Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 47  >  Aktuelni tekst

Dom zdravlja – Ulcinj

Objavio   /  

dr Pavle Marinković
Počeci organizovanog rada zdravstvene službe Ulcinja datiraju od kraja I svjetskog rata. Za bolju zdravstvenu zaštitu stanovništvo je tada bilo upućeno nešto prema Baru, ali i prema drugim centrima kao što su Cetinje, Dubrovnik ili Skadar. Prvi ljekar bio je Rus, ali se njegovo ime tačno ne zna. Prema nekim saznanjima, zvao se Crnobori. Do tada su bili prisutni „narodni ljekari”, ili je pomoć tražena u drugim centrima. Prva ambulanta nalazila se u Vladičinoj kući na Pristanu, od početka 1920. godine. Pojedini ljekari ostajali su duže ili kraće vrijeme i pružali građanima osnovnu zdravstvenu zaštitu.

Istorijat

Počeci organizovanog rada zdravstvene službe Ulcinja datiraju od kraja I svjetskog rata. Za bolju zdravstvenu zaštitu stanovništvo je tada bilo upućeno nešto prema Baru, ali i prema drugim centrima kao što su Cetinje, Dubrovnik ili Skadar. Prvi ljekar bio je Rus, ali se njegovo ime tačno ne zna. Prema nekim saznanjima, zvao se Crnobori. Do tada su bili prisutni „narodni ljekari”, ili je pomoć tražena u drugim centrima.

Prva ambulanta nalazila se u Vladičinoj kući na Pristanu, od početka 1920. godine. Pojedini ljekari ostajali su duže ili kraće vrijeme i pružali građanima osnovnu zdravstvenu zaštitu.

1923. godine organizuje se Antimalarična ambulanta, kada se stvaraju neki uslovi za bolju zdravstvenu zaštitu tadašnjeg stanovništva. Preduzimaju se određene preventivne aktivnosti koje su davale djelimičan uspjeh, ali oni nisu bili dovoljni da se malarija kao najmasovnija bolest toga vremena i druge bolesti drže pod kontrolom.

Prva zdravstvena stanica izgrađena je na Pristanu, 1929. godine, ispod tadašnjih hotela „Galeb” i „Jadran”, gdje je preseljena Antimalarična ambulanta. U tom objektu – Zdravstvenoj stanici sa Narodnim kupatilom, bilo je zastupljeno više sadržaja zdravst­vene zaštite kurativne i preventivne medicine.

U periodu od 1963. do 1979. godine Zdravstvena stanica – Ulcinj integrisana je u Medicinski centar – Bar, a 1965. godine izgrađena je nova zdravstvena stanica na mjestu gdje se sada nalazi Odmaralište penzionera na Pristanu.

Godine 1975. izgrađen je moderni objekat u naselju „Meraja”. Tada se Organizaciono-zdravstvena služba Ulcinja ustanovljava na nivou DOMA ZDRAVLJA. Direktor Doma zdrav­lja – Ulcinj tada je bio dr Mihailo Aleksić, pedijatar.

1979. godine dolazi do reorganizacije zdravstene službe Ulcinja i Dom zdravlja postaje samostalna javna zdravstvena ustanova.

Zemljotres koji je 14. aprila 1979. godine zadesio cijelo crnogorsko primorje porušio je sve zdravstvene objekte Ulcinja (Dom zdravlja, Zdravstvenu stanicu u Vladimiru, Objekat – Kuću zadužbinu pok. Joka Zeca).

Kao donacija, odnosna recipročna pomoć od strane Vlade NR Rumunije, na sadašnjoj lokaciji izgrađen je novi Dom zdravlja, površine 3.700 m2.

Načelnici Zdravstvene stanice – Ulcinj

Dr Georgje Abramov………………. 1921-1932.

Dr Sava Šaulić…………………….1932-1940.

Dr Marko Popović………………….1940-1945.

Dr Marko Popović………………….1947-1958.

Dr Vladimir Anagnosti……………….1958-1960.

Dr Eva Hrastnik…………………… 1960-1964.

