Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 55  >  Aktuelni tekst

U korak sa medicinskim izazovima – savremena sredstsva i pomagala u crnogorskoj praksi

Objavio   /  

U prethodnom broju magazina „Medical”, čitaocima smo predstavili izlaganja sa međunarodnog seminara pod nazivom „Laringealna maska i zbrinjavanje disajnog puta kod djece”, koja su prezentovali eksperati iz Italije, Srbije, Slovenije i Makedonije. U ovom izdanju predstavljamo predavanja crnogorskih ljekara koji su svojim prezentacijama, održanim na Institutu za bolesti djece u Podgorici, dali poseban doprinos ovom nedavno organizovanom međunarodnom skupu, akreditovanom od strane Evrop­skog udruženja za disajni put.

Edukativna predavanja domaćih stručnjaka na prvom međunarodnom seminaru o zbrinjavanju disajnog puta djece

U prethodnom broju magazina „Medical“, čitaocima smo predstavili izlaganja sa međunarodnog seminara pod nazivom „Laringealna maska i zbrinjavanje disajnog puta kod djece“, koja su prezentovali eksperati iz Italije, Srbije, Slovenije i Makedonije. U ovom izdanju predstavljamo predavanja crnogorskih ljekara koji su svojim prezentacijama, održanim na Institutu za bolesti djece u Podgorici, dali poseban doprinos ovom nedavno organizovanom međunarodnom skupu, akreditovanom od strane Evrop­skog udruženja za disajni put.

Inicijatorka i organizatorka seminara sa međunarodnim učešćem, prvog ovog tipa u Crnoj Gori, kao i radionice koja je uslijedila nakon sesija predavanja, bila je dr Marijana Karišik, načelnica Odjeljenja anestezije i reanimacije Instituta za bolesti djece u Podgorici. Govoreći o ulozi supraglotičnih sredstava u zbrinjavanju disajnog puta djece, ona je naglasila važnost obezbjeđivanja dobre ventilacije i oksigenacije, u cilju sigurnosti i bezbjednosti pedijatrijskih pacijenata. Budući da na disajni put kod djece utiču brojna patološka stanja, različite anomalije i povrede, te anatomske i fiziloške osobenosti djeteta, od naročitog značaja je dobro poznavanje svih karakteristika disajnog puta kod ove populacijei upotreba adekvatne medicinske opreme. Posebno je važno imati kontinuirane edukativne kurseve, radion­ice i treninge koji se ciklično ponavljaju, istakla je ona. Kratak osvrt u prezentaciji dat je na razlike između disajnog puta kod djece i odraslih, gdje je istaknuta činjenica da novorođenčad i odojčad dišu na nos, zbog bliskog položaja mekog nepca, jezika i epiglotisa i zbog nezrele koordinacije između pokretanja larinksa i disanja. Sa šest mjeseci bebe uspijevaju da usklade kretanje larinksa sa disajnim pokretima i počinju da dišu i na usta.Takođe, pojašnjava dr Karišik, dužina traheje na rođenju je oko 4-5 centi­metara, za razliku od odraslog organizma, kod kojeg je dužina traheje od 10-12 centimetara. Sa navršenih 12 godina dijete poprima karakteristike odraslog, kada je disajni put u pitanju. -Dijametar traheje na rođenju je 4 milimetra.Edem njene sluznice od 1 milimetra sužava disajni put za 75 %, a povećava otpor disanju za 16 puta. Kod odraslih pacijenata, dijametar traheje je 8 milimetara i isti edem smanjuje poprečni presjek disajnog puta za 44%, a otpor disanju se povećava svega 3 puta – navela je dr Karišik.

U nastavku njenog predavanja dat je osvrt na anatomske i fiziološke razlike djeteta i odraslog, pa je pomenuto da je grudni koš beba zvonast, dijafragma posjeduje mnogo manji procenat mišićnih vlakana otpornih na zamor, rebra su postavljena horizon­talno, međurebarni mišići su slabo razvijeni i lako se zamaraju. Djeca zbog bržeg metabolizma imaju u odnosu na površinu tijela dvostruko veću potrošnju kiseonika nego odrasli, a zapremina dječijih pluća je nesrazmjerno mala u odnosu na veličinu tijela. Produkcija ugljen-dioksida kod novorođenčeta mnogo je veća i potrebna je viša alveolarna ventilacija nego kod odraslih da bi se ugljendioksid izdahnuo. Zato je frekvenca disanja kod no­vorođenčeta 30-40 u minuti, a kod odojčeta 20-30 u minuti. Postoje različite tehnike plasiranja laringealnih maski, dr Karišik je navela korišćenje kažiprsta kao vodiča kojim se ona lagano spušta u laringealni prostor, te tehniku rotacije za 180 stepeni, koja se kod djece koristi zbog specifičnog odnosa mekog nepca, jezika i epiglotisa.

