Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje broj-98  >  Aktuelni tekst

Biohemijska procjena sekrecije hormona rasta

Objavio   /  

Prof. dr sci med. Božidar M. Bojović

Deficit hormona rasta se definiše kao nemogućnost da se poveća serumski nivo hormona rasta iznad 10 mIU/l na standardne fiziološke i farmakološke stimuluse (tzv. potpuni nedostatak hormona rasta). Vrijednost hormona rasta u najmanje dva testa između 10 i 15 mIU/l sugeriše djelimični (parcijalni) nedostatak hormona rasta. Vrijednosti iznad 15 mIU/l isključuju deficit hormona rasta. Preporučuju se sljedeći stimulacioni testovi: opterećenje glikozom, fizičkim naporom, spavanjem, argininski test, L-dopa i propranolol test, klonidinski test, glukagonski test i GHRH test…

Deficit hormona rasta se definiše kao nemogućnost da se poveća serumski nivo hormona rasta iznad 10 mIU/l na standardne fiziološke  i farmakološke stimuluse (tzv. potpuni nedostatak hormona rasta). Vrijednost hormona rasta u najmanje dva testa između 10 i 15  mIU/l sugeriše djelimični (parcijalni) nedostatak hormona rasta. Vrijednosti iznad 15 mIU/l isključuju deficit hormona rasta.

Preporučuju se sljedeći stimulacioni testovi: opterećenje glikozom, fizičkim naporom, spavanjem,  argininski test, L-dopa i propranolol test, klonidinski test, glukagonski test i GHRH test.

Test opterećenja glikozom      

Uzorak krvi za hormone rasta uzima se 3-4 sata poslije uzimanja glikoze 1,4 gr/kg tt ili poslije jela sa visokim sadržajem ugljenih hidrata. Kod većine djece dolazi do incijalnog pada u sekreciji hormona rasta, a zatim slijedi skok do uobičajenih referentnih vrijednsoti.

Test fizičke aktivnosti 

Nivo hormona rasta određuje se poslije 20-30 minuta nakon fizičkog opterećenja (vožnja na egometar biciklu pod opterećenjem  2 watt/kg; desetominutno forsirano penjanje uz stepenice ili 15. minutni brzi hod) 10 minuta, kada se u najvećeg broja bilježi pik hormona rasta.

Test spavanja   

Nakon prethodnog aplikovanja venske kanile  i 60-90 minuta po uspavljivanju uzima se uzorak krvi za hormon rasta. U oko 60-70% zdrave djece skok hormona rasta je preko 20 mIU/l.

Test insulinske provokacije

Nakon davanja 0,1-0,15 IU/kg regularnog insulina uzorci krvi za hormone rasta uzimaju se u sljedećim intervalima:-15, 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120. Maksimalni skok hormona rasta se očekuje poslije 30-45 minuta. Neželjeni efekat ovog testa je hipoglikemija.

Argininski test  

Uzorci krvi za odredjivanje hormona rasta se uzimaju -15, 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 minuta  prije, odnosno poslije davanja Arginina u dozi 0,5 g/kg do maksimalno 30 grama. Ovaj test nema neželjenih efekata.

Klonidinski test 

Klonidin se daje u dozi od 0,15 mg/m² površine tijela per os. Uzorci krvi za određivanje hormona rasta se uzimaju -15, 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 minuta.

Glukagonski test

Glukagon se daje u dozi do 1 mg im. ili iv. Uzorak krvi za hormon rasta se uzima 0, 60, 90, 120, 150 I 180 minuta.

L-dopa test        

L-dopa se daje per os u dozi od 125 mg za djecu do 15 kg tt, 250 mg za djecu 15-35 kg i 500 mg za djecu težu od 35 kg. Propranolol se daje u dozi od 0,75 mg/kg maksimalno do 40 mg. Uzorci krvi za hormon rasta se uzimaju -30, 0, 30, 60, 90 i 120 minuta.

GH-RH test      

Odgovor hormona rasta na GH-RH je dozno zavistan. Daje se u jednominutnom bolusu intravenski u dozi 1µg/kg. Uzorci krvi za hormon rasta se uzimaju -30, 0, 15, 30, 45, 60, 90 i 120 minuta.

