Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 35  >  Aktuelni tekst

Na putu kad eradikaciji hepatitisa

Objavio   /  

dr Miloš Ičević
Na korak od Trijumfalne kapije – lokacijom bukvalno, a temom i figurativno, održana je 5. vodeća svjetska konferencija o hepatitisu C, na kojoj se već tradicionalno jednom godišnje u Parizu predstavljaju najnovija saznanja, praktične smjernice i budući pravci u tretmanu hroničnog hepatitisa C.

5. konferencija o hepatitisu C u Parizu (5 thParis Hepatitis Conference)

Na korak od Trijumfalne kapije – lokacijom bukvalno, a temom i figurativno, održana je 5. vodeća svjetska konferencija o hepatitisu C, na kojoj se već tradicionalno jednom godišnje u Parizu predstavljaju najnovija saznanja, praktične smjernice i budući pravci u tretmanu hroničnog hepatitisa C. Kako sam prvom rečenicom ovog teksta intenciono nagovijestio – Pariz, sa Trijumfalnom kapijom pozicioniranom na vrhu bulevara na kome se nalazi i kongresna dvorana u kojoj se održava konferen­cija, nije slučajno izabran, s obzirom na to da, spram pretpostav­ljene prevalence, Francuska ima najveći procenat tretiranih pacije­nata od ovog hroničnog oboljenja u Evropi.

Među više od 1.000 delegata iz 65 zemalja svijeta, učesnici iz Crne Gore bili su: doc. dr Dragica Terzić (spec. infektolog, gastrohepatolog), dr Dobrila Nikčević (spec. infektolog), sa Klinike za infektivne bolesti Kliničkog Centra Crne Gore, i dr Miloš Ičević (stručni saradnik za oblast virusologije iz Kompanije „Hoffmann-La Roche”, čiji ljekovi predstavljaju aktuelni standard njege, dostupan i u Crnoj Gori).

Među opštom populacijom, ali i profesionalnom me­dicinskom javnošću, nerijetko je malo poznato da je hepatitis C danas izlječiva bolest. Još uvijek ne postoji vakcina kojom bi se spriječilo obolijevanje, ali trenutno dostupna terapija obezbjeđuje izlječenje u od 60 do preko 80% pacijenata, hronično inficiranih virusom hepatitisa C, sa tendencijom rasta u narednim godinama. To je dovelo do odluke da konferencija u Parizu bude, malo pretenciozno, ali kako se očekuje da će naredne godine pokazati, sasvim realno naslovljena: Na putu ka eradikaciji hepatitisa C.

Sa napretkom nauke i velikim ulaganjima farmaceutske industrije u pronalaske novih formula za tretman hroničnih virusnih infekcija, Roche će, kako se očekuje, zadržati lidersku poziciju, kada je u pitanju hronični virusni hepatitis C. 2015. godine će plasi­rati na tržište sasvim inovativni polimerazni inhibitor, od kojeg se očekuje da isključi i trenutno nezamjenljive pegilovane interferone iz standarda  njege (Standard of Care, SOC), pa ćete mi dozvoliti da posegnem za kanonom upotrebe blistave latinske krilatice: Moveo, movere, movi, motum, u smislu neočekivano brzog progresa. On je već napravljen i tek se očekuje u narednih nekoliko godina, sa aspekta terapijskih opcija i, u konačnom, izlječivosti HHC-a. U skladu sa tim, i kao podršku istom, navešću zaključak Pariške konferencije iz 2009. u kojem je navedeno da se 100% izlječenje od HHC-a očekuje 2019/20. godine, dok je ove godine zaključeno da se isto vjerovatno može već očekivati 2014/15.

Francuski nacionalni plan za borbu protiv hepa­titisa C, u periodu od 1994-2004. godine doveo je do porasta svijesti pacijenata sa 24% do 56%. To je, u konačnom, dovelo do najveće stope liječenja u Evropi, koja iznosi 16% od pretpostavljene prevalence.

