Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 46  >  Aktuelni tekst

Transkrektalno ultrasonografski vođena biopsija prostate

Objavio   /  

Pripremili:
Prof. dr Bogdan Pajovic
Dr Nemanja Radojevic
Ranka Rolovic,
student VI godine Medicinskog fakulteta u Podgorici
Anja Kovacevic,
student VI godine Medicinskog fakulteta u Podgorici
Biopsija (grčki: bios = život, opsein = gledati / izgled) predstavlja medicinsku tehniku koja uključuje uzimanje tkiva radi ispitivanja. Tkivo se ispituje pod mikroskopom, u di­jagnostičke svrhe, kada postoji sumnja na neku histološku promjenu.

Biopsija (grčki: bios = život, opsein = gledati / izgled) predstavlja medicinsku tehniku koja uključuje uzimanje tkiva radi ispitivanja. Tkivo se ispituje pod mikroskopom, u di­jagnostičke svrhe, kada postoji sumnja na neku histološku promjenu.

Transransrektalno ultrazvučno vođena biopsija prostate – TRUS, jedina metoda je kojom se sa sigurnošću dijagnostikuje karcinom prostate.

Optimalna biopsija, po protokolu, podrazumijeva pre­poznavanje prisustva 12 i više uzoraka, što zavisi od veličine prostate. Ograničenje TRUS pregleda za otkrivanje raka prostate čini nedostatak jedinstvene vizualizacije (hipoehogene lezije -oko 70%, izoehogene – oko 28%), kao i činjenica da karcinom prostate nije uvijek lokalizovan u perifernoj zoni.

INDIKACIJE

TRUS bi trebalo uraditi kod:

1. Muškaraca s abnormalnim DRT (bez obzira na vrijed­nosti PSA kod pacijenta). Abnormalnosti su diskretni čvorovi, žarišno otvrdnuće i difuzno čvrsta prostata i, u nekim slučajevima, asimetrija;

2. Muškaraca sa povišenim PSA (> 4.0 ng / ml);

3. Muškaraca sa PSA brzinom većom od 0,4 do 0.75 ng/ml godišnje (stopa promjene PSA);

4. Pacijenata kojima je dijagnostikovan visoki stepen prostatične intraepitelne neoplazije (PIN) ili atipija na prethodnoj biopsiji prostate. Nakon 3 do 12 mjeseci iglom treba proći kroz mjesto prethodno obavljene biopsije.

TEHNIKA

Puni informisani pristanak koji prikazuje alternative, posljedice i komplikacije biopsije, treba da se dobije prije izvođenja samog po­stupka. Ukoliko pacijent uzima aspirin i/ili nesteroidne antiin-flamatorne ljekove (NSAIL) -ibuprofen, diklofenak, treba ih obustaviti 3-7 dana prije zakazane biopsije. Pacijentima na antiko-agulantnoj terapiji treba prila­goditi dozu antikoagulanasa i normalizovati koagulantni sistem. Pacijenti sa oboljenjima srčanih zalistaka treba da parenteralno (in­travenozno) prime antibiotike, u cilju zaštite od endokarditisa. Rutinski se, tri dana prije planirane biopsije, piju antibi­otici – ffuorohinoloni, per os (kapsule ili tablete). Prije biopsije obavlja se klistir (čišćenje crijeva) u cilju eliminacije gasova i uklanjanja izmeta. Pacijent se zatim postavlja u desni ili lijevi bočni položaj (leži na lijevoj strani), što omogućava lakše ubacivanje rektalne sonde.

TRUS vođena biopsija prostate uglavnom se vrši bez anestezije i, u suštini, relativno dobro se podnosi. Ipak, pre­poručuje se upotreba gela za podmazivanje, kao i kod digitalnog rektalnog pregleda (anestetička mast se aplikuje kažiprstom prije obavljanja DRT-a). Nakon što je prostata potpuno vizualizovana ultrazvukom i izračunat njen obim, 10 ml jednoprocentnog lidokaina ubrizgava se u lateralne rubove žlijezde, sa svake strane od baze do vrha. Onda se vrši biopsija. Materijal dobijen biopsijom šalje se na patohistološki pregled.

Gledanjem dobijenih preparata putem mikroskopa, patolozi analiziraju ćelije u dobijenom materijalu i donose konačnu dijagnozu bolesti. Dobijena patohistološka dijagnoza (PHD) bolesti relevantna je metoda1 u daljem postupku liječenja bolesnika. Na osnovu histološkog pregleda određuje se gra-dus tumora koji se kreće od 1 do 3. Gleason gradus (od 1 do 5) i Gleason score (od 2 do 10) takođe su patoanatomski parametri sa još većim prognostičkim značajem. Viši gradus, i glison skor ukazuju na veći maligni potencijal tumora.