Određivanje spontane sekrecije hormona rasta         

Izvođenje stimulacionih testova u dijagnostici deficita hormona rasta ima niz prednosti. Medjutim, na taj način se dobija uvid u ukupni kapacitet hormona rasta, ali se ne dobija uvid u način njegovog lučenja. Zato je nekad veoma važno dobiti uvid u način sekrecije hormona rasta, čija se koncentracija zbog pulzatilnosti ne odvija ravnomjerno. U tom cilju moguće je analizirati spontanu sekreciju hormona rasta određivanjem 24-satnih profila, cjelonoćnih profila ili mjerenjem urinarnog izlučivanja hormona rasta. Mada ne postoje u punoj mjeri usaglašeni stavovi čak ni u distance uzimanja uzoraka krvi za analizu, kao ni u interpretaciji podataka profila sekrecije, ovaj dijagnostički postupak treba u određenim situacijama primijeniti.

 

bb5Slika 1. Određivanje spontane sekrecije hormona rasta. Prikaz spontane noćne sekrecije  hormona rasta  u dječaka sa djelimičnim nedostatkom hGH

Za procjenu spontane sekrecije potrebna je adekvatna priprema djeteta. Dijete treba prethodno klinički ispitati i pripremiti. Dva sata prije početka testa aplikuje se intravenski kateter. Najčešće se koristi pristup praćenja od 20h do 06h sljedećeg dana. Uzorci krvi se uzimaju najčešće na 20 minuta. Za razliku od teških deficita hormona rasta, gdje su provokacioni testovi sasvim dovoljni za dijagnozu, detekcija suptilnih promjena u lučenju hormona rasta (“funkcionalne” insuficijencije hormona rasta) moguća isključivo mjrenjem spontane sekrecije hormona rasta.     Ako se uz deficit hormona rasta dijagnostikuje i manjak tireostimulirajućeg hormona (TSH), treba prvo uključiti supstituciju hormonima štitne žlijezde, a zatim ponoviti ispitivanje hormona rasta. Dijagnoza deficita hormona rasta mora biti potvrđena u 2 ili 3 testa. U slučajevima kada se dijagnostikuje deficit hormona rasta, bez deficita TSH, treba poslije uvođenja supstitucione terapije hormonom rasta, ponoviti ispitivanje TSH.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 13 days ago on Jun 9, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Jun 9, 2017 @ 5:48 pm
 • Filed Under: izdanje broj-98
 • Call for participation in the IV Medical Conference with international participation
   
   
  Esteemed Sirs and Madams ,

  We would like to inform you that in mid-May 2017, (15 – 17 May) at the Hotel Mediteran in Becici MedicalCG editorial board, under the sponsorship and participation of the Ministry of Health of Montenegro, organizes professional, but traditional IV Annual Conference on News in Medicine, Pharmacy and Health.
  The Conference participants:
  - The Ministry of Health of Montenegro,
  - Health Insurance Fund of Montenegro,
  - Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro,
  - Clinical Center of Montenegro,
  - Pharmaceutical Chamber of Montenegro and
  - Pharmaceutical companies and wholesalers.

  Conference topics will include, through two round tables, projection activities of the Ministry of Health and key health institutions for the current and future period, and through six sessions the current issues in the field of medicine and pharmacy will be presented at the proposals of the participants of the conference.
  At the round tables the experiences from the region in the field of health insurance and legislation in the field of medicines will be presented.

  The Scientific Committee of the event, chaired by Dr sci med. Majda Šahman Zaimović, will draw up a program of the conference by the end of April, and for the Collection of Works, the abstracts of lectures which arrive due 10 May will be published.

  The meeting is accredited by the Medical and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
  Stalls for presentation of pharmaceutical companies and wholesalers will be placed inside the Hotel Mediteran.
  Because of the discussion topics of the conference, the competence of lecturers, the optimum capacity of the Hotel Mediteran, as well as our organizational experience, we expect the conference to provide a significant contribution in the area of the current problems of the matter.
   
  With expectations of your participation in the meeting organized
   
  Respectfully yours,
   
  Executive Director ,
  Slavica Pantelic
   
   
  For more information contact us at:
  Phone/fax: 020 238 841
  Mobile phone: 067 395 032
  Email: redakcija@t-com.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

132 people follow medicalcg