Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 96  >  Aktuelni tekst

Liječenje dekubitusa – procedure medicinske sestre

Objavio   /  

Ranko Raketić, dipl. medicinar zdravstvene njege
JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane

Kada se ulceracija razvije uprkos preventivnim naporima, liječenje se nastavlja metodama za smanjenje pritiska (često mijenjanje položaja da bi se skratilo trajanje pritiska i upotreba specijalnog pribora da bi se smanjio intenzitet pritiska). Liječenje može uključivati i uređaje za smanjivanje pritiska, kao što su specijalni kreveti, dušeci, obloge dušeka i jastuci za stolice…

gazaKada se ulceracija razvije uprkos preventivnim naporima, liječenje se nastavlja metodama za smanjenje pritiska (često mijenjanje položaja da bi se skratilo trajanje pritiska i upotreba specijalnog pribora da bi se smanjio intenzitet pritiska). Liječenje može uključivati i uređaje za smanjivanje pritiska, kao što su specijalni kreveti, dušeci, obloge dušeka i jastuci za stolice.

Druge terapijske mjere uključuju smanjenje faktora rizika i primjenu lokalnih postupaka, čišćenje rane, debridman i zavoje, a sve to ubrzava iscjeljenje vlažne rane.

Medicinske sestre obavljaju procedure u skladu sa pravilima svoje ustanove. Procedure opisane u ovom poglavlju odnose se na čišćenje i previjanje ulceracija nastalih usljed pritiska.

Oprema

Hipoalergijski flaster ili elastična mreža, stočić preko kreveta, špric za ispiranje, dva para rukavica, fiziološki rastvor, tupferi od gaze veličine 10x 10cm,  sterilni pamučni tampon, zavoj,  podmetači za zaštitu posteljine, nepropustljiva plastična kesa za otpatke, uredaj za mjerenje rane, sterilne makaze, zaptivna smješa za kožu, igla od 21 G i špric, tupfer sa alkoholom.

Priprema opreme

Postavite opremu kraj pacijentove postelje. Isijecite flaster na trake za učvršćivanje zavoja. Razlabavite poklopce na rastvorima za čišćenje i ljekovima radi lakog skidanja. Razlabavite ivice postojećeg zavoja i flastere prije stavljanja rukavica. Pričvrstite nepropustljivu plastičnu kesu za otpatke na stočić preko kreveta, za držanje upotrebljenih zavoja i otpadaka.

Izvođenje procedure

Prije bilo koje zamjene zavoja, operite ruke i ponovo razmotrite principe standardnih preventivnih mjera (kontrola infekcije).

Čišćenje dekubitusa

-        Obezbijedite privatnost i objasnite proceduru pacijentu da biste umanjili njegove strahove i obezbijedili saradnju.

-        Postavite pacijenta u najudobniji položaj. Obezbijedite lak pristup mjestu ulceracije.

-        Prekrijte posteljinu podmetačem za zaštitu posteljine da spriječite prljanje.

-        Otvorite posudu sa fiziološkim rastvorom i špric sa klipom. Pažljivo sipajte fiziološki rastvor u posudu za ispiranje da biste izbegli prskanje (posuda može biti čista ili sterilna). Stavite špric sa klipom u predviđeni otvor posude za ispiranje.

-        Otvorite pakovanja sa priborom.

-        Navucite rukavice, uklonite stari zavoj i otkrijte dekubitus. Bacite zaprljani zavoj u nepropustljivu plastičnu kesu za otpatke da izbjegnete kontaminaciju sterilnog pola i sirenje infekcije.

-        Pregledajte ranu. Zabilježite boju, količinu i miris drenaže i nekrotičnog debrisa. Izmjerite periferiju rane pomoću uređaja za mjerenje rane za jednokratnu upotrebu (četvrtasti providni šablon sa koncentričnim krugovima raspoređenim u obliku ,,bikovog oka”, oivičen lenjirom ravnih ivica).

-        Koristeći špric sa klipom, isperite dekubitus mlazom pod pojačanim pritiskom, da biste uklonili nekrotični debris i smanjili bakterije u rani. Za rane koje nisu nekrotizovale, koristite blagi pritisak da ne bi došlo do oštećenja novostvorenog tkiva.

-        Skinite i bacite zaprljane rukavice i stavite novi par.

-        Stavite prst u rukavici ili sterilni pamučni tampon u ranu da procijenite tunel rane i podrivenost zidova. Stvaranje tunela obično upućuje na proširivanje rane duž fascijalnih površina. Izmjerite dubinu tunela i odredite koliko duboko možete uvući prst ili pamučni tampon.

