Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 46  >  Aktuelni tekst

HIV I AIDS u stomatologiji

Objavio   /  

Dr Dragana Tabas
Dr Ana Lakić Bulatović

HIV – je virus humane imuno-deficijencije, prenosi se sa čovjeka na čovjeka, a napada i postepeno slabi imunološko sistem. Osoba koja u krvotoku ima virus je HIV pozitivna .HIV nije sinonim za AIDS.

Dezinficijensi koji se preporučuju za stomatološke instrumente:

- 2 % glutaraldehid 10 minuta na sobnoj temperaturi

- 5 % formaldehid 60 minuta na sobnoj temperaturi

- 10 % formaldehid 15 minuta na sobnoj temperatuti

- NaOCL 30 minuta na sobnoj temperaturi

Sterilizacija suvom toplotom

Čisti instrumenti se sterilišu na temperaturi od 180

stepeni C u trajanju od 1 sat, a sitni stomatološki instrumenti (svrdla i endodontski instrumenti) na temperatuti od 120 stepeni C u trajanju od 6 sati.

Sterilizacija vlažnom toplotom (autoklav)

- Instrumenti se izlažu pari pod pritiskom od jednog bara na temperaturi od 120 stepen C u trajanju od 30 minuta ili pod pritiskom od 2 bar-a na temperaturi od 134 stepena C u trajanju od 15 minuta.

- Koristiiti autoklav B klase koji ima aktivnu evakuaciju vazduha i pripada najvišem rangu.

Čuvanje instrumenata

- Svi instrumenti se moraju čuvati u metalnim kutijama ukoliko nijesu upakovani prije procesa sterilizacije da bi ostali sterilni

- Poželjno je imati posebnu prostoriju za centralnu steril­izaciju

- Svi instrumenti za jednokratnu upotrebu moraju se odložiiiti u posebne kontejnere koji se nalaze u neposrednoj blizini radnog mjesta

- Kontejnere sa kontaminisanim materijalom dalje odložiti prema propisu o odlaganju infektivnog materijala

- Svi prethodno navedeni principi zaštite osoblja se primjenjuju i u zubno-tehničkoj laboratoriji

Higijena opreme i stomatološke ordinacije

- Sve površine stomatološke stolice i radnog mjesta obavezno dezinikovati poslije svakog pacijenta

- Koristiti 2% rastvor glutaraldehida u trajanju od 10 minuta ili 10%-tni NaOCL u trajanju od 10 minuta

- Zidovi i podovi moraju se prebrisati i dezinfikovati ponuđenim dezinicijensima za tu namjenu

Dakle, rad sa HIV pozitivnim pacijentima ne smije se razlikovati od rada sa zdravim pacijentima.

 

Dr Dragana Tabas
Dr Ana Lakić Bulatović

Strana: 1 2 3

    Štampaj       Email
 • Call for participation in the IV Medical Conference with international participation
   
   
  Esteemed Sirs and Madams ,

  We would like to inform you that in mid-May 2017, (15 – 17 May) at the Hotel Mediteran in Becici MedicalCG editorial board, under the sponsorship and participation of the Ministry of Health of Montenegro, organizes professional, but traditional IV Annual Conference on News in Medicine, Pharmacy and Health.
  The Conference participants:
  - The Ministry of Health of Montenegro,
  - Health Insurance Fund of Montenegro,
  - Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro,
  - Clinical Center of Montenegro,
  - Pharmaceutical Chamber of Montenegro and
  - Pharmaceutical companies and wholesalers.

  Conference topics will include, through two round tables, projection activities of the Ministry of Health and key health institutions for the current and future period, and through six sessions the current issues in the field of medicine and pharmacy will be presented at the proposals of the participants of the conference.
  At the round tables the experiences from the region in the field of health insurance and legislation in the field of medicines will be presented.

  The Scientific Committee of the event, chaired by Dr sci med. Majda Šahman Zaimović, will draw up a program of the conference by the end of April, and for the Collection of Works, the abstracts of lectures which arrive due 10 May will be published.

  The meeting is accredited by the Medical and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
  Stalls for presentation of pharmaceutical companies and wholesalers will be placed inside the Hotel Mediteran.
  Because of the discussion topics of the conference, the competence of lecturers, the optimum capacity of the Hotel Mediteran, as well as our organizational experience, we expect the conference to provide a significant contribution in the area of the current problems of the matter.
   
  With expectations of your participation in the meeting organized
   
  Respectfully yours,
   
  Executive Director ,
  Slavica Pantelic
   
   
  For more information contact us at:
  Phone/fax: 020 238 841
  Mobile phone: 067 395 032
  Email: redakcija@t-com.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center