Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 46  >  Aktuelni tekst

HIV I AIDS u stomatologiji

Objavio   /  

Dr Dragana Tabas
Dr Ana Lakić Bulatović

HIV – je virus humane imuno-deficijencije, prenosi se sa čovjeka na čovjeka, a napada i postepeno slabi imunološko sistem. Osoba koja u krvotoku ima virus je HIV pozitivna .HIV nije sinonim za AIDS.

Dezinficijensi koji se preporučuju za stomatološke instrumente:

- 2 % glutaraldehid 10 minuta na sobnoj temperaturi

- 5 % formaldehid 60 minuta na sobnoj temperaturi

- 10 % formaldehid 15 minuta na sobnoj temperatuti

- NaOCL 30 minuta na sobnoj temperaturi

Sterilizacija suvom toplotom

Čisti instrumenti se sterilišu na temperaturi od 180

stepeni C u trajanju od 1 sat, a sitni stomatološki instrumenti (svrdla i endodontski instrumenti) na temperatuti od 120 stepeni C u trajanju od 6 sati.

Sterilizacija vlažnom toplotom (autoklav)

- Instrumenti se izlažu pari pod pritiskom od jednog bara na temperaturi od 120 stepen C u trajanju od 30 minuta ili pod pritiskom od 2 bar-a na temperaturi od 134 stepena C u trajanju od 15 minuta.

- Koristiiti autoklav B klase koji ima aktivnu evakuaciju vazduha i pripada najvišem rangu.

Čuvanje instrumenata

- Svi instrumenti se moraju čuvati u metalnim kutijama ukoliko nijesu upakovani prije procesa sterilizacije da bi ostali sterilni

- Poželjno je imati posebnu prostoriju za centralnu steril­izaciju

- Svi instrumenti za jednokratnu upotrebu moraju se odložiiiti u posebne kontejnere koji se nalaze u neposrednoj blizini radnog mjesta

- Kontejnere sa kontaminisanim materijalom dalje odložiti prema propisu o odlaganju infektivnog materijala

- Svi prethodno navedeni principi zaštite osoblja se primjenjuju i u zubno-tehničkoj laboratoriji

Higijena opreme i stomatološke ordinacije

- Sve površine stomatološke stolice i radnog mjesta obavezno dezinikovati poslije svakog pacijenta

- Koristiti 2% rastvor glutaraldehida u trajanju od 10 minuta ili 10%-tni NaOCL u trajanju od 10 minuta

- Zidovi i podovi moraju se prebrisati i dezinfikovati ponuđenim dezinicijensima za tu namjenu

Dakle, rad sa HIV pozitivnim pacijentima ne smije se razlikovati od rada sa zdravim pacijentima.

 

Dr Dragana Tabas
Dr Ana Lakić Bulatović

Strana: 1 2 3

    Štampaj       Email