Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 95  >  Aktuelni tekst

Dijagnostika oboljenja muške dojke

Objavio   /  

Dr Zorica Bajović, radiolog
Centar za radiološku dijagnostiku, Opšta bolnica Nikšić

Muška dojka je rudimentni organ, građen od manje količine masnog tkiva, vezivne strome i rudimentnih duktalnih struktura, bez stvaranja žljezdanih lobusa. Uvećanje muške dojke može biti posljedica ginekomastije, adipozomastije, traumatskih i zapaljenskiih promjena, benignih i malignih tumora. Dijagnostičke metode su iste kao kod dijagnostoke ženske dojke: fizikalni pregled, ultrazvuk, mamografija, biopsija i citološka punkcija…

misiciMuška dojka je rudimentni organ, građen od  manje količine  masnog  tkiva, vezivne strome i rudimentnih duktalnih struktura, bez stvaranja  žljezdanih  lobusa.

Uvećanje  muške dojke   može biti posljedica  ginekomastije, adipozomastije,   traumatskih i zapaljenskiih promjena, benignih  i  malignih tumora.

Dijagnostičke metode su iste kao kod dijagnostoke ženske dojke: fizikalni pregled,   ultrazvuk, mamografija, biopsija i citološka punkcija.

Ginekomastija je  najčešće oboljenje  muške dojke, javlja  se  jednostrano ili obostrano i podrazumijeva uvećanje stromalnog i epitelnog tkiva. Uvećanje tkiva  dva i više santimetara subareoralno kod  muškaraca koji nijesu gojazni ukazuje na  ginekomastiju.

Uvećanje  muške dojke  zbog  nakupljanja  masnog tkiva (obično kod gojaznih  muškaraca) zove se adipozomastija.

Značaj  ginekomastije  je   tome što se  može zamijeniti  sa karcinomom i što može da bude  posljedica  sistemskih oboljenja i  karcinoma. Ginekomastija se ne  smatra  premalignim oboljenjem dojke, ali se  mora isključiti  karcinom kao  uzrok  ginekomastije.

Ginekomastije može biti:

I Fiziološka ginekomastija

- Neonatalna – posljedica  je visoke koncentracije estrogena prenešenog  cirkulacijom  od  majke i traje oko dvije  nedjelje,

- pubertetska – postoji kao tranzitorna i nestaje za par godina,

- senilna – posljedica smanjene produkcije testosterone.

II Patološka ginekomastija nastaje zbog:

1. Nedostatka testosterona:

- urođenog nedostatka: kongenitalna anorhija, Klinefelterov sindroma, rezistencije na androgene,defect u sintezi testosterone;

- stečenog nedostatka: virusni orhitis, trauma testis, kastracija, bubrežna insuficijencija, neurološka i granulomatozna oboljenja.

2. Povećane produkcija estrogena:

- povećana sekrecija estrogena iz testisa prisutna kod tumora testisa, karcinom pluća,  drugih  pravog hermafroditizma i dr.;

- povećana produkcija supstrata za ekstraglandularnu aromatizaciji: oboljenja nadbubrežne žlijezde, oboljenja jetre, gladovanje, tireotoksikoza;

- povećana periferna aromatizacija androgena: gojaznost, genetska mutacija.

3. Ljekova:

- Estrogeni ili  ljekovi koji se  vezuju  za estrogene receptore;

- ljekovi koji povećavaju endogenu sintezu estrogena;

- ljekovi koji smanjuju sintezu ili aktivnost  testosterone;

- ljekovi koji izazivaju ginekomastiju nepoznatim mehanizmom.

III Idiopatska ginekomastija

Ginekomastija  može  biti  unilateralno, bilateralno simeteično i  bilateralno asimetrično.Retroareolarno, centralno se  palpira pokretna formacija,sa intaktnom kožom i mamilom. Palpabilna ekscentrična promjena sumnjiva je na malignitet. Ako se   fizikalnim pregledom ne  može  diferencirati ginekomastija od  adipozomastije  potrebno je uraditi  mamografiju i  ultrazvučni  pregled. Kada  se postavi dijagnoza ginekomastije potrebno je izdiferencirati oblik ginekomastije.

Indikacije za  mamografiju, kao i  za ultrazvuk, koji su sličnih mogućnosti su:

 1. nemogućnost diferencijacije  ginekomastije od adipozomastije fizikalnim pregledom,
 2. uni lateralno uvećanje dojke.