Dr Roman Hošovski………………..1964-1973.

Direktori Doma zdravlja – Ulcinj

Mr sc. dr Mihailo Aleksić……………..1973-1978.

Dr Gani Karamanaga………………..1978-1982.

Prim. dr Pavle Ban………………… 1982-1998.

Dr Žejana Karanikić……………………..1998.

Dr Selim Ismaili…………………… 1998-2003.

Prim. dr Gani Karamanaga………………2003-2011.

Dr Pavle Marniković……………………..2011.

Porodilište

Blizanci rođeni u Ulcinjskom porodilištu

Porodilište je bila davnašnja želja mnogih generacija zdravstvenih radnika Ulcinja. Odlukom Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstvenog osiguranja Crne Gore odobrena je izgradnja Vanbolničkog porodilišta, površine 500 m2. Početak rada na Porodilištu bio je 5. 2. 2005. godine. Prvi porođaj obavljen je 6. 2. 2005. godine. Do sada je ovdje rođeno više od 1.200 zdrave djece.

Kada za to budu stvoreni uslovi, biće realizovana i potreba otvaranja Transfuzione stanice u parteru Porodilišta. Sredstvima iz donacije nabavljen je dio opreme za ovu službu.

Radnici Doma zdravjja – Ulcinj

1. Medicinski radnici

_jekan opšte medicine…………………….6

_jekan na specijalizaciji…………………….2

_jekari na stažu…………………………7

_jekara specjalista……………………….14

Medicinske sestre/tehničari………………..34

_aboranti………………………………8

Rendgenski tehničari………………………2

2. Nemedicinski radnici

Visoka stručna sprema……………………2

Srednja stručna sprema…………………..5

Vozači………………………………..5

Radnici na održavanju…………………….2

Dr Pavle Marniković

44

Radnice hgijeničarke………………………9

Žene…………………………………6C

Muškarci………………………………3C

Jkupno………………………………..9C

Dom zdravlja – Ulcinj danas

Aktuelni direktor ove ustanove je dr Pavle Marniković, pedijatar, a glavna medicinska sestra Olga Vukčević.

U donjoj tabeli data je organizaciona struktura. Kao sastavni dio Doma zdravlja postoji i Zdravstvena stanica u Vladi­miru, površine 400 m2, a kojoj je obezbijeđena zdravstvena zaštita na nivou izabranih doktora za odrasle, izabranog stoma­tologa, Biohemijsko-kliničke laboratorije, Apoteke, Patronažne službe i Transporta bolesnika.

Inače, Dom zdravlja – Ulcinj u cjelosti je prihvatio i sproveo Reformu zdravstva na primarnom nivou. Obezbjeđuje kompletnu vanbolničku zdravstvenu zaštitu koju realizuju izabrani doktori za djecu, za odrasle i za žene. Takođe, funkcionišu i cen­tri za dijagnostiku (rendgenska i ultrazvučna dijagnostika, Biohemijsko-hematološka laboratorija, Mikrobiološka dijagnos­tika, Fizikalna terapija na vanbolničkom nivou, Patronažna služba, Transport bolesnika prema regionalnoj bolnici u Baru, kao i prema drugim javnim zdravstvenim institucijama (Pod­gorica, Risan, Nikšić – Brezovik).

Pored stanovništva Ulcinja, Dom zdravlja obezbjeđuje i zdravstvenu zaštitu svim posjetiocima i turistima tokom turističke sezone, znajući da broj ovih pacijenata u jednome danu može da pređe i više od 100.000 (sto hiljada).

Planovi, želje

S obzirom na prirodne resurse ulcinjske regije (pijesak, ljekovito mineralno blato – peloid, ljekovita sumporovita voda, blago nadražajna mediteranska klima, čisto plavo more, karakteristična mediteranska vegetacija), pružaju se skoro idealni uslovi za razvoj zdravstvenog turizma. Naravno, pretpostavka za ovakav razvoj pripada Ministarstvu zdravlja Vlade Crne Gore i odgovarajućim institucijama.

 

dr Pavle Marinković

    Štampaj       Email
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center