Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 96  >  Aktuelni tekst

Liječenje dekubitusa – procedure medicinske sestre

Objavio   /  

Ranko Raketić, dipl. medicinar zdravstvene njege
JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane

Kada se ulceracija razvije uprkos preventivnim naporima, liječenje se nastavlja metodama za smanjenje pritiska (često mijenjanje položaja da bi se skratilo trajanje pritiska i upotreba specijalnog pribora da bi se smanjio intenzitet pritiska). Liječenje može uključivati i uređaje za smanjivanje pritiska, kao što su specijalni kreveti, dušeci, obloge dušeka i jastuci za stolice…

gazaKada se ulceracija razvije uprkos preventivnim naporima, liječenje se nastavlja metodama za smanjenje pritiska (često mijenjanje položaja da bi se skratilo trajanje pritiska i upotreba specijalnog pribora da bi se smanjio intenzitet pritiska). Liječenje može uključivati i uređaje za smanjivanje pritiska, kao što su specijalni kreveti, dušeci, obloge dušeka i jastuci za stolice.

Druge terapijske mjere uključuju smanjenje faktora rizika i primjenu lokalnih postupaka, čišćenje rane, debridman i zavoje, a sve to ubrzava iscjeljenje vlažne rane.

Medicinske sestre obavljaju procedure u skladu sa pravilima svoje ustanove. Procedure opisane u ovom poglavlju odnose se na čišćenje i previjanje ulceracija nastalih usljed pritiska.

Oprema

Hipoalergijski flaster ili elastična mreža, stočić preko kreveta, špric za ispiranje, dva para rukavica, fiziološki rastvor, tupferi od gaze veličine 10x 10cm,  sterilni pamučni tampon, zavoj,  podmetači za zaštitu posteljine, nepropustljiva plastična kesa za otpatke, uredaj za mjerenje rane, sterilne makaze, zaptivna smješa za kožu, igla od 21 G i špric, tupfer sa alkoholom.

Priprema opreme

Postavite opremu kraj pacijentove postelje. Isijecite flaster na trake za učvršćivanje zavoja. Razlabavite poklopce na rastvorima za čišćenje i ljekovima radi lakog skidanja. Razlabavite ivice postojećeg zavoja i flastere prije stavljanja rukavica. Pričvrstite nepropustljivu plastičnu kesu za otpatke na stočić preko kreveta, za držanje upotrebljenih zavoja i otpadaka.

Izvođenje procedure

Prije bilo koje zamjene zavoja, operite ruke i ponovo razmotrite principe standardnih preventivnih mjera (kontrola infekcije).

Čišćenje dekubitusa

-        Obezbijedite privatnost i objasnite proceduru pacijentu da biste umanjili njegove strahove i obezbijedili saradnju.

-        Postavite pacijenta u najudobniji položaj. Obezbijedite lak pristup mjestu ulceracije.

-        Prekrijte posteljinu podmetačem za zaštitu posteljine da spriječite prljanje.

-        Otvorite posudu sa fiziološkim rastvorom i špric sa klipom. Pažljivo sipajte fiziološki rastvor u posudu za ispiranje da biste izbegli prskanje (posuda može biti čista ili sterilna). Stavite špric sa klipom u predviđeni otvor posude za ispiranje.

-        Otvorite pakovanja sa priborom.

-        Navucite rukavice, uklonite stari zavoj i otkrijte dekubitus. Bacite zaprljani zavoj u nepropustljivu plastičnu kesu za otpatke da izbjegnete kontaminaciju sterilnog pola i sirenje infekcije.

-        Pregledajte ranu. Zabilježite boju, količinu i miris drenaže i nekrotičnog debrisa. Izmjerite periferiju rane pomoću uređaja za mjerenje rane za jednokratnu upotrebu (četvrtasti providni šablon sa koncentričnim krugovima raspoređenim u obliku ,,bikovog oka”, oivičen lenjirom ravnih ivica).

