Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 46  >  Aktuelni tekst

Antropometrijske karakteristike gojazne djece u Crnoj Gori

Objavio   /  

Piše: dr Lidija Rakočević mr sc. med., pedijatar-endokrinolog

Gojaznost je stanje u kome je ukupna količina masnog tkiva proporcionalno veća u odnosu na druga tjelesna tkiva, uzimajući u obzir uzrast, visinu i pol. Gojaznost kao zdravstveni rizik sve više zahvata djecu od najranijeg uzrasta, čineći njihov izgled za zdravo..

Gojaznost je stanje u kome je ukupna količina masnog tkiva proporcionalno veća u odnosu na druga tjelesna tkiva, uzimajući u obzir uzrast, visinu i pol.[1] Gojaznost kao zdravstveni rizik sve više zahvata djecu od najranijeg uzrasta, čineći njihov izgled za zdravo i srećno djetinjstvo, mladost i odraslo doba sve manjim. Smatra se da jednom gojazno dijete postaje i gojazna odrasla osoba. Jednom stvorene masne ćelije koje se uvećavaju sa gojaznošću, mogu ostati cijelog života. Gojaznost predstavlja žigosano stanje i gojazna osoba se suočava sa socijalnim odvajan­jem i diskriminacijom u mnogim oblastima života. Istraživanja pokazuju da gojazna djeca i adolescenti imaju loše fizičko i psihičko zdravlje.2

Sve one promjene koje prate gojaznost, a čine je važnim riziko faktorom po zdravlje, sveobuhvatnije su i znatno inten­zivnije proučavane kod odraslih nego kod djece. Kakva je povezanost tih promjena koje sobom nosi gojaznost u djetinjstvu i kakve su sve promjene koje prate gojaznost u dječjem uzrastu, pouzdane odgovore može dati savremena medicina, i pored posto­janja ne malog broja problema vezanih za etiologiju i metaboličke promjene kod gojazne djece. Svaki pretjerani višak u težini, praćen nepovoljnim metaboličkim promjenama u krvi i tkivima, može kod gojazne djece vremenom dovesti do oštećenja raznih or­ganskih sistema a posebno kardiovaskularnog.

Uzorak i metodi

Za istraživanje koje je realizovano u okviru izrade magistarskog rada autora u periodu 2005-2006. godine, odabranje reprezentativni uzorak od 4.938 učenika, uz preciznost ocjene izbora od E = 1,15% i statističke vjerovatnoće rizika p = 0,01, sa približnom zastupljenošću dječaka i djevojčica školskog uzrasta.Mjerenje tjelesne visine i tjelesne mase izvršile su stručne osobe sa potrebnim iskustvom. Rast i razvoj praćeni su na osnovu longitudinalnog i transverzalnog metoda.Za statističku analizu korišćene su deskriptivne i eksplor-atorne metode.Za testiranje razlika između grupa korišćene su odgo­varajuće statističko-analitičke metode, u zavisnosti od karakteris­tika ispitivanih obilježja proučavane populacije. Prikupljeni podaci obrađivani su kompjuterski, dok su rezultati izraženi kao aritmetička sredina sa pripadajućom standardnom devijacijom. Standardna devijacija i koeficijent varijacije računati su za tjelesnu visinu, težinu i ITM, za sve uzraste od 7-15 godina. Ocjena statističke značajnosti razlike srednjih vrijednosti određivana je Studentovim t-testom. Za procjenu stepena povezanosti nekih parametara izračunat je koeficijent korelacije i regresione linearne jadnačine.

Ovaj rad obrađuje negativne uticaje gojaznosti na zdravlje djece i adolescenata kvantifikacijom antropometri­jskih karakteristika djece školskog uzrasta u Podgorici -Crnoj Gori. Novi trendovi u razvoju civilizacije pored brojnih prednosti pokazali su i svoju negativnu stranu koja, između ostalog, obuhvata i amlifikaciju riziko faktora pogod­nih za nastanak i razvoj mnogih bolesti među kojima gojaznost zauzima značajno mjesto. Evidentno je da danas dominira tzv. moderni način života koji dovodi do perma­nentnog kršenja prirodnih životnih pravila, što za posledicu ima porast broja gojaznih osoba. Zdrav način života i zdrava prirodna ishrana zamijenjena je brzom presovanom hranom u kojoj je izraženo prisustvo loših masti, ugljenih hidrata i šećera. Rezultat toga je degradacija ljudskog organizma, uključujući i gojaznost. Stoga se centralni dio rada odnosi na istraživanje nepovoljnih tjelesnih karakteris­tika djece i adolescenata, sa posebnim osvrtom na tjelesnu težinu i brojne negativne implikacije gojaznosti na zdravlje djece školskog uzrasta.
Cilj rada je proučavanje uticaja antropometrijskih karakteristika na kvalitet života djece. Svrha rada je doka­zati da nekompatibilan rast i razvoj osoba mlađe životne dobi, implicira konflikte, regresije i stagnacije na društvenom i profesionalnom planu i izaziva brojne medicinske probleme.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center