Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje broj-97  >  Aktuelni tekst

Nehemijske zavisnosti i kockanje

Objavio   /  

Mr Vesna Kraljević, psihološkinja

Sa bolestima zavisnosti suočava se sve veći broj ljudi, kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori. Sem toga, povećava se broj osoba koji su nehemijski zavisnici ali i spektar ponašanja i stvari od kojih ljudi postaju zavisni. Sve ovo predstavlja izazov stručnjacima koji se bave mentalnim zdravljem i pružaju stručnu pomoć i podršku osobama koje imaju problem sa zavisnošču…

kockaSa bolestima zavisnosti suočava se sve veći broj ljudi, kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori. Sem toga, povećava se broj osoba koji su nehemijski zavisnici ali i spektar ponašanja i stvari od kojih ljudi postaju zavisni. Sve ovo predstavlja izazov stručnjacima koji se bave mentalnim zdravljem i pružaju stručnu pomoć i podršku osobama koje imaju problem sa zavisnošču.

Nehemijske zavisnosti, za razliku od hemjskih, ne uključuju unošenje psihoaktivne supstance u organizam i mogu se javiti u brojnim oblicima, kao što su zavisnost od kockanja, internet zavisnost, zavisnost od hrane, kupovine, seksa, rada, video igrica i td. Veoma je teško da ljudi shvate i prepoznaju problem nehemisjke zavisnosti, jer se čini nerealnom činjenica da neko ponašanje može izazvati zavisnost – naročito fizičku.

Zavisnost predstavlja poremećaj u ponašanju koji se manifestuje kroz neadekvatno zadovoljenje ljudskih potreba i može se stvoriti prema svakoj radnji koja stvara željeni efekat, učestalo se ponavlja i postaje sama sebi svrha. Prilikom obavljanja aktivnosti prema kojoj se stvara zavisnost, dolazi do brojnih biohemijskih reakicja u tijelu, između ostalog i do lučenja serotonina i adrenalina u mozgu, što dalje dovodi do promjene raspoloženja i emocionalnog stanja. Ukoliko se određena aktivnost izvršava često, dolazi do porasta tolerancije, odnosno potrebe organizma da se intenzitet i trajanje izvršavanja aktivnosti poveća, kako bi se postigao željeni efekat.

Sve zavisnosti imaju sljedeće karakteristike:

 • Izvršavanje određene aktivnosti na koju se stvorila zavisnost u dugom vremenskom periodu, ili dužem od planiranog.
 • Postojanje stalne želje i potrebe da se određena radnja izvrši.
 • Jedan ili više pokušaja da se određeno ponašanje na koje se stvorila zavisnost zaustavi, smanji ili kontroliše.
 • Provođenje sve više vremena u obavljanju određene aktivnosti, planiranju ili oporavljanju od posljedica iste.
 • Preokupiranost radnjom na koju se stvorila zavisnost i pripremama za njeno izvršenje.
 • Zapostavljanje drugih obaveza kao što su posao, škola ili porodica.
 • Izolovanje od porodice i prijatelja, kako bi se aktivnost obavljala bez njihovog znanja o tome.
 • Kontinuirano obavljanje određene aktivnosti, uprkos svjesnosti o njenim negativnim posljedicama.
 • Povećavanje učestalosti i intenziteta bavljenja određenom aktivnošću, kako bi se postigao isti efekat.
 • Pojava apstinencijalnog sindroma (skupa neprijatnih fizičkih i psihičkih simptoma kao što su nemir, iritacija, nesanica, glavobolja, gubitak apetita) nakon prestanka obavljanja aktivnosti na koju se stvorila zavisnost.

Čini se da je najzastupljeniji oblik nehemijske zavisnosti u Crnoj Gori zavisnost od kockanja. Ono se manifestuje kao patološka želja i potreba pojedinca za upražnjavanjem bilo koje kockarske igre – sportske kladionice, ruleta, kartaroških igara, aparata, tombole, trke pasa itd. Poseban problem kod nas predstavlja masovna pojava odlaženja mlađe populacije u sportske kladionice, koja se prezentuje kao poželjan stil života. Sve je češća pojava da se klađenje iz zabave i hobija pretvori u zavisnost još na adolescentskom uzrastu, te se roditeljima preporučuje da obrate pažnju na to kako njihova djeca provode vrijeme i na šta troše novac, kako bi blagovremeno reagovali i preduprijedili nastanak zavisnosti.

Liječenje kockarske zavisnosti tj. patološkog kockanja, kao i kod drugih zavisnosti, podrazumijeva psihosocijalni tretman vođen od strane stručnog lica, koji traje najmanje godinu dana i u njega se uključuju i zavisnik kockar i članovi njegove porodice, a po potrebi i druga lica iz socijalnog okruženja zavisnika.

U Asocijaciji za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) se od 2009. godine bave problemom zavisnosti od kockanja  kada je osnovano “Savjetovalište Entera – Podgorica”. U prvom periodu od osnivanja rad Savjetovališta se bazirao na primarnoj i sekundarnoj prevenciji nehemijskih zavisnosti i istraživanjima. Shodno tome, organizovane su obuke o problemu zavisnosti od kockanja za stručna lica (psihologe i psihijatre), vršnjačke edukatore, realizovane brojne radionice u osnovnim školama, srednjim školama, sportskim klubovima kao i javne tribine širom Crne Gore.

Od 2013. godine u Savjetovalištu se sprovodi i specijalizovan, stručan i posebno osmišljen tretman za osobe koje kockaju na problematičnom i patološkom nivou tj. koje su zavisne od kockanja. Tretman se sprovodi individualno i grupno i prilagođen je potrebama svakog klijenta, a sve u saradnji sa Savjetovalištem “Entera” iz Beograda.

Tim Savjetovališta “Entera-Podgorica” je posvećen pronalaženju najefikasnijih načina da bude uz vas u procesu promjene misli, osjećanja i ponašanja koja vam prave problem.

Savjetovalište trenutno čini tim stručnjaka: mr Vesna Kraljević, mr Milan Radovanović i Maja Lješnjak.

TIPOVI KOCKANJA

Postoje različite podjele kockanja, a prema karakteristikama i posljedicama koje izaziva, kockanje se može podijeliti u nekoliko kategorija.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 498 days ago on Maj 8, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Maj 8, 2017 @ 11:39 pm
 • Filed Under: izdanje broj-97
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center