična kao totalna, ali se zakrivljenje javlja u vratnom, grudnom ili lumbalnom dijelu kičme. Kompenzatorna skolioza nastaje kao posljedica kompenzovanja već nastale skolioze u jednom dijelu kičme, gdje se drugi dio kičme krivi u suprotnu stranu poprimajući oblik latiničnog slova “S“. Vježbanjem u ranom životnom dobu se često može prevenirati nastanak skolioze, dok se u kasnijem životnom dobu može usporiti ili potpuno zaustaviti progresija. Deformitete kičme je vazno spriječiti, a ako se pojave blagovremeno liječiti i spriječiti razvoj komplikacija. Statistički podaci govore da oko 4% ljudi imaju znakove deformacije kičmenog stuba u bilo kom stepenu, ali da je od toga broja potrebno hirurško liječenje samo u 0,3% slučajeva. Danas se sa sigurnošću može tvrditi da je deformitetu kičmenog stuba prethodilo tzv. loše držanje koje nije na vrijeme otklonjeno.

 

Dr Jelena Šćekić, specijalizant urgentne medicine

Klinički centar Crne Gore 

    Štampaj       Email
 • Published: 500 days ago on Jul 6, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 6, 2017 @ 6:59 pm
 • Filed Under: izdanje broj-99
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center