Ginekomastija ima patohistološki  razvojne faze: aktivnu (floridnu), inaktivnu (fibroznu) i intermedijarnu fazu, od čega zavisi i mamografski i ultrazvučni nalaz, koji nijesu uvijek u korelaciji.

Mamografski imamo  četiri  forme ginekomastije, koje su u korelaciji sa patohistološkim stadijumima: 1. Nodularnu formu, koja  odgovara aktivnoj fazi, najčešće  kod pubertetske ginekomastije;

2. Dendritična forma, koja odgovara inaktivnoj fazi, najčešće kod odraslih;

3. Nodularno-dendritična forma koja odgovara intermedijarnoj fazi;

4. Difuzna parenhimska ili glandularna formaa koja se viđa kod mlađih, zbog kriptorhizma, tumora testisa, a kod odraslih  kod   karcinoma prostate zbog primjene estrogenih preparata.

Ultrazvučni  nalaz zavistan je od  patohistološke faze razvoja:

- U aktivnoj fazi  diferencira se retromamilarno trouglasta ili ovalana  hipoehogena promjena:

- u inaktivnoj fazi se manifestuje  heteroehogenom promjenom ili nejasno ograničenom hipoehogenom  promjenom heteroehogenog haloa;

- u intemedijarnoj fazi se diferenciraju ehogene žljezdane strukture difuzno raspoređene ispod hipoehogenog subkutanog masnog tkiva.

Značaj  ultrazvuka  je i tome što se  može pratiti proces reverzibilnosti lezije u akutnoj fazi nakon  otklanjanja  uzroka ginekomastije. U inaktivnoj fazi  ginekomastija je ireverzivilna, pa se nakon  otklanjanaja   uzroka operiše.

Fokalne promjene  u muškoj dojci  mogu  biti  benigne i  maligne.

Benigne promjene  mogu biti:

-  benigni tumori (patohistološki i radiološki kao i kod žene, samo mnogo rjeđi): ciste, fibroadenomi, limfangiomi, neurofibromi, hemagiomo, lipomi…

- druge fokalne benigne promjene kao što su postraumatski hematomi, abscesi, granulomi, intramamarni ly nodusi.

Maligni tumori muške dojke mogu biti primarni i sekundarni.

Primarni maligni  tumori su  rijetki, i zastupljeni  su 3% kao uzroci smrti od karcinoma kod   muškaraca. Obično se  javljaju krajem pete i u šestoj deceniji života.

Faktori  rizika su:

1. Familijarna predispozicija – karcinom dojke kod muških i ženskih srodnika;

2. hiperestrogenizam;

3. Klinefelterov sindrom;

4. radijaciona trauma dojke;

5. izloženost  visokoj temnperaturi;

6. orhitis.

Patohistološki 85% primarnih karcinoma su infiltrativni duktalni karcinomi. Najčešće se  manifestuje kao  palpabilna, ekscentrična promjena, koja  infiltiše i ulceriše  kožu, retrahuje  mamilu, sa sekrecijom sukrvičavog sadržaja iz  mamile, fiksirana  za  podlogu. Oko 50% pacijenta u momentu postavljanja dijagnoze ima uvećane regionalne aksilarne ly noduse. Udaljene metastaze su najčešće u plućima, jetri, kostima i mozgu.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 263 days ago on Mart 6, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Mart 6, 2017 @ 1:21 pm
 • Filed Under: Izdanje Br. 95
 • center

 • center

 • center

  Podgorica, October 19-21, 2017, Hotel Hilton 

   

   

  MedicalCG magazine organizes VI Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from October 19th to 21st  this year

   

  Esteemed Sirs and Madams,

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of  the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers and private health sector without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.

   

  The expert part of the event is managed by the Scientific Committee of the Fair, chaired by Dr sci med Majda Šahman-Zaimović.

  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.

  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand  presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.

   

  The deadline for applying for the lecture is October 8th, 2017.  Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on October 10th in the MedicalCG magazine, as well as  a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.

  The lecture application is in addition to this notice.

  We expect your participation in the 6th Medical Fair

  Respectfully,

  Manager of the Fair

  Slavica Pantelić

  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Informations:
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

134 people follow medicalcg