Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 39  >  Aktuelni tekst

Novi metod za jeftiniji i efikasniji sistem

Objavio   /  

Glavni cilj politike koju vodi Ministarstvo je unapređenje indikatora pozitivnog zdravlja stanovništva Crne Gore- kazao je ministar doc.dr Miodrag Radunović otvarajući XVII međunarodnu ljetnju školu „Menadžment zdravstvenih institucija”, koju tradicionalno organizuje Evropski centar za mir i razvoj.

U Crnoj Gori započeo trogodišnji projekat uvođenja novog načina obračuna troškova u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Bolničko liječenje u dogledno vrijeme plaćaće se prema australijskom DRG modelu, odnosno prema dijagnostičkom postupku

- Glavni cilj politike koju vodi Ministarstvo je unapređenje indikatora pozitivnog zdravlja stanovništva Crne Gore- kazao je ministar doc.dr Miodrag Radunović otvarajući XVII međunarodnu ljetnju školu „Menadžment zdravstvenih institucija”, koju tradicionalno organizuje Evropski centar za mir i razvoj. Skup regionalnog karaktera, održan je od 18. do 22. juna u Miločeru, a ovogodišnja tema je bila “Kapitacija, DRG i Klinički putevi: savremeni alati za podsticanje kvaliteta i efikasnosti zdravstvenih usluga”

Podsjećajući prisutne na koncepciju reforme zdravstvene zaštite Radunović je kazao da je trebalo naći način kako podići efikasnost i dostupnost zdravstvene zaštite na viši nivo, a valorizacijom rada pomiriti očekivanja pružalaca i primalaca usluga.

- Postojeći model zdravstvene zaštite prikla­dan je za dalje unapređenje, što zahtijeva afirmisanje i demonstraciju multidisciplinarnog rada, promociju dobre kolegijalnosti i komunikacije uz holistički pristup bolesniku, a ne bolesti. To je jedan od razloga zašto su i definisani reformski ciljevi, koji se, između ostalog, ogledaju i u tome da se uvode nacionalne i međunarodne kliničke smjernice, standardi i protokoli, ojača specijalističko-ambulantna djelat­nost, akutna i neakutna bolnička obrada, a radi se i na definisanju obaveznog paketa usluga na sekun­darnom i tercijarnom nivou – rekao je ministar Radunović, dodajući da je sve to samo segment reforme, a značajno je za racionalizaciju potrošnje u zdravstvu.

REALIZACIJA NOVOG MODELA VEĆ KRENULA

Postojeći model plaćanja u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Crnoj Gori, biće zamijenjen novim, efikasnijim i jeftinijim. Taj model zasnivaće se na takozvanim Dijagnostički vezanim grupama (DRG), koji korste australijsku klasifikaciju. Prva faza trogodišnje razrade modela završena je, a u toku je prevođenje sa engleskog klasifikacija bolesti. U ovoj fazi potrebno je sprovesti i obuku za učenje pravila kodiranja i korišćenja knjiga klasifikacije bolesti.

Direktor crnogorskog Fonda zdravstva dr sc. Kenan Hrapović, u sklopu svoje prezentacije objasnio je da će treća faza biti vezana za utvrđivanje cijena DRG, a da će testiranje finansijskih komponenti trajati dva mjeseca, do novembra ove godine.

- Preostale dvije faze obuhvatiće sklapanje ugovora sa opštim i specijalnim bolnicama i postepeni prelazak na DRG, te jačanje institucionalnih kapa­citeta. Model obezbjeđuje veću transparentnost rezulatata bolnice, a sistem zasnovan na rezultatu važan je za upoređivanje troškova i za nadzor nad kvalite­tom koji pružaju pojedinačne bolnice. Mogućnost upoređivanja kvaliteta usluga je vitalna za dalje podsticanje konkurencije između bolnica-istakao je Hrapović.

Prema njegovim riječima u Crnoj Gori trenutno ima 620.029 osiguranika, a osnovni vid finansiranja su doprinosi koji su sastavni dio Budžeta.

Na skupu u Miločeru prezentirana su uporedna iskustva zemalja iz okruženja, a naglašena je važnost uvođenja “kliničkih puteva”, kao standardizacije kliničke prakse što predstavlja osnovu za određivanje troškova akutnih ili epizodičnih bolničkih lije­čenja.

ISKUSTVA IZ REGIONA

Iskustva iz Srbije predstavili su dr Olivera Jovanović, Nacionalni koordinator za kliničke puteve i mr. sc. Vukašin Radulović. Dr Jovanović je kazala da je tamo gdje su uvedeni klinički putevi došlo do snižavanja troškova usluga, smanjenja dužine ležanja, broja dijagnostičkih pretraga i troškova za ljekove.

Iskustva iz Hrvatske predstavio je dr med. Tihomir Strizrep, ističući da je reforma plaćanja bolničkog liječenja u Hrvatskoj počela 2002., te da je uvedeno plaćanje po terapijskom postupku uz tzv. “glavarinu”. Radi se o periodičnom, najčešće godišnjem, plaćanju fiksne sume po osiguranom licu.

Prof. dr Dušan Kreber, direktor Ljetnje škole, objasnio je da su glavni trendovi u plaćanju bolničkih usluga sve manje plaćanje ulaznih troškova, sve manje neograničenog plaćanja, a sve više integrisanih plaćanja “po primjeru a ne po danu ili pojedinačnim uslugama”.

- DRG je sistem klasifikacije bolničkih pacijenata u 500 do 700 grupa, za koje se očekuje da ostvaruju otprilike iste troškove. Kod određenja troškova u obzir se uzimaju klasiikacija bolesti, komplikacije, druge bolesti i pol. DRG se upotrebljava za određivanje cijene koju plaća kupac (fond) bolnici, pošto su bolesnici u istom DRG-u klinički slični i stvaraju slične troškove. Dobre strane su povećanje efikasnosti i smanjenje troškova, povećava se pravednost u plaćanju bolničkog liječenja, a kao slabosti dosadašnjeg uvođenja DRG mogu se izdvojiti povećavanje kompleksnosti primjera, spor razvoj nacionalnih cijena, te kašnjenje sa razvojem cijena ishoda za koje ovaj metod nije dobar izbor, a to su rehabilitacije, psihijatrijska liječenja i dugotrajna njega-upozorio je dr Keber.

On je imao više prezentacija, između ostalih i o istoriji metoda plaćanja, a naglasio je i važnost preciznog vođenja protokola, potkrepljujući to primjerom Amerike u kojoj godišnje usljed grešaka umre 100.000 ljudi.

Prezentacije na skupu imali su i izvršni director EPCD prof.dr Negoslav Ostojić, kao i prof. dr Dončo Dončev, sa make­donskog Instituta za socijalnu medicinu iz Skoplja.

Na završnoj panel diskusiji razgovaralo se o budućnosti finansiranja zdravstvene zaštite, a na kraju skupa uručeni su i međunarodni Sertiikati EPCD.

 

    Štampaj       Email
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center