Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 46  >  Aktuelni tekst

HIV I AIDS u stomatologiji

Objavio   /  

Dr Dragana Tabas
Dr Ana Lakić Bulatović

HIV – je virus humane imuno-deficijencije, prenosi se sa čovjeka na čovjeka, a napada i postepeno slabi imunološko sistem. Osoba koja u krvotoku ima virus je HIV pozitivna .HIV nije sinonim za AIDS.

Dezinficijensi koji se preporučuju za stomatološke instrumente:

- 2 % glutaraldehid 10 minuta na sobnoj temperaturi

- 5 % formaldehid 60 minuta na sobnoj temperaturi

- 10 % formaldehid 15 minuta na sobnoj temperatuti

- NaOCL 30 minuta na sobnoj temperaturi

Sterilizacija suvom toplotom

Čisti instrumenti se sterilišu na temperaturi od 180

stepeni C u trajanju od 1 sat, a sitni stomatološki instrumenti (svrdla i endodontski instrumenti) na temperatuti od 120 stepeni C u trajanju od 6 sati.

Sterilizacija vlažnom toplotom (autoklav)

- Instrumenti se izlažu pari pod pritiskom od jednog bara na temperaturi od 120 stepen C u trajanju od 30 minuta ili pod pritiskom od 2 bar-a na temperaturi od 134 stepena C u trajanju od 15 minuta.

- Koristiiti autoklav B klase koji ima aktivnu evakuaciju vazduha i pripada najvišem rangu.

Čuvanje instrumenata

- Svi instrumenti se moraju čuvati u metalnim kutijama ukoliko nijesu upakovani prije procesa sterilizacije da bi ostali sterilni

- Poželjno je imati posebnu prostoriju za centralnu steril­izaciju

- Svi instrumenti za jednokratnu upotrebu moraju se odložiiiti u posebne kontejnere koji se nalaze u neposrednoj blizini radnog mjesta

- Kontejnere sa kontaminisanim materijalom dalje odložiti prema propisu o odlaganju infektivnog materijala

- Svi prethodno navedeni principi zaštite osoblja se primjenjuju i u zubno-tehničkoj laboratoriji

Higijena opreme i stomatološke ordinacije

- Sve površine stomatološke stolice i radnog mjesta obavezno dezinikovati poslije svakog pacijenta

- Koristiti 2% rastvor glutaraldehida u trajanju od 10 minuta ili 10%-tni NaOCL u trajanju od 10 minuta

- Zidovi i podovi moraju se prebrisati i dezinfikovati ponuđenim dezinicijensima za tu namjenu

Dakle, rad sa HIV pozitivnim pacijentima ne smije se razlikovati od rada sa zdravim pacijentima.

 

Dr Dragana Tabas
Dr Ana Lakić Bulatović

Strana: 1 2 3

    Štampaj       Email
 • center

 • center

 • center

  Podgorica, October 19-21, 2017, Hotel Hilton 

   

   

  MedicalCG magazine organizes VI Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from October 19th to 21st  this year

   

  Esteemed Sirs and Madams,

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of  the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers and private health sector without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.

   

  The expert part of the event is managed by the Scientific Committee of the Fair, chaired by Dr sci med Majda Šahman-Zaimović.

  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.

  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand  presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.

   

  The deadline for applying for the lecture is October 8th, 2017.  Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on October 10th in the MedicalCG magazine, as well as  a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.

  The lecture application is in addition to this notice.

  We expect your participation in the 6th Medical Fair

  Respectfully,

  Manager of the Fair

  Slavica Pantelić

  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Informations:
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center