Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 46  >  Aktuelni tekst

Pristupačnost – Važna Dimenzija Kvaliteta Medicinske Usluge

Objavio   /  

prof. dr sc Rajko Šofranac

Pristupačnost označava lakoću pristupa ponuđenim zdravstvenim uslugama. Svaki dio zdravstvenog sistema treba da omogući pravičan pristup uslugama samo na osnovu potreba pacijenta, bez obzira na njegovo mjesto stanovanja, društveno-ekonomsku i etničku pripadnosti, starost ili pol.

cekanjePristupačnost označava lakoću pristupa ponuđenim zdravstvenim uslugama. Svaki dio zdravstvenog sistema treba da omogući pravičan pristup uslugama samo na osnovu potreba pacijenta, bez obzira na njegovo mjesto stanovanja, društveno-ekonomsku i etničku pripadnosti, starost ili pol.

 

Detaljnijom analizom pristupačnost usluzi može se dekomponovati na sljedeće elemente:

• Fizički pristup,
• Raspon usluga prema potrebama,
• Čekanje na uslugu, • Prilagođavanje kulturnim i duhovnim potrebama i
• Misija / svrha zdravstvene organizacije.

Svaki od ovih elemenata sadrži određeni broj indikatori čijom kvantifikacijom se može do određenog nivoa izračunati vrijednost pristupačnosti zdravstvenim uslugama. Dekompozicija pristupačnosti na elemente prikazana je na slici 1.

Pristupačnost se može predstaviti sljedećom jednačinom:

>P = pl»Pel + p2»Pe2 + p3»Pe3 + p4»Pe4 + p5»Pe5………… (1) gdje su: pl, p2, p3, p4,p5 -ponderi značajnosti Pel, Pe2, Pe3, Pe4, Pe5 – elementi pristupačnosti (osobine kvaliteta)

jedinačno, tako i zbirno, neophodno je sprovesti sljedeće aktivnosti u elementima pristupačnosti uslugama:

Kroz fizički pristup mora se obezbijediti:

• lak pristup, • pristup za invalidne osobe,

• pravo na pristup,

• oznaka hitnog pristupa, itd.

Raspon usluga prema potrebama mora:

• defmisati usluge prema kategorijama,
• davati informacije o uslugama,
• pripremiti vodič za pacijente,
• pripremiti spisak organizacionih jedinica, itd.

Čekanje na uslugu zahtijeva:

• defmisanje vremena čekanja na uslugu,

• zbrinutost hitnih slučajeva bez čekanja,

• pregled u dogovorenom vremenu,

• određeno vrijeme za dobijanje laboratorijskih rezultata,

• određeno vrijeme čekanja za radiološka snimanja,

• itd.

Prilagođavanje kulturnim i duhovnim potrebama podrazumi­jeva:

• usluge bez diskriminacije,

• poštovanje kulturne i vjerske tradicije,

• defmisanje procedure nakon smrti pacijenta,

• Itd.

Misija / svrha postojanja zdravstvene organizacije daje osnovu za sve aspekte planiranja i za viziju koja definiše smjernice razvoja. Misija mora da:

• bude jasno defmisana,

• doprinosi definiciji ciljeva,

• definiše prioritete,

• ispolji opredijeljenosti za kvalitet,

• itd.

Nameće se kao zaključak da na kvalitetzdravstvene usluge ne utiče samo kvalitet rada pojedinog ljekara ili zdravstvene usta­nove, već i kvalitet orga­nizacije zdravstvenog sistema. Utvrđeni elementi pristu­pačnosti uslugama mogu poslužiti menadžmentu u donošenju odluka, koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta.

 

prof. dr sc Rajko Šofranac

 

    Štampaj       Email
 • Published: 3997 days ago on Februar 7, 2008
 • Objavio:
 • Last Modified: Mart 23, 2013 @ 5:13 pm
 • Filed Under: Izdanje Br. 46
 • Tagged With:
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center