Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 46  >  Aktuelni tekst

Transkrektalno ultrasonografski vođena biopsija prostate

Objavio   /  

Pripremili:
Prof. dr Bogdan Pajovic
Dr Nemanja Radojevic
Ranka Rolovic,
student VI godine Medicinskog fakulteta u Podgorici
Anja Kovacevic,
student VI godine Medicinskog fakulteta u Podgorici
Biopsija (grčki: bios = život, opsein = gledati / izgled) predstavlja medicinsku tehniku koja uključuje uzimanje tkiva radi ispitivanja. Tkivo se ispituje pod mikroskopom, u di­jagnostičke svrhe, kada postoji sumnja na neku histološku promjenu.

Biopsija (grčki: bios = život, opsein = gledati / izgled) predstavlja medicinsku tehniku koja uključuje uzimanje tkiva radi ispitivanja. Tkivo se ispituje pod mikroskopom, u di­jagnostičke svrhe, kada postoji sumnja na neku histološku promjenu.

Transransrektalno ultrazvučno vođena biopsija prostate – TRUS, jedina metoda je kojom se sa sigurnošću dijagnostikuje karcinom prostate.

Optimalna biopsija, po protokolu, podrazumijeva pre­poznavanje prisustva 12 i više uzoraka, što zavisi od veličine prostate. Ograničenje TRUS pregleda za otkrivanje raka prostate čini nedostatak jedinstvene vizualizacije (hipoehogene lezije -oko 70%, izoehogene – oko 28%), kao i činjenica da karcinom prostate nije uvijek lokalizovan u perifernoj zoni.

INDIKACIJE

TRUS bi trebalo uraditi kod:

1. Muškaraca s abnormalnim DRT (bez obzira na vrijed­nosti PSA kod pacijenta). Abnormalnosti su diskretni čvorovi, žarišno otvrdnuće i difuzno čvrsta prostata i, u nekim slučajevima, asimetrija;

2. Muškaraca sa povišenim PSA (> 4.0 ng / ml);

3. Muškaraca sa PSA brzinom većom od 0,4 do 0.75 ng/ml godišnje (stopa promjene PSA);

4. Pacijenata kojima je dijagnostikovan visoki stepen prostatične intraepitelne neoplazije (PIN) ili atipija na prethodnoj biopsiji prostate. Nakon 3 do 12 mjeseci iglom treba proći kroz mjesto prethodno obavljene biopsije.

TEHNIKA

Puni informisani pristanak koji prikazuje alternative, posljedice i komplikacije biopsije, treba da se dobije prije izvođenja samog po­stupka. Ukoliko pacijent uzima aspirin i/ili nesteroidne antiin-flamatorne ljekove (NSAIL) -ibuprofen, diklofenak, treba ih obustaviti 3-7 dana prije zakazane biopsije. Pacijentima na antiko-agulantnoj terapiji treba prila­goditi dozu antikoagulanasa i normalizovati koagulantni sistem. Pacijenti sa oboljenjima srčanih zalistaka treba da parenteralno (in­travenozno) prime antibiotike, u cilju zaštite od endokarditisa. Rutinski se, tri dana prije planirane biopsije, piju antibi­otici – ffuorohinoloni, per os (kapsule ili tablete). Prije biopsije obavlja se klistir (čišćenje crijeva) u cilju eliminacije gasova i uklanjanja izmeta. Pacijent se zatim postavlja u desni ili lijevi bočni položaj (leži na lijevoj strani), što omogućava lakše ubacivanje rektalne sonde.

TRUS vođena biopsija prostate uglavnom se vrši bez anestezije i, u suštini, relativno dobro se podnosi. Ipak, pre­poručuje se upotreba gela za podmazivanje, kao i kod digitalnog rektalnog pregleda (anestetička mast se aplikuje kažiprstom prije obavljanja DRT-a). Nakon što je prostata potpuno vizualizovana ultrazvukom i izračunat njen obim, 10 ml jednoprocentnog lidokaina ubrizgava se u lateralne rubove žlijezde, sa svake strane od baze do vrha. Onda se vrši biopsija. Materijal dobijen biopsijom šalje se na patohistološki pregled.

