Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 96  >  Aktuelni tekst

In memoriam – Doc. dr sci med. Božo Vuković

Objavio   /  

In memoriam – Doc. dr sci med. Božo Vuković

Nemirni istraživački duh Boža Vukovića tražio je nove prostore. I dok su se na strani pred njim širom otvarala vrata medicinskih ustanova, u metropoli crnogorske medicine su bila zatvorena za prvog doktora medicinskih nauka u poslijeratnoj Crnoj Gori. I to doktoranta medicinskih nauka sa Sorbone. Vojno regrutni centar, i pored najboljih želja, nije mogao biti plodno tlo za razvoj medicinskih nauka…

bozo vukovicUmro je Božo Vuković. Prvi doktor medicinskih nauka u Crnoj Gori poslije Dugog svjetskog rata. Naučnik sa prirodnim darom vrsnog istraživača, erudita, intelektualac, poliglota, boem. Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, asistent na Medicinskom fakultetu u Parizu, docent Medicinskog fakulteta u Zagrebu. I iznad svega istinski narodini ljekar, vjerni sljedbenik  Hipokratove zakletve, altruista – čovekoljubac koji je bogatstvo svojeg duha, znanja i profesije nesebično darivao drugima.

Stasavao takav u vremenu kada je teško bilo postati Ime, ne prihvata ponude na strani, onih koji su znali da cijene njegove vrijednosti, vraća se rodnom kraju da u bespućima sjeverne  Crne Gore pruža bolju nadu bolesnicima prepuštenim samim sebi. I brzo će u narodu Božo Vuković postati Ime za uzor i trajno pamćenje. Božo Vuković je idejni nosilac i inicijator tradicionalnog Sabora ljekara Sjeverne Crne Gore i Jugozapadne Srbije, koji se  počev od 1971. održava svake godine u krajevima gdje vjekovima nije bilo skoro nikakve organizovane zdravstvene zaštite naroda. Njegova zamisao da se na ovaj način proučava etnopatologija Sjeverne Crne Gore i Jugozapadne Srbije, učešćem zdravstvenih radnika koji rade u ovim područjima uz podršku i pomoć iz razvijenih institucija doživjeće punu afirmaciju u unapređenju nivoa zdravstvene zaštite stanovništva i dinamičnom razvoju naučne medicine u ovim do juče zaostalim krajevima. Sabor će tako postati generator brojnih individualnih i institucionalnih naučnih ostvarenja koja će postati poznata i van granica nekada zajedničke države.

Nemirni istraživački duh Boža Vukovića tražio je nove prostore. I dok su se na strani pred njim širom otvarala vrata medicinskih ustanova, u metropoli crnogorske medicine su bila zatvorena za prvog doktora medicinskih nauka u poslijeratnoj Crnoj Gori. I to doktoranta medicinskih nauka sa Sorbone. Vojno regrutni centar, i pored najboljih želja, nije mogao biti plodno tlo za razvoj medicinskih nauka.

Prof. dr sci med. Božidar M. Bojović

    Štampaj       Email
  • Published: 444 days ago on April 6, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: April 6, 2017 @ 12:47 am
  • Filed Under: izdanje br. 96