Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 39  >  Aktuelni tekst

Najlakši metod prevencije – suzbijanje pušenja duvanskih proizvoda

Objavio   /  

Karcinom pluća, kao bolest koja predstavlja jedan od vodećih uzroka smrtnosti, tema je koja veoma često zaokuplja pažnju naučne javnosti. Veoma važan skup na ovu temu održan je u periodu od 18. do 21. aprila, u Ženevi. Tom prilikom stručnjaci iz cijelog svijeta okupili su se na Trećem evropskom kongresu o karcinomu pluća

Sa Evropskog kongresa o karcinomu pluća

Karcinom pluća, kao bolest koja predstavlja jedan od vodećih uzroka smrtnosti, tema je koja veoma često zaokuplja pažnju naučne javnosti. Veoma važan skup na ovu temu održan je u periodu od 18. do 21. aprila, u Ženevi. Tom prilikom stručnjaci iz cijelog svijeta okupili su se na Trećem evropskom kongresu o karcinomu pluća. Učešće na njemu imali su i predstavnici crnogor­skog zdravstva, stručnjaci za onkologiju i pulmologiju. U nizu novih saznanja o dijagnostici i liječenju karcinoma pluća, te veoma konstruktivnih rasprava, posebno mjesto imala je tema o nesitnoćelijskom karcinomu. Riječ je o dominantnom obliku oboli­jevanja u opisanom domenu. Savremene stavove o dijagnostici i ulozi hemioterapije u liječenju, pored ostalih izlagača, prisutnima je predstavila i dr Nada Cicmil Sarić, spec. onkolog.

Naglasivši da karcinom pluća predstavlja vodeći uzrok umiranja od malignih bolesti, kako u muškoj tako i u ženskoj popu­laciji, te da je prevencija pušenja duvanskih proizvoda najjednos­tavniji, najjeftiniji, najdostupniji i najsigurniji lijek protiv malignoma pluća, ona je istakla da je opšti utisak da se u svijetu čine ogromni napori i ulažu velika sredstva u suzbijanje ove vrste bolesti, što sve ukupno značajno poboljšava dijagnostiku i liječenje, ali krajnji ishod u ukupnom preživljavanju oboljelih ne pokazuje značajan napredak.

Prikazujući nam iskustvo boravka na jednom takvom skupu, dr Nada Cicmil Sarić je posebno ukazala na preporuke o inovacijama. Tako saznajemo da se u oblasti dijagnostike daje apsolutni naglasak na primjeni PET CT metodologije. – Gotovo da se nije mogao vidjeti slučaj ili prezentacija koja nije sadržavala PET CT. Mišljenja o primjeni ove metode u dijagnostici relapsa bolesti su podijeljena kao i mišljenja o primjeni CT dijagnostike za follow-up bolesnika. PET CT ima prednost u dijagnostici limfonoda i udaljenih metastaza – objašnjava ona. Nov pristup u dijag­nostici ogleda se i u primjeni medijastinoskopije, što je u stvari određivanje statusa medijastinalnih limfonoda u cilju adekvatnog stejdžinga i primjerene terapije koja se zasniva na tome. Takođe, tehnike transbronhijalne aspiracije iglom, endobronhijalne ultrazvu­kom vođene aspiracije iglom, ezofagealnog ultrazvuka i video asistirane grudne hirurgije, nezaobilazne su u utvrđivanju postojanja ove bolesti. Hirurgija, pak, ostaje metoda izbora za liječenje karci­noma pluća u ranom stadijumu bolesti. – Kada je riječ o hemioterapiji i njenim učincima, osim dužini preživljavanja, podjednak značaj se pridaje kvalitetu života. U ovom okviru se posebno naglašava (ne)prihvatljivost neželjenih dejstava lijeka i uvažavanje riječi pacijenta. To znači da se pri primjeni pojedinih lijekova podjednak značaj pridaje subjektivnoj toleranciji koju navodi pacijent i objektivnoj koju procjenjuje ljekar – navodi se u objašnje­nju dr Nade Cicmil Sarić. Kao posebno značajne odrednice u pospješivanju efekata tretmana pacijenata, na Kongresu je naglašen individualni pristup terapiji svakog pojedinog pacijenta.

U okviru svog nastupa na Kongresu dr Nada Cicmil Sarić je detaljno opisala uobičajenu metodologiju primjene hemioterapije, ističući značaj primjene target terapije. Ciljana hemioterapija, navedeno je pored ostalog, u značajnom procentu – do oko 60% – utiče na povećanje šansi za operabilnost tumora. Neoadjuvantna terapija, pritom, ima za cilj takozvani „downstaging”, tj. smanjenje stadijuma primarno dijagnostikovanog tumora. Dajući konkretne preporuke o primjeni ljekova, dr Nada Cicmil Sarić je ovom prili­kom ukazala i na načine sprovođenja terapije održavanja.

Dr Svetlana Ćorsović, spec. radiolog, još jedna pred­stavnica crnogorskog zdravstvu na Kongresu u Ženevi, govorila je o radio terapiji maligniteta. Ona je ovom prilikom ukazala na značaj sprovođenja prevencije neželjenih efekata radioterapije grud­nog koša, njen cilj i zahtjeve, vrste komplikacija, te značaj planiranja terapije. Imajući u vidokrugu postizanje nekomplikovane lokoregionalne kontrole maligne bolesti, svako sprovođenje radioterapijskog tretmana trebalo bi da zadovolji zahtjev za precizno pozna­vanje tumorskih doza, tolerantnih doza normalnih tkiva u ozračenom volumenu i vrsta radioterapijskih komplikacija – akutne (reakcija na koži, kašalj, ezofagitis…), subakutne (pneumonitis) i kasne (hronična fibroza pluća).

Prevencija neželjenih efekata terapije, po riječima dr Ćorsović, podrazumijevala bi kompleksan niz metoda terapijskog nadzora. Tu spadaju trodimenzionalna konformalna radioterapija, precizno pozicioniranje pacijenta (imobilizacioni sistemi: T-bar, Wing Board…), planiranje na osnovu kompjuterizovane tomografije, primjena 4D CT i sistema za praćenje respiratornih pokreta, fuzije CT sa PET/CT, analize doznog volumnog histograma. Efektan metod za prevenciju neželjenih efekata, kako je navedeno, predstav­lja stereotaksična radioterapija, tretman koji se u roku od 60 min primjenjuje kod inoperabilnih pacijenata. Bilo je riječi i o radioterapiji kod starijih pacijenata. Uz detaljno date stručne preporuke, ovdje je bilo mjesta i za prikaz situacija kakve se mogu dogoditi u praksi svakodnevnog zbrinjavanja pacijenata starije dobi koji su oboljeli od ove bolesti. Uopšte, značajno je istaći da očuvanje kvaliteta života kod oboljelih predstavlja važnu obavezu koja stoji pred ljekarom.

 

    Štampaj       Email
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center