Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 24  >  Aktuelni tekst

Primjena hiperbarične komore u liječenju dijabetičkog stopala

Objavio   /  

Piše: mr. sci Rubežić dr Velimir, PZU Samsara U uslovima lošije metaboličke kontrole kod dijabetičara, smanjene su permeabilnost endotelne barijere i elastičnost krvnog suda. Najčešće je prisutna i hipertenzija, zbog smanjene elastičnosti krvnih sudova. Sve to olakšava mehaničke lezije.

U uslovima lošije metaboličke kontrole kod dijabetičara, smanjene su permeabilnost endotelne barijere i elastičnost krvnog suda. Najčešće je prisutna i hipertenzija, zbog smanjene elastičnosti krvnih sudova. Sve to olakšava mehaničke lezije.

Najčešće nastaju promjene u vidu arteri­jskih okluzivnih bolesti ekstremiteta: arteriosklerosis obliterans (lat.) i dijabetična mikroangiopatija, tj. dijabetičko stopalo.

Dijabetičko stopalo je kompleksna lezija sa okluzijom velikih krvnih sudova, alteracijom mikro-cirkulacije, infekcijom i neurološkim oštećenjem, sve u različitim stepenima i oblicima razvoja. Izgleda da lokalna ishemija ima najveću ulogu u otpornosti na liječenje konvencionalnom terapijom.

HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA

Hiperbarična oksigenacija (HBO) univer­zalni je metod liječenja svih oblika hipoksije konstatovanih u šećernoj bolesti. Generalno, normalizuje funkciju transportnih sistema kiseonika, smanjuje arterijalnu hipoksemiju, poboljšava sistemsku hemodinamiku i mikrocirkulaciju, povećava kontraktilnu sposobnost srčanih komora (80% bolesnika), smanjuje plućnu hipertenziju (90.3% bolesnika), poboljšava periferni protok u donjim ekstrem­itetima (78.2% bolesnika), smanjuje adhezionu i agregacionu aktivnost trombocita (70% bolesnika), značajno smanjuje koncentraciju: antiinsulinskog hormona, glukagona, kateholamina, lipida, produ­kata tkivnog metabolizma i normalizuje pH eritro­cita.

HBO je predložena kao adjuvantna metoda za povećanje tkivnog pritiska kiseonika i ubrzanje procesa zarastanja. Kod 95 % pacijenata s dijabetičnom gangrenom došlo je do oporavka uz prosječan broj seansi od ukupno 70, raspoređenih u dvije ili tri serije.

HBO se u liječenju sklerotične periferne arteriopatije koristi više od 30 godina i to u mnogim zemljama svijeta. O tome postoje mnogobrojni radovi i izvještaji. Kod hronične arteriopatije ekstre­miteta, HBO tretman predstavlja jedan dio kom­pleksnih terapijskih programa koji uključuju vazodilatatore, infuzije prostaglandina, simpatičku denervaciju, hirurške revaskularizacione procedure i reha­bilitaciju.

Neinvazivni dijagnostički postupci, kao što su dopler ili transkutana oksimetrija, mogu pomoći u odluci o tome koji su pacijenti kandidati za HBO a koji zahtijevaju dalje invazivnije vaskularne pretra­ge. Često je neophodno sprovesti angiografiju da bi se ustanovilo da li postoji adekvatna cirkulacija ili se ona može uspostaviti hirurškom intervencijom. Terapija antibioticima mora biti bazirana na ponavljanim antibiogramima i poznavanju bakteriologije dijabetičke rane.

Tokom HBO terapije, oslobađanje od bola postiže se obično već nakon 6 seansi, a dužina hoda bez tegoba povećava se u više od 90% slučajeva. Za opstruktivne arteriosklerotične ulceracije, zarastanje je postignuto u 50% slučajeva, nakon 10 do 30 HBO seansi. Takođe, važno je održavati adekvatnu kon­trolu nutritivnog i metaboličkog statusa. Primjena HBO terapije može se preporučiti – uvijek kod II stepena razvoja oboljenja, prije i postoperativno kod III stepena, ali i u tretmanu oboljenja IV stepena, ukoliko ima izgleda na uspjeh.

ZAKLJUČAK:

Primjena hiperbarične terapije efektivna je komponenta kompleksnog liječenja šećerne bolesti, ne samo u liječenju kasnih komplikacija već i u ranoj fazi bolesti. Cilj je da se spriječi razvoj hipoksije i pratećih komplikacija (mikro i makroangiopatije, polineuropatije, retinopatije i nefropatije).

 

Piše: mr. sci Rubežić dr Velimir, PZU Samsara

    Štampaj       Email
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center