Ukoliko se histološki verifikuje karcinom prostate, neophodno je odrediti stadijum bolesti. Sem lokalne raširenosti, koju procjenjujemo digitorektalnim pregledom i transrektalnim ultrazvučnim pregledom, potrebno je odrediti stanje lokalnih ili regionalnih limfnih žlijezda (ilijačnih i opturatornih). Nalaz na žlijezdama se određuje transabdominalnim ultrazvučnim pregledom ili, preciznije, pomoću kompijuterizovane tomografije (CT) ili nuklearne magnetne rezonance (NMR).

KOMPLIKACIJE TRUS BIOPSIJE

1. Hematurija (prisusvo krvi u mokraći) najčešća je komplikacija (70,8%). Uporna hematurija javlja se kod 47,1% pacijenata, i obično traje 3 do 7 dana nakon biopsije.

2. Epizode gubitka svijesti (5,3%),

3. Rektalno krvarenje (8,3 %).

4. Odložene komplikacije TRUS vođene biopsije prostate iglom jesu one koje se javljaju 3 do 7 dana nakon biopsije:

- Dizurija (bol pri mokrenju) (9,1%),

- Nejasna nelagodnost u predjelu karlice (13,2 %),

- Uporna hematurija (47,1%),

- Hematohezija – rektalno krvarenje (9.1%) i

- Hematospermija – krv u sjemenoj tečnosti (9.1%).

INDIKACIJE ZA PONAVLJANJE BIOPSIJE

Važno je shvatiti da biopsija prostate nije savršena tehnika, i da karcinom prostate može ostati neprimijećen i kada postoji. Najmanje 30% kancera je izoehogeno (jednake ehoge-nosti kao i normalno tkivo prostate), tako da se ne mogu vidjeti ni TRUS-om. To znači da ciljana biopsija nekada nije dovoljna za dijagnozu raka prostate.

Indikacije za ponovljene biopsije prostate uključuju

sljedeće:

1) Vrlo sumnjiv DRT (digitalni rektalni pregled),

2) Uporni rast serumskog PSA (> 0,4-0,75 ng / ml / god.),

3) Nizak slobodni PSA (sigurno manje od deset posto, možda i od 22% – 25%),

4) Prisutnost PIN-a ili atipije na prethodnoj biopsiji.

 

Pripremili:
Prof. dr Bogdan Pajovic
Dr Nemanja Radojevic
Ranka Rolovic,
student VI godine Medicinskog fakulteta u Podgorici
Anja Kovacevic,
student VI godine Medicinskog fakulteta u Podgorici

    Štampaj       Email
 • Call for participation in the IV Medical Conference with international participation
   
   
  Esteemed Sirs and Madams ,

  We would like to inform you that in mid-May 2017, (15 – 17 May) at the Hotel Mediteran in Becici MedicalCG editorial board, under the sponsorship and participation of the Ministry of Health of Montenegro, organizes professional, but traditional IV Annual Conference on News in Medicine, Pharmacy and Health.
  The Conference participants:
  - The Ministry of Health of Montenegro,
  - Health Insurance Fund of Montenegro,
  - Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro,
  - Clinical Center of Montenegro,
  - Pharmaceutical Chamber of Montenegro and
  - Pharmaceutical companies and wholesalers.

  Conference topics will include, through two round tables, projection activities of the Ministry of Health and key health institutions for the current and future period, and through six sessions the current issues in the field of medicine and pharmacy will be presented at the proposals of the participants of the conference.
  At the round tables the experiences from the region in the field of health insurance and legislation in the field of medicines will be presented.

  The Scientific Committee of the event, chaired by Dr sci med. Majda Šahman Zaimović, will draw up a program of the conference by the end of April, and for the Collection of Works, the abstracts of lectures which arrive due 10 May will be published.

  The meeting is accredited by the Medical and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
  Stalls for presentation of pharmaceutical companies and wholesalers will be placed inside the Hotel Mediteran.
  Because of the discussion topics of the conference, the competence of lecturers, the optimum capacity of the Hotel Mediteran, as well as our organizational experience, we expect the conference to provide a significant contribution in the area of the current problems of the matter.
   
  With expectations of your participation in the meeting organized
   
  Respectfully yours,
   
  Executive Director ,
  Slavica Pantelic
   
   
  For more information contact us at:
  Phone/fax: 020 238 841
  Mobile phone: 067 395 032
  Email: redakcija@t-com.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center