-        Ponovo procijenite stanje kože i ulceracije. Zabilježite osobine čistog dna rane i okolne kože.

-        Ako postoji slijepljen nekrotični materijal, obavijestite specijalistu za liječenje rana ili ljekara, da biste obezbedili odgovarajući debridman.

-        Pripremite zavoj odgovarajuće veličine. Poštujte uputstva za stavljanje sljedećih vrsta zavoja: od gaze sa fiziološkim rastvorom, hidrokoloidnog, providnog, sa alginatom, pjenastog i zavoja sa vodenim gelom. Za druge zavoje ili lokalna sredstva, slijedite protokol vaše ustanove ili uputstva proizvođača.

Stavljanje zavoja od gaze navlažene fiziološkim rastvorom

-        Isperite dekubitus fiziološkim rastvorom. Osušite okolnu kožu sterilnim tupferom od gaze veličine 10 x 10 cm.

-        Ovlažite zavoj od gaze fiziološkim rastvorom

-        Nježno stavite zavoj preko površine ulceracije. Da biste odvojili površine unutar rane, nježno stavite zavoj između naspramnih površina rane. Nemojte mnogo nabijati gazu u ulceraciju da biste izbjegli oštećenje tkiva.

-        Mijenjajte zavoj dovoljno često da držite ranu vlažnom.

Stavljanje hidrokoloidnog zavoja

-        Isperite dekubitus fiziološkim rastvorom. Osušite okolnu kožu sterilnim tupferom od gaze veličine 10 x 10 cm.

-        Izaberite čist, suv zavoj određene veličine ili isijecite jedan da prepokrijete dekubitus za oko 2,5 cm. Izvadite zavoj iz pakovanja, povucite zaštitni papir sa lepljive strane zavoja i stavite zavoj na ranu. Da biste smanjili iritaciju na najmanju moguću mjeru, pažljivo izravnajte nabore kad namjestite zavoj.

-        Ako je potrebno, pričvrstite ivice zavoja pomoću flastera, stavite zaptivnu masu za kožu na intaktnu kožu oko ulceracije. Nakon sušenja površine, zalijepite zavoj na kožu. Zaptivna masa štiti kožu i pomaže da se flaster bolje zalijepi. Izbjegavajte zatezanje ili pritisak pri stavljanju flastera.

Strana: 1 2 3

    Štampaj       Email
 • Published: 78 days ago on April 6, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: April 6, 2017 @ 12:15 am
 • Filed Under: izdanje br. 96
 • Call for participation in the IV Medical Conference with international participation
   
   
  Esteemed Sirs and Madams ,

  We would like to inform you that in mid-May 2017, (15 – 17 May) at the Hotel Mediteran in Becici MedicalCG editorial board, under the sponsorship and participation of the Ministry of Health of Montenegro, organizes professional, but traditional IV Annual Conference on News in Medicine, Pharmacy and Health.
  The Conference participants:
  - The Ministry of Health of Montenegro,
  - Health Insurance Fund of Montenegro,
  - Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro,
  - Clinical Center of Montenegro,
  - Pharmaceutical Chamber of Montenegro and
  - Pharmaceutical companies and wholesalers.

  Conference topics will include, through two round tables, projection activities of the Ministry of Health and key health institutions for the current and future period, and through six sessions the current issues in the field of medicine and pharmacy will be presented at the proposals of the participants of the conference.
  At the round tables the experiences from the region in the field of health insurance and legislation in the field of medicines will be presented.

  The Scientific Committee of the event, chaired by Dr sci med. Majda Šahman Zaimović, will draw up a program of the conference by the end of April, and for the Collection of Works, the abstracts of lectures which arrive due 10 May will be published.

  The meeting is accredited by the Medical and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
  Stalls for presentation of pharmaceutical companies and wholesalers will be placed inside the Hotel Mediteran.
  Because of the discussion topics of the conference, the competence of lecturers, the optimum capacity of the Hotel Mediteran, as well as our organizational experience, we expect the conference to provide a significant contribution in the area of the current problems of the matter.
   
  With expectations of your participation in the meeting organized
   
  Respectfully yours,
   
  Executive Director ,
  Slavica Pantelic
   
   
  For more information contact us at:
  Phone/fax: 020 238 841
  Mobile phone: 067 395 032
  Email: redakcija@t-com.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

132 people follow medicalcg