Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 44  >  Aktuelni tekst

Aktuelni stavovi u dijagnostici dijabetesa opterećenjem glukozom

Objavio   /  

Piše: prof. dr sci. med. Božidar M. Bojović

U medicinskoj praksi, test opterećenja glukozom suštinski determiniše koliko brzo se glukoza „čisti” – oslobađa iz krvi. Test se obično koristi za dijagnostiku dijabetesa, ali i dijagnozu insulinske rezistencije i reaktivne hipoglikemije.

44-diabetesU medicinskoj praksi, test opterećenja glukozom su­štinski determiniše koliko brzo se glukoza „čisti” – oslobađa iz krvi. Test se obično koristi za dijagnostiku dijabetesa, ali i dijag­nozu insulinske rezistencije i reaktivne hipoglikemije. Priprema i postupak pri izvođenju testa opterećenja glukozom, izuzetno su važni za dobijanje pouzdanih podataka.

Pacijentu se preporučuje da ne izbjegava upotrebu ugljenih hidrata u toku sedmice prije obavljanja testa i ne treba ga vršiti pri nekoj akutnoj bolesti. Hrana se ne uzima 12-14 časova prije testa. Upotreba vode je dozvoljena. Test treba vršiti u ranijim jutarnjim časovima (između 7 i 8 časova). Glikemija se određuje našte, 1 i 2 časa poslije opterećenja sa 1.75 grama glukoze na kilogram tjelesne težine, maksimalno do 75 grama. Rastvor glukoze treba da se popije za 5 minuta. Pacijenta treba upozoriti da u toku testa ne uzima hranu, ne puši i da treba da miruje.

Stavovi u dijagnostici dijabetesa i procjene rezultata testa oralnim opterećenjem glukozom, trpjeli su značajne pro­mjene tokom poslednje tri decenije. Najnoviji kriterijumi, usaglašeni 2002. godine od strane Svjetske zdravstvene orga­nizacije i ekspertskog komiteta Američke dijabetološke asocijacije (ADA), su sledeći:

Dijagnostika oboljenja započinje određivanjem jutarnje glikemije našte. U slučaju povišene glikemije (veća od 6.0 mmol/l), preporuka je da se određivanje glikemije našte ponovi još jednom, ali ne istog, nego nekog od narednih dana. Ako je ponovljena vrijednost glikemije konzistentna sa prethodnom, pacijent se svrstava u jednu od kategorija datih na tabeli 1. Ako drugi nalaz nije konzistentan sa prethodnim, savjetuje se OGTT. Procjena rezultata OGTT-a, data je, na istoj tabeli.

KRITERIJUMI ZA KLASIFIKACIJU POREMECAJA TOLERANCIJE GLUKOZE

A. NA OSNOVU POJEDINACNIH VRIJEDNOSTI
GLIKEMIJE:
(dvije vrijednosti glikemije u dva razlicita dana)
Normalna glikemija našte
(Glikemija našte < 6,1 mmol/l-110 mg%)
Povišena glikemija našte
Glikemija našte 6,1 mmol/l–110 mg% ili više, ali manje od 7,0
mmol/l–126 mg%
Dijabetes
Glikemija našte > 7,0 mmol/l–126 mg%
ili
Glikemija u bilo kom slucajnom uzorku krvi (bez obzira na
obroke) > 11,1 mmol/l–200mg% uz prisustvo tipicnih dijabetesnih
simptoma (poliurija, polidipsija, gubitak u težini)
B. NA OSNOVU VRIJEDNOSTI GLIKEMIJE U TOKU
OGTT–a
Normalna tolerancija glukoze
(Glikemija u toku OGTT-a u 120. minutu < 7,8 mmol/l – < 140
mg%)
Smanjena tolerancija glukoze
Glikemija u toku OGTT-a u 120. minutu izmeu 7,8 mmol/l
(140 mg%) i 11,1 mmol/l (200 mg%)
Dijabetes
Glikemija u toku OGTT-a u 120. minutu > 11,1 mmol/l (200
mg%)
Najnoviji kriterijumi za dijagnozu dijabetesa i procjenu
OGTT-a u znacajnoj se mjeri razlikuju od prethodnih. Prema
njima, bitno je:
Za procjenu tolerancije glukoze, dovoljno je odreivanje
glikemije našte. OGTT je i dalje validna dijagnosticka procedura,
ali se ne preporucuje kao prva metoda u rutinskom skriningu.
Uslov je da se glikemija odredi na glukoznom analizatoru
koji koristi enzimsku metodu glukozo-oksidaze. Glikemija se
odredjuje u plazmi.

 

Piše: prof. dr sci. med. Božidar M. Bojović

    Štampaj       Email
 • Published: 3729 days ago on Decembar 6, 2008
 • Objavio:
 • Last Modified: Mart 23, 2013 @ 5:23 pm
 • Filed Under: Izdanje Br. 44
 • Tagged With:
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center