Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 35  >  Aktuelni tekst

Sjevernoamerički žen-šen: Dejstvo nekih aktivnih sastojaka

Objavio   /  

U organizaciji kompanija Immuno Systems i AMG Pharm, u Podgoričkom restoranu Ribnica, 9. februara upriličen je stručni sastanak koji je za temu imao dejstvo prirodnih stimulatora imunog sistema koji su aktivni sastojci sjevernoameričkog žen-šena.

Stručni sastanak u Podgoričkom restoranu Ribnica

U organizaciji kompanija Immuno Systems i AMG Pharm, u Podgoričkom restoranu Ribnica, 9. februara upriličen je stručni sastanak koji je za temu imao dejstvo prirodnih stimulatora imunog sistema koji su aktivni sastojci sjevernoameričkog žen-šena. U kontekstu opisa ove biljke koja ima značajno mjesto kako u tradicionalnoj tako i u savremenoj medicini, njenih osnovnih ljekovitih komponenti, načina njihove ekstrakcije i prilagođavanja za upotrebu, ukazano je i na brojne studijama potvrđene indikacije o efikasnosti u neuroprotekciji, antioksidaciji, antiinflamaciji, imunostimulaciji i imunomodulaciji. Predavač dr Uroš Vilimanović, koji je stekao značajno iskustvo u oblasti istraživanja i sprovođenja kliničke prakse u Kanadi, posebno je naglasio značaj polifuranosil-piranosil saharida koji se izdvajaju kao važna aktivna supstanca sjevernoameričkog žen-šena. U tom smislu, veoma je važna uloga ginsenga, potpuno prirodnog sastojka biljke žen-šen, nkjenog aktivnog sastojka koji, između ostalog, služi i kao predmet prepoznavanja ove biljke.

Savremena medicina potvrđuje značaj primjene lje­kovitih komponenti biljke žen-šen. Posljednjih 20 godina, kako objašnjava dr Uroš Vilimanović, medicinska istraživanja ukazuju na 5 grupa biomolekula sadržanih u njoj. U grupe tih ginsenosida, saponina, polisaharida, polina i esencijalnih ulja uvrštava se 100-200 pojedinačnih aktivnih molekula koji pokazuju raznovrsna ljekovita svojstva i na bazi toga ulaze u sastav brojnih farmaceutika. Ekstrakcijom ginsenga i CDTE-002 komponente, te njihovom primjenom u okviru brojnih istraživanja potvrđen je visok stepen efikasnosti u poboljšanju stanja pacijenata. Ukazujući na rele­vantne podatke dobijene u studijama različitog opsega, dr Vilimanović je objasnio da, pogotovu kada je u pitaju primjena ekstrakta ginsenga, djelotvornost se može mjeriti i sa terapeuticima uobičajene primjene. Njegova specifičnost je u tome što je riječ o ekstraktu koji se dobija nakon primjene niza kompleksnih laboratorijskih metoda ekstrakcije, te u ambivalentnoj prirodi koja mu omogućava da reaguje i sa ćelijskom membranom i sa lancem masne kisjeline.

Iako je u pitanju primjena ekstrakta koji se može smatrati bezbjednim, zastupljenost alergijskih reakcija procjenjuje se u opsegu 1 : 100.000. Primjenom redovnog doznog režima ostvaruje se preventivna zdravstvena zaštita koja je preporučljiva za upotrebu čak i u dječjem uzrastu. Intenzivan režim doziranja, kako je objasnio dr Vilimanović, primjenjuje se za namjensko poboljšanje zdravstvenog stanja pacijenata. Ipak, da bi se izbjegle kontraindikacije, veoma je važno poštovati stručne preporuke.

Biljka žen-šen pripada botaničkom rodu Panax, ustanovljenom 1843. godine. Zadugo prije toga, njena raznovrsna ljekovita svojstva bila su dobro poznata svijetu medicine. Iako se njeno porijeklo i primjena vezuju za svijet Orijenta, važno je znati da njeno prirodno okruženje predstavljaju hladovita staništa cijele Sjeverne hemisfere. Postoji veliki broj različitih vrsta ove biljke, a zanimljivo je da ljekovita svojstva imaju tek biljke starosti 4-6 godina. Njen korijen predstavlja glavni resurs ljekovitih materija, a u manjoj mjeri one su sadržane i u listovima. – Kada su u Aziji saznali i probali ovu biljku, ona je postala toliko popularna da je krajem 18-og vijeka kilogram korijena sjevernoameričkog žen-šena u Kini, Koreji i Japanu vrijedio i do 25 dolara, što je bilo malo jeftinije nego zlato -objašnjava dr Vilimanović. Panax quinquefolius, American ginseng, lat. danas je zaštićena od strane UNESCO-a, razlog za to je velika ekspolatisanost žen-šena iz prirode, trenutno sav Američki žen-šen koji se koristi za farma­ceutske svrhe je gajen na farmama.

    Štampaj       Email
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center