-        Koristeći špric sa klipom, isperite dekubitus mlazom pod pojačanim pritiskom, da biste uklonili nekrotični debris i smanjili bakterije u rani. Za rane koje nisu nekrotizovale, koristite blagi pritisak da ne bi došlo do oštećenja novostvorenog tkiva.

-        Skinite i bacite zaprljane rukavice i stavite novi par.

-        Stavite prst u rukavici ili sterilni pamučni tampon u ranu da procijenite tunel rane i podrivenost zidova. Stvaranje tunela obično upućuje na proširivanje rane duž fascijalnih površina. Izmjerite dubinu tunela i odredite koliko duboko možete uvući prst ili pamučni tampon.

-        Ponovo procijenite stanje kože i ulceracije. Zabilježite osobine čistog dna rane i okolne kože.

-        Ako postoji slijepljen nekrotični materijal, obavijestite specijalistu za liječenje rana ili ljekara, da biste obezbedili odgovarajući debridman.

-        Pripremite zavoj odgovarajuće veličine. Poštujte uputstva za stavljanje sljedećih vrsta zavoja: od gaze sa fiziološkim rastvorom, hidrokoloidnog, providnog, sa alginatom, pjenastog i zavoja sa vodenim gelom. Za druge zavoje ili lokalna sredstva, slijedite protokol vaše ustanove ili uputstva proizvođača.

Stavljanje zavoja od gaze navlažene fiziološkim rastvorom

-        Isperite dekubitus fiziološkim rastvorom. Osušite okolnu kožu sterilnim tupferom od gaze veličine 10 x 10 cm.

-        Ovlažite zavoj od gaze fiziološkim rastvorom

-        Nježno stavite zavoj preko površine ulceracije. Da biste odvojili površine unutar rane, nježno stavite zavoj između naspramnih površina rane. Nemojte mnogo nabijati gazu u ulceraciju da biste izbjegli oštećenje tkiva.

-        Mijenjajte zavoj dovoljno često da držite ranu vlažnom.

Stavljanje hidrokoloidnog zavoja

-        Isperite dekubitus fiziološkim rastvorom. Osušite okolnu kožu sterilnim tupferom od gaze veličine 10 x 10 cm.

-        Izaberite čist, suv zavoj određene veličine ili isijecite jedan da prepokrijete dekubitus za oko 2,5 cm. Izvadite zavoj iz pakovanja, povucite zaštitni papir sa lepljive strane zavoja i stavite zavoj na ranu. Da biste smanjili iritaciju na najmanju moguću mjeru, pažljivo izravnajte nabore kad namjestite zavoj.

-        Ako je potrebno, pričvrstite ivice zavoja pomoću flastera, stavite zaptivnu masu za kožu na intaktnu kožu oko ulceracije. Nakon sušenja površine, zalijepite zavoj na kožu. Zaptivna masa štiti kožu i pomaže da se flaster bolje zalijepi. Izbjegavajte zatezanje ili pritisak pri stavljanju flastera.

Strana: 1 2 3

    Štampaj       Email
 • Published: 233 days ago on April 6, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: April 6, 2017 @ 12:15 am
 • Filed Under: izdanje br. 96
 • center

 • center

 • center

  Podgorica, October 19-21, 2017, Hotel Hilton 

   

   

  MedicalCG magazine organizes VI Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from October 19th to 21st  this year

   

  Esteemed Sirs and Madams,

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of  the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers and private health sector without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.

   

  The expert part of the event is managed by the Scientific Committee of the Fair, chaired by Dr sci med Majda Šahman-Zaimović.

  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.

  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand  presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.

   

  The deadline for applying for the lecture is October 8th, 2017.  Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on October 10th in the MedicalCG magazine, as well as  a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.

  The lecture application is in addition to this notice.

  We expect your participation in the 6th Medical Fair

  Respectfully,

  Manager of the Fair

  Slavica Pantelić

  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Informations:
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

134 people follow medicalcg