Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 39  >  Aktuelni tekst

Blagovremeno prepoznavanje može da spasi život

Objavio   /  

Brošura “Prepoznajte moždani udar, svaki minut je važan”, koju je objavio Dom zdravlja Danilovgrad, promovisana je u Podgorici 15. juna. Autori brošure su dr Mirjana Čukić iz Kliničkog centra Crne Gore i prof. Dr Ranko Raičević, načelnik Klinike za neurologiju VMA Beograd.

Nova, osma po redu, edukativna brošura danilovgradskog Doma zdravlja posvećena je moždanom udaru. Cilj izdavača je bio da preko nje ukaže na važnost prevencije i izbjegavanje faktora rizika, kao i na neke nove načine liječenja

Brošura “Prepoznajte moždani udar, svaki minut je važan”, koju je objavio Dom zdravlja Danilovgrad, promovisana je u Podgorici 15. juna. Autori brošure su dr Mirjana Čukić iz Kliničkog centra Crne Gore i prof. Dr Ranko Raičević, načelnik Klinike za neurologiju VMA Beograd. Publikacija je namijenjena stručnjacima, ali i pacijentima, kojima pruža niz informacija i praktičnih uputstava vezanih za prevenciju i reagovanje kada se primijete simptomi.

Direktorka Doma zdravlja Zorica Kovačević, podsjetila je da je to osma publikacija u sklopu njihovog projekta, koji realizuju uz podršku ministarstva.

- Brošura pruža mogućnost da se na konzistentan i sveobuhvatan način steknu znanja iz ove oblasti. Željeli smo da prikažemo vrste, simptome i posljedice moždanog udara, ali prije svega, ukažemo na način kako da se smanji rizik od obolije­vanja i prepoznaju prvi simptomi. Obrazovanje stanovništva i profesionalaca je najbolji način da se poveća uspješnost u liječenju akutnog ishemijskog udara, gje brzina pravovremenog reagovanja može da bude ključni faktor – kazala je Kovačević, najavljujući da će u septembru štampati još 50.000 primjeraka.

MUŠKARCI ČEŠĆE NA UDARU

Objašnjavajući da moždani udar nastaje naglo i traje do 60 minuta, dr Mirjana Čukić je navela i najčešće faktore rizika za nastanak ove bolesti, koja je po smrtnosti na trećem mjestu, poslije kardiovaskularnih i malignih bolesti.

- Faktori rizika se mogu podijeliti na one na koje možemo uticati i one na koje ne možemo uticati. U prve spadaju pol, pošto muškarci češće obolijevaju, te starosna dob. Poslije 55. godine života rizik je veći, a on se uvećava sa svakom novom deka­dom. U faktore na koje možemo uticati spadaju hipertenzija (tri puta povećava rizik), poremećaji liporegulacije, dijabetes melitus, kao i niz faktora vezanih za način života. Pušenje 50 odsto povećava rizik, a sljedeći faktori rizika su: način ishrane, gojaznost, fizička neaktivnost, zloupotreba alkohola. Najčešća etiologija moždanog udara je kardiogena, a to su razni poremećaji srčanog ritma. Simptomi su glavobolja, povraćanje, otežan govor i hod, slabost u ekstremitetima, ponekad i poremećaj svijesti. Vrijeme javljanja je jako važno, jer to utiče na uspjeh liječenja – kazala je dr Čukić.

VELIK ZNAČAJ IZABRANIH LJEKARA

Promociji je prisustvovao i ministar zdravlja doc.dr Miodrag Radunović, koji je istakao da je brošura pokazatelj uspješnosti projekta preventivne edukacije.

-Moždani udar je oboljenje na čiji se nastanak može uticati i kroz dobru informisanost, edukaciju i zdrave stilove Života. Prepoznali smo značaj izabranog doktora, čiji je zadatak postao i preventivno djelovanje, kojim se najbolje može izbjeći bolest – kazao je Radunović.

Prema njenim riječima odnedavno se u Kliničkom centru CG koristi nova metoda liječenja – trombolitička terapija, koju je prošlo šest pacijenata i čiji su rezultati bili dobri.

LIJEČENJE SVE USPJEŠNIJE

Incidenca moždanog udara varira od 100 do 300 osoba na 100.000 stanovnika, a statistički podaci pokazuju da svega 15 odsto oboljelih prođe bez posljedica, kao i da oko 30 odsto ima težak i trajan hendikep.

Profesor Raičević naglasio je da se sa primjenom novih metoda, među kojima je trombolitička, i za najkomplikovanije slučajeve metoda dekompresivne kraniotomije, došlo do dramatičnog obrata uspješnosti liječenja.

- Metode pokazuju sve veću uspješnost, tako da se može reći da se ishemijski udari liječe mnogo bolje nego ranije, a time i smanjuje smrtnost za koju se ranije mislilo da je izvjesna na sam pomen moždanog udara – istakao je dr Raičević.

 

    Štampaj       Email
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center