Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje broj-98  >  Aktuelni tekst

Institut za javno zdravlje obilježio 95. godina postojanja

Objavio   /  

- Jedna institucija i rad te institucije se najprije ogleda u prostoru i opremi, mada se naša ogleda u ljudima, njihovom snagom, radom, te posvećenosti i postizanju ciljeva koji su pred njima postavljeni. Institut je uvijek bio posvećen očuvanju zdravlja i maksimalnom unapređenju u postojećim uslovima. Vidjeli smo kakvi su to sve bili uslovi tokom vremena i ponosan sam jer smo uspijevali i uspijevamo. Nema sumlje da je pregoran rad onih 11 sa početka i ovih danas 199 radnika doprinio da se sa uspjehom sprovedu mnogi projekti i programi koji su vremenom neke bolesti eliminisali, a neke reducirali. Ovo nam govori da su sve države na ovom prostoru u proteklih 95. godina posebno promovisale prevenciju kao osnov očuvanja zdravlja stanovništva, i trudile se da kroz organizovanje rada zajednice preko svojih institucija postignu plemenit cilj…

ijz 95Institut za javno zdravlje Crne Gore obilježio je 95. godina postojanja 18. maja na Imanju Knjaz u Podgorici. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, mnogi ministri iz Vlade Crne Gore i ambasadori, direktori instituta za javno zdravlje iz regiona kao i mnogi drugi ugledni gosti i prijatelji Instituta.

U uvodnom dijelu programa prikazan je film o nastanku i razvoju Instituta za javno zdravlje Crne Gore, nakon čega se obratio direktor te ustanove dr Boban Mugoša ističući da Institut za javno zdravlje, nakon skoro jednog vijeka postojanja, može stati rame uz rame sa najrazvijenijim sličnim ustanovama iz regiona i šire.

- Jedna institucija i rad te institucije se najprije ogleda u prostoru i opremi, mada se naša ogleda u ljudima, njihovom snagom, radom, te posvećenosti i postizanju ciljeva koji su pred njima postavljeni. Institut je uvijek bio posvećen očuvanju zdravlja i maksimalnom unapređenju u postojećim uslovima. Vidjeli smo kakvi su to sve bili uslovi tokom vremena i ponosan sam jer smo uspijevali i uspijevamo. Nema sumlje da je pregoran rad onih 11 sa početka i ovih danas 199 radnika doprinio da se sa uspjehom sprovedu mnogi projekti i programi koji su vremenom neke bolesti eliminisali, a neke reducirali. Ovo nam govori da su sve države na ovom prostoru u proteklih 95. godina posebno promovisale prevenciju kao osnov očuvanja zdravlja stanovništva, i trudile se da kroz organizovanje rada zajednice preko svojih institucija postignu plemenit cilj.

Formiranje Instituta je započeto 1922. godine i svakim danom je napredovao da bi dans bio to što jeste. U ovom trajanju posebno mjesto zauzima posljednjih 15 godina. Početkom ovog vijeka, riješena Crna Gora da se osloni na sebe i svoje donosi odluku krucijalne važnosti, zahtijevajući da se Institut podigne na najviši nivo i da u nezavisnoj Crnoj Gori preuzme sve ono što je djelokrug njegovog rada, a ranije se obavljalo van Crne Gore. Danas, kada slavimo jubilej, može se konstatovati da smo rame uz rame sa najvećim institucijama u regionu i šire.

Unaprijedili smo radni prostor, raspolažemo vrhunskom opremom, uvećavamo stručni i naučni kadar tako da Institut danas ima 199 zaposlenih, od čega su više od trećine visokoškolci, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, specijalizanti i specijalisti, magistri i doktori nauka, docenti i profesori. Institut stvara preduslove kako bi mogao odgovoriti i najsloženijim zahtjevima koji se pred njega postavljaju, bilo da se radi o javno zdravstvenim, akademskim ili naučnim ustanovama. Ta­ko stvaramo pred­u­slo­ve da In­sti­tut mo­že da od­go­vo­ri i na naj­slo­že­ni­je za­htje­ve ko­ji se pred nje­ga po­sta­vlja­ju – is­ta­kao je dr Mu­go­ša.

Prema njegovim riječima, IJZ je prva javnazdravstvena ustanova u Crnoj Gori čije su laboratorije akreditovane, prva naučno licencirana, sertifikovana ustanova koja je i jedina u Centru izvrsnosti.

– Je­di­na smo zdrav­stve­na usta­no­va u cen­tru iz­vr­sno­sti Cr­ne Go­re, a i usta­no­va či­ji rad cijene i do­ma­ći i stra­ni part­ne­ri, ta­ko da je In­sti­tut od stra­ne Vla­de Cr­ne Go­re, a uz po­dr­šku Svjet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je i Mre­že za Ju­go­i­stoč­nu Evro­pu, po­stao Raz­voj­ni zdrav­stve­ni cen­tar za ne­za­ra­zne bo­le­sti Mre­že za Ju­go­i­stoč­nu Evro­pu, što pred­sta­vlja no­vi i ve­li­ki iza­zov, s ob­zi­rom da da­nas ne­za­ra­zne bo­le­sti pred­sta­vljau naj­ve­ći jav­no­zdrav­stve­ni pro­blem u raz­vi­je­nim ze­mlja­ma, pa i u Cr­noj Go­ri – ka­zao je dr Mu­go­ša. Na kraju govora dr Mugoša se zahvalio prisutnima i is­ta­kao da te­že sa­rad­nji sa mno­gim među­na­rod­nim zdrav­stve­nim institu­ci­ja­ma.

- Institut je uvijek težio sardnji sa institucijama i iz regiona i šire zato su sa nama da proslave jubilej predstavnici instituta zemalja okruženja i Evrope, te koristim priliku da im se zahvalim za podršku i saradnju, kao i Vladi Crne Gore i NVO sektoru. Najveću zahvalnost upućujem svim bivšim i sadašnjim radnicima Instituta za uloženi trud i rad koji je doprinio da Institut bude prestižna ustanova, posvećeno sprovodeći misiju za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Crne Gore.

Prisutnima se u ime Ministarstva zdravlja obratio i državni sekretar Milovan Vujović naglašavajući da je period od skoro jednog vijeka postojanja i rada Instituta za javno zdravlje Crne Gore, veliki jubilej za bilo koju instituciju, ali da je od posebnog značaja kada se radi o instituciji čije je djelovanje umnogome doprinijelo da stanovništvo Crne Gore živi duže i zdravije. Zaposleni koji su radili u ovoj instituciji, od Bakteriološke stanice do današnjeg Instituta za javno zdravlje, imali su tokom proteklih 95 godina obavezu da pospješuju preventivnu medicinu, sprovode preventivne mjere, te da utiču da se implementiraju savremene koncepte o zdravlju i očuvanju zdravlja u Crnoj Gori.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 466 days ago on Jun 9, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Jun 9, 2017 @ 5:37 pm
 • Filed Under: izdanje broj-98
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center