Virus hepatitisa C otkriven je sredinom 70-ih godina prošlog vijeka, kao tzv. posttransfuzioni non-A non-B hepatitis, a kao HCV je potvrđen i definisan 1989. godine u Magazinu Journal. Svijest opšte populacije, uz zainteresovanost medija, pratio je rast broja inficiranih, kao i porast broja poznatih ličnosti koji su bili inficirani virusom HCV-a, a među kojima su: Pamela Anderson, Natali Kol i Stiven Tajler.

Najveći problem i u razvijenim zemljama, pa tako i u našoj, predstavlja nedostupnost, tj. neprepoznatljivost velikog broja oboljelih pacijenata u zdravstvenoj službi. To je determini-sano prirodnim tokom ove bolesti, u kojoj se ozbiljne komplikacije javljaju nakon 20 do 30 godina od infekcije. Barijere su dodatno uslovljene i manje ili više tihom stigmatizacijom pacijenata, koja je određena činjenicom da se najveći broj pacijenata zarazi zbog intravenskog korišćenja narkotika, a što ne opravdava ni institucio­nalnu ni njihovu društvenu diskriminaciju. Dobar primjer iz jedne od vodećih svjetskih ,,awareness” kampanja, koja pomalo grubo, ali istinito, sukobljava ovaj sa primjerom korišćenja duvana kao faktora rizika i dokazanog uzro­čnika brojnih hroničnih i onkoloških bolesti i potpuno drugačiji i korektan odnos institucija i društva prema ovoj populaciji. To nas opominje da ne smijemo i da nema razloga biti strog ni prema ovoj populacionoj grupi, jer dodatno komplikujemo i otežavamo njihovu šansu za izlječenje, resocijalizaciju i kvalitetan život, en general.

Ključne činjenice (SZO): Hepatitis C je oboljenje jetre, uzrokovano hepatitis C virusom (HCV) – Oko 80% inficiranih razvije hroničnu infekciju (HHC) – Prenosi se inficiranom krvlju Oko 130-170 miliona ljudi je hronično inficirano HCV-om, a oko 350.000 slučajeva smrti godišnje posljedica je bolesti uzrokovanih HHC-om HCV infekcija se može izliječiti dostupnom terapijom, rastuće efikasnosti Bez obzira na kontinuirana istraživanja, nije dostupna vakcina protiv virusa hepatitisa C.

Doc. dr Dragica Terzić, infektologgastro-hepatolog kaže da je uspješnost terapije u Crnoj Gori dobra i u skladu sa očekivanom stopom izlječenja, te da se, u prosjeku, 30 pacijenata nalazi na terapiji. Sprovodi se i klinička studija, kojom se prati bezbjednosni profil terapije naših pacijenata. Docentkinja Terzić dodaje da smo svjedoci nove revolucije u tretmanu hroničnog hepatitisa C, koja se može mjeriti sa onom kada su konvencionalni interferoni zamijenjeni pegilovanim i kada je uveden ribavirin u terapiju HHC-a (dvojna terapija), a koji su tada, kao i direktni antiviralni agensi, koji će biti dostupni u narednim godinama kao dio triple terapije i drugih terapijskih režima, značajno povećali stabilni virusološki odgovornm, i ultima­tivno – izlječenje.

Imajući u vidu rastuću efikasnost lijekova, preporuke sa Konferencije su da treba raditi što više na porastu osvješćenja građana, populacije u riziku, obolje­lih i cijelog zdravstvenog i društvenog sektora, kako bi oboljelima bilo dostupnije liječenje. Benefit od izlječenja nije samo individualan, već široko društven, s obzirom na to da sprečavamo i dalji prenos infekcije. Dodatno, treba imati u vidu podatke iz farmakoekonomskih studija koji nedvosmisleno govore o isplativnosti pravovremenog liječenja. U zavisnosti od vrste komp­likacije neliječenog HHC-a ono je u prosjeku 3 puta jeftinije, a gotovo 20 puta u odnosu na transplantaciju jetre, kod pacijenata kojima je u terminalnoj fazi bolesti to jedina preostala terapijska opcija.

 

dr Miloš Ičević

    Štampaj       Email
 • Published: 1980 days ago on Avgust 17, 2013
 • Objavio:
 • Last Modified: Avgust 17, 2013 @ 12:29 pm
 • Filed Under: Izdanje Br. 35
 • Tagged With:
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center