Gledanjem dobijenih preparata putem mikroskopa, patolozi analiziraju ćelije u dobijenom materijalu i donose konačnu dijagnozu bolesti. Dobijena patohistološka dijagnoza (PHD) bolesti relevantna je metoda1 u daljem postupku liječenja bolesnika. Na osnovu histološkog pregleda određuje se gra-dus tumora koji se kreće od 1 do 3. Gleason gradus (od 1 do 5) i Gleason score (od 2 do 10) takođe su patoanatomski parametri sa još većim prognostičkim značajem. Viši gradus, i glison skor ukazuju na veći maligni potencijal tumora.

Ukoliko se histološki verifikuje karcinom prostate, neophodno je odrediti stadijum bolesti. Sem lokalne raširenosti, koju procjenjujemo digitorektalnim pregledom i transrektalnim ultrazvučnim pregledom, potrebno je odrediti stanje lokalnih ili regionalnih limfnih žlijezda (ilijačnih i opturatornih). Nalaz na žlijezdama se određuje transabdominalnim ultrazvučnim pregledom ili, preciznije, pomoću kompijuterizovane tomografije (CT) ili nuklearne magnetne rezonance (NMR).

KOMPLIKACIJE TRUS BIOPSIJE

1. Hematurija (prisusvo krvi u mokraći) najčešća je komplikacija (70,8%). Uporna hematurija javlja se kod 47,1% pacijenata, i obično traje 3 do 7 dana nakon biopsije.

2. Epizode gubitka svijesti (5,3%),

3. Rektalno krvarenje (8,3 %).

4. Odložene komplikacije TRUS vođene biopsije prostate iglom jesu one koje se javljaju 3 do 7 dana nakon biopsije:

- Dizurija (bol pri mokrenju) (9,1%),

- Nejasna nelagodnost u predjelu karlice (13,2 %),

- Uporna hematurija (47,1%),

- Hematohezija – rektalno krvarenje (9.1%) i

- Hematospermija – krv u sjemenoj tečnosti (9.1%).

INDIKACIJE ZA PONAVLJANJE BIOPSIJE

Važno je shvatiti da biopsija prostate nije savršena tehnika, i da karcinom prostate može ostati neprimijećen i kada postoji. Najmanje 30% kancera je izoehogeno (jednake ehoge-nosti kao i normalno tkivo prostate), tako da se ne mogu vidjeti ni TRUS-om. To znači da ciljana biopsija nekada nije dovoljna za dijagnozu raka prostate.

Indikacije za ponovljene biopsije prostate uključuju

sljedeće:

1) Vrlo sumnjiv DRT (digitalni rektalni pregled),

2) Uporni rast serumskog PSA (> 0,4-0,75 ng / ml / god.),

3) Nizak slobodni PSA (sigurno manje od deset posto, možda i od 22% – 25%),

4) Prisutnost PIN-a ili atipije na prethodnoj biopsiji.

 

Pripremili:
Prof. dr Bogdan Pajovic
Dr Nemanja Radojevic
Ranka Rolovic,
student VI godine Medicinskog fakulteta u Podgorici
Anja Kovacevic,
student VI godine Medicinskog fakulteta u Podgorici

    Štampaj       Email
 • center

 • center

 • center

  Podgorica, October 19-21, 2017, Hotel Hilton 

   

   

  MedicalCG magazine organizes VI Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from October 19th to 21st  this year

   

  Esteemed Sirs and Madams,

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of  the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers and private health sector without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.

   

  The expert part of the event is managed by the Scientific Committee of the Fair, chaired by Dr sci med Majda Šahman-Zaimović.

  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.

  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand  presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.

   

  The deadline for applying for the lecture is October 8th, 2017.  Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on October 10th in the MedicalCG magazine, as well as  a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.

  The lecture application is in addition to this notice.

  We expect your participation in the 6th Medical Fair

  Respectfully,

  Manager of the Fair

  Slavica Pantelić

  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Informations:
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center