Poslednjih godina se na Institutu za bolesti djece, odnosno na Odjeljenju pedijatrijske anestezije i reanimacije, koristi i takozvani „Second Seal” koncept, odnosno laringealna maska treće i četvrte generacije. Kako je načelnica tog odjeljenja objasnila u svojoj prezentaciji, laringealne maske imaju svoje mjesto u uobičajenim anesteziološkim procedurama, u urgentnim situacijama u operacionim salama i u reanimaciji, kada su intubacija i ventilacija pacijenta na ,,face masku nemoguće, te u kardipulmonalnoj reanimaciji i transportu pedijatrijskih pacije­nata. Laringealna maska je uvrštena u algoritam za neonatološku reanimaciju još 2000. godine. U Institutu za bolesti djece u Podgorici posljednjih mjeseci laringealna maska se koristi u kombinaciji sa regionalnom anestezijom, što je savremani koncept vođenja anestezioloških procedura u razvijenim zemljama. Na taj način se za uvod u anesteziju i održavanje anestezije koristi samo jedan anestetik, izbjegnuta je upotreba brojnih drugih intravenskih ljekova koji su obavezni u uobičajenim anesteziološkim postupcima kada je opšta anestezija u pitanju. Time se postiže brže i sigurnije buđenje pacijenta iz anestezije kao i bolja kontrola postoperativnog bola, kazala je dr Karišik.

Čujno disanje kod djece – manifestacije, uzroci i procjene

Ako je disanje kod djece čujno iznad malog dijela grud­nog koša, i pri tome se čuje samo jedan ton, obično se anatomski radi o opstrukciji jednog disajnog puta, i takvo disanje naziva se homofonim, objasnila je pulmolog, dr Slađana Radulović. S druge strane, heterofono zviždanje se manifestuje usljed difuzne opstrukcije većeg broja malih disajnih puteva, i tada se više tonova različitih tonaliteta može čuti iznad čitavog grudnog koša, kazale je ona. Procjena vizinga, disajnog zvuka koji nastaje usljed opstrukcije disajnih puteva, vrši se uvidom u anamnestičke podatke, fizikalnim pregledom djeteta, ali i dodatnim ispitivanjima od kojih su najčešća rendgen snimak pluća, funkcionalna ispiti­vanja pluća te bronhodilatatorni test, objašnjeno je u prezentaciji. Homofoni vizing kod djece se načešće čuje usljed aspiracije stranog tijela u disajne puteve, a može biti stalni ili povremeni. Nastaje usljed gastroezofagijalnog refluksa i zaostalog stranog tijela u disajne puteve. – Kod aspiracije stranog tijela, obično se čuje homofono disanje i lokalizovano je samo iznad jednog dijela grudnog koša. Veoma važan anamnestički poidatak je onaj o inicijalnim događajima – da li je dijete nešto jelo, i tokom jela se zagrcnulo, usljed čega je nastupila epizoda gušenja. Međutim, kod oko 30 procenata djece kod koje je nađeno strano tijelo, izostaje anamnestički podatak o inicijalnom događaju. Takođe, na rendgen snimku pluća veoma često se ne vidi strano tijelo, tako da normalan rengenogram ne isključuje postojanje stranog  tijela u disajnim putevima. U slučajevima visoko sumnjivog stranog tijela, terapija podrazumijeva njegovo vađenje bronhoskopijom – kazala je dr Radulović. Ona je objasnila da je i gastroezofagealni refluks vrlo čest uzrok vizinga, naročito kod djece sa cerebralnom paralizom, gdje usljed stalnih aspiracija želudačnog sadržaja kiseli sadržaj izaziva bronhospazam, što predstavlja podlogu i za razvoj bakterijskog bronhitisa i ponavljane bronhos-pazme. Homofono zviždanje čujno je, i manifestuje se kod traheomalacije, bronhomalacije, trahijalnih stenoza, te vaskularnih kompresija. Dr Radulović je pomenula i traheomalaciju, koja je obično urođeno oboljenje koje može biti izolovano ili udruženo sa drugim komplikacijama, poput vaskularne kompre­sije.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

133 people